• Українська
Shadow
Slider

Дисципліни


 

Освітня програма «Медіакомунікації» передбачає 20 комплексних навчальних дисциплін, кожна з яких містить від 1 до 4 індивідуальних авторських курсів.


 

 

Оберіть комплексну дисципліну,
щоб дізнатися, з яких авторських курсів
вона складається та які викладачі
є керівниками цих курсів:

 

Обов’язкові дисципліни

 

 • Відеопродакшн
 • Глобальні проблеми сучасності
 • Графічний дизайн
 • Інтернет-комунікації та кіберкультура
 • Кіномистецтво
 • Професійна іноземна мова
 • Телемистецтво
 • Фотомистецтво
 •  
   

  Дисципліни за вибором студента

   

 • Журналістська майстерність
 • Журналістські тренди
 •  

 • Медіаетика і медіаправо
 • Медіааналітика
 •  

 • Медіамистецтво
 • Аудіовізуальні комунікації
 •  

 • Медіариторика
 • Публічні комунікації
 •  

 • Нові медіа
 • Культура Веб 2.0
 •  

 • Реклама і PR в медіа
 • Іміджелогія та івент-менеджмент
 •   

  Оберіть авторський курс:

   

 • Авторська фотографія
 • Актуальні мистецькі практики
 • Арт-менеджмент
 • Аудіоподкастинг
 • Блоґінг і громадянська журналістика
 • Відеозйомка
 • Глобальні проблеми сучасності
 • Графічний дизайн як засіб комунікації
 • Дизайн і соціум
 • Документальне кіно
 • Журналістські стандарти
 • Журналістський практикум
 • Інтелектуальна власність у медіапросторі
 • Інтернет-комунікації та веб-дизайн
 • Іміджелогія
 • Івент-менеджмент
 • Кіберкультура
 • Кінодослідження
 • Конвергентний ньюзрум
 • Концептуальна фотографія
 • Комунікативні стратегії
       інформаційного суспільства
 • Медіааналітика
 • Медіавплив
 • Медіаетика
 • Мова і медіа
 • Мультимедіа і гіпертекст
 • Онлайн-журналістика
 • Нелінійний наратив
 • Постпродакшн і моушн дизайн
 • Професійна іноземна мова
 • Професія телеведучого
 • Публічні дебати як форма комунікації
 • Радіомистецтво
 • Режисура екранних мистецтв
 • Рекламні комунікації
 • Телеінтерв’ю
 • Теорія та історія медіамистецтва
 • Теорія та історія нових медіа
 • Техніка мови
 • Український медіадискурс
 • Формати цифрових медіа
 • Фотозйомка
 • Цифрове аудіовізуальне мистецтво
 • PR в медіа
 •   

  Оберіть ім’я та прізвище
  викладача, щоб дізнатися,
  які курси він веде
  в магістратурі:

   

 • Біжко Антон Павлович
 • Брук Дмитро Вадимович
       [1],
  [2]
 • Булавін Дмитро Олексійович
 • Векленко Олег Анатолійович
 • Головачов Дмитро Якович
 • Головачов Максим Дмитрович
 • Дикань Пилип Сергійович
 • Дрозд Наталія Андріївна
       [1],
  [2], [3], [4]
 • Жилінкова Олена В’ячеславівна
 • Зіненко Олена Дмитрівна
       [1],
  [2]
 • Квітка Ольга Леонідівна
 • Коновалов Дмитро Олександрович
 • Мазур Володимир Олексійович
 • Маслов Євген Федорович
       [1],
  [2]
 • Мельникова Ганна Юріївна
 • Носков Володимир Анатолійович
       [1],
  [2]
 • Пашкіна Кристина Юріївна
 • Перепелиця Олег Миколайович
 • Петренко Дмитро Володимирович
 • Подорожко Анатолій Васильович
       [1],
  [2]
 • Пятковка Роман Йосипович
 • Соломадін Ігор Меркурійович
       [1],
  [2]
 • Стародубцева Лідія Володимирівна
       [1],
  [2], [3], [4]
 • Ткаля Ірина Анатоліївна
 • Толстокора Олена Григорівна
 • Тумасян Тетяна Аркадіївна
       [1],
  [2]
 • Філіппова Ольга Аркадіївна
 • Хавкіна Любов Марківна
       [1],
  [2]
 • Яресько Катерина Вікторівна
       [1],
  [2]
 •  

   
      
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Відеопродакшн» містить чотири взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Режисура екранних мистецтв», «Відеозйомка», «Постпродакшн і моушн дизайн» та «Медіавплив», спрямованих на формування навичок створення та інтерпретації відеоконтенту. Дисципліна є обов’язковою, викладається у першому семестрі, завершується заліком і підсумковим відкритим показом творчих робіт.
   
   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Відеопродакшн» дивіться тут


   


   

  Дмитро Якович
  ГОЛОВАЧОВ

   

   

  РЕЖИСУРА ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ

   

  Курс «Режисура екранних мистецтв» присвячений вивченню головних інструментів створення візуальних текстів у сучасних «рамкових» (рама-рампа-рамка) видах видовища з використанням монтажних принципів у мистецтві. Курс передбачає знайомство з ключовими концептами режисури та морфологією екранних мистецтв, включає теоретичний огляд видів сучасних видовищ та їх функцій, дає уявлення про професію режисера і навчає практичним навичкам створення аудіовізуальних текстів від їхнього задуму до втілення. Особливий акцент робиться на тому, що кадр, будучи цільної одиницею будь-якого екранного видовища, має двоїсту природу: існуючи як у просторі, так і в часі, кадр є просторово-часовим континуумом. У курсі розглядаються основні функції професії режисера у створенні екранного видовища; ключові етапи захоплюючого шляху від режисерського задуму до його втілення; принципи формування творчої групи і особливості відносин між режисером і автором сценарію, оператором і художником; особливості створення режисерського сценарію; періоди створення аудіовізуального контенту (підготовчий, знімальний, монтажно-тонувальний); види монтажу (міжкадровий, внутрішньокадровий, звукозоровий), методи документування дійсності, засоби художньої виразності в екранних мистецтвах та ін. Практичні завдання курсу полягають у створенні творчих заявок на запропоновані теми, розробці та написанні режисерського сценарію та втіленні режисерського задуму твору екранного мистецтва (зйомка та монтаж практичної роботи: екранізація віршу, автопортрет, «один кадр – один фільм»).

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. / В. Г. Горпенко; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. — К. : ДІТМ, 2000. — Т. 1. Довиразне зображення. — 242 c. ; Т. 2. Дія – драматургічні засади архітектоніки. — 118 с. ; Т. 3. — Ч. 1. Монтажна архітектоніка фільму. Кадрозчеплення. — 157 с. ; Т. 3. — Ч. 2. Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення. — 182 с. ; Т. 4. — Ч. 1. Архітектоніка кольору. Природа. Функції. — 182 с. ; Т. 4. — Ч. 2. Архітектоніка кольору. Видова специфіка кольору. — 140 с. ; Т. 5. Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення. — 250 с.
  • Плахов А. Режиссеры настоящего : В 2 т. / Андрей Плахов. — СПб. : Сеанс : Амфора, 2008. — Т. 1. Визионеры и мегаломаны. — 312 с. — (Сер. «Дом кино»).
  • Разлогов К. Э. Искусство экрана : от синематографа до Интернета / К. Э. Разлогов. — М. : РОССПЭН, 2010. — 287 с.
  • Саруханов В. А. Азбука телевидения : учеб. пособие для вузов / В. А. Саруханов. — М. : Аспект Пресс, 2003. — 223 с.
  • Стратегії дослідження екранних медіа / гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2013. — 356 с . — (Наукові студії ІМФЕ ; Вип . 7).
  • Фрумкин Г. М. Телевизионная режиссура : введение в профессию : учеб. пособие по курсу «Телевизионная журналистика» / Г. М. Фрумкин. — М. : Академический Проект, 2009. — 137 с.
  • Ширман Р. Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас / Р. Н. Ширман. — К. : ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2004. — 200 с.
  • Dancyger K. The Technique of Film and Video Editing : History, Theory, and Practice / Ken Dancyger. — 4th ed. — Oxford : Focal Press, 2007. — 484 p.
  • Shorter G. Designing for Screen : Production Design and Art Direct Explained / Georgina Shorter. — Marlborough : Crowood Press, 2012. —176 p.
  • Stanley J. Directing for Stage and Screen / J. Stanley and M. Monta. — Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire : Palgrave Macmillan, 2007. — 248 p.

   

  [згорнути]

   


   

  Антон Павлович
  БІЖКО

   

   

  ВІДЕОЗЙОМКА

   

  Курс «Відеозйомка» присвячений знайомству з особливостям знімального процесу в залежності від різних завдань і технологічних рішень, які дозволяють реалізувати творчий задум на рівні сучасних вимог до відеоконтенту. Блок поєднує теорію і практику відеозйомки. Серед ключових питань – композиція кадру, освітлення і його роль у відеозйомці, ракурси і крупності, «правило третин», види планів (кадрів), тривалість планів та їх залежність від жанру, особливості зйомки інтерв’ю, динамічна і статична зйомка, репортажна та постановочна відеозйомка, рір-проекція, хромакей, перебивки, зйомка на вулиці та в приміщенні, види і типи знімальної техніки, прийоми і методи роботи з різними камерами, зйомки трейлеру та ін. Курс знайомить з принципами функціонування знімальної техніки, якісними стандартами відеозйомки і різними етапами створення відеосюжету: виникнення його теми та ідеї, складання сценарного плану, визначення жанру і характеру відео, планування часу і місця зйомки, вибір типу освітлення, підготовка і проведення відеозйомки, перегляд відзнятого відеоматеріалу, аналіз, оцінка і розкадровка відзнятого відео, його систематизація для складання монтажного листу. Практичні завдання: підготовка та проведення серії відеозйомок для створення музичного кліпу або замальовки (на вибір), умовного інформаційного сюжету та рекламного ролику.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Гамалей В. А. Мой первый видеофильм от А до Я / В. А. Гамалей. — СПб. : Питер, 2006. — 272 с.
  • Гудридж М. Профессия : кинооператор / Майк Гудридж, Тим Грирсон ; пер. с англ. — М. : Рипол Классик, 2014. — 192 с. — (Сер. «FilmCraft»).
  • Железняков В. Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор : учеб. пособие / В. Н. Железняков. — М. : ВГИК, 2000. — 157 с.
  • Медынский С. Е. Оператор : Пространство. Кадр : учеб. пособие для студентов вузов / С. Е. Медынский. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 108 с.
  • Муратов С. А. Пристрастная камера : учеб. пособие для студ. вузов / Муратов С. А. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 187 с.
  • Сперанза О. Съемка видеофильмов цифровой фотокамерой : практическое руководство / Оливия Сперанза ; пер. с англ. — М. : Добрая книга, 2013. — 192 с.
  • Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / Питер Уорд ; пер. с англ. — М. : ГИТР, 2005. — 196 с. — (Сер. «Телемания»).
  • Халл Р. Цифровая видеосъемка. Практическое руководство : современ. справ. по работе с цифровыми видеокамерами и основам видеоискусства / Роберт Халл, Джейми Юбанк ; пер. с англ. — М. : Росмэн-Издат, 2004. — 160 с.
  • Цифровое видео. Основы съемки, монтажа и постобработки с помощью инструментов Adobe / пер. с англ. под ред. М. А. Райтмана. — М. : ООО «Рид Групп», 2011. — 688 с.
  • Coates K. A Cameraman’s Tale / Karl Coates. — Kibworth Beauchamp : Troubador Publishing, UK ; Matador, 2013. — 224 p.
  • Long B. The Digital Filmmaking Handbook / Ben Long, Sonja Schenk. — 3rd ed. — Boston, MA : Cengage Learning, 2005. — 608 p.
  • Stockman S. How to Shoot Video That Doesn’t Suck : Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro / Steve Stockman. — New York : Workman Publishing Company, 2011. — 248 p.

   

  [згорнути]


   


   

  Максим Дмитрович
  ГОЛОВАЧОВ

   

   

  ПОСТПРОДАКШН І МОУШН ДИЗАЙН

   

  Курс «Постпродакшн і моушн дизайн» містить два розділи. Перший, присвячений технологіям постпродашну, знайомить з основними монтажними принципами створення відеоконтенту; динамікою, темпом і ритмікою монтажу; класичними взірцями і прикладами монтажних практик; різноманітністю монтажних програм в сучасній відеоіндустрії; видами монтажу; теорією і практикою нелінійного відеомонтажу; специфікою роботи програм монтажу. Розкривається зміст понять «передпродакшн», «продакшн» і «постпродакшн», визначаються базові принципи і прийоми роботи монтажних програм: основні вікна та загальні принципи побудови робочого простору монтажної програми; особливості створення та редагування монтажних доріжок; піксельне і пропорційне представлення форматів; робота з переходами і фільтрами, масками, титрами і статичними картинками; способи накладення кліпів; управління «прозорістю»; швидкість кліпів; робота зі звуком; створення аудіодоріжки; керування гучністю і панорамою та ін. Для закріплення навичок роботи студенти виконують серію практичних завдань та підсумкову творчу роботу: створення відеороботи на обрану тему (трейлер/ екранізація віршу / caption video та ін). Другий розділ курсу, присвячений моушн дизайну, знайомить з його дефініцією, основними трендами, видами, інструментами та передбачає знайомство із наступними дефініціями: анімація, композитинг, трекінг, ротоскопінг, мет-паїнтинг, шейпи, скрипти, маски, ефект «подвійної експозиції», інтеграція графіки у відео, clean-up, «візуальне сміття»(digital noise), 3D камера, техніка 2,5D та ін. Для закріплення навичок роботи студенти виконують серію практичних завдань та підсумкову творчу роботу: технічне завдання для створення моушн дизайну з референсами, розкадровкою і таймінгами для анімації за темою айдентики для відеоконтенту або за вибором студента (наприклад, оформлення для каналу You Tube: стартова заставка / внутрішня відбивка / динамічний фон / плашка для титрів), експлейн-відео, інфографічний ролик.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Adobe Premiere Pro CS3. Библия пользователя : к изучению дисциплины / А. Дроблас, С. Гринберг ; пер. с англ. — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2009. — 944 с.
  • Блейк Б. 50 эффективных приемов создания и обработки цифрового видео / Б. Блейк, Д. Сахлин ; пер. с англ. В. С. Иващенко. — М. : Изд. Дом «Вильямс», 2006. — 400 с.
  • Боланте Э. Adobe After Effects 7.0. Спецэффекты и создание видеокомпозиций / Энтони Боланте ; пер. с англ. Б. Г. Жадаев, А. А. Тимаков. — М. : Триумф, 2007. — 832 с.
  • Видеомонтаж на компьютере : Adobe After Effects 5.5. Adobe Premiere 6.0-6.5. Ulead Video Studio 5.1. MGI Video Wave 4.0. Holliwood FX. Main Actor и другие программы видеомонтажа : практич. пособие / А. Иванов. — СПб. : Учитель и учение ; КОРОНА Принт, 2002. — 460 с.
  • Пташинский В. С. 100% самоучитель. Видеомонтаж средствами Adobe Premiere Pro CS3 / В. С. Пташинский. — М. : Триумф, 2008. — 272 с.
  • Утилова Н. И. Монтаж : учеб. пособие для студентов вузов / Н. И. Утилова. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 171 с. — (Сер. «Телевизионный мастер-класс»).
  • Соколов А. Г. Монтаж : телевидение, кино, видео. Editing : television, cinema, video / С. Г. Соколов. — 2-е изд. — М. : А. Дворников. — Ч. 1. — 2000. — 242 с. ; Ч. 2. — 2007. — 208 с.
  • Goodman R. M. Editing Digital Video : The Complete Creative and Technical Guide / Robert M. Goodman, Patrick McGrath. — New York : McGraw-Hill Education TAB, 2002. — 361 p. — (Digital Video and Audio Series).
  • Owens J. Video Production Handbook / Jim Owens. — 5th еd. — London ; New York : Focal Press, 2011. — 416 p.
  • Video Production : Disciplines and Techniques / James C. Foust, Edward J. Fink, Lynne S. Gross. — 11th ed. — Scottsdale, AZ : Holcomb Hathaway, 2012. — 300 p.

   

  [згорнути]

   


   

  Володимир Олексійович 
  МАЗУР

   

   

   

  МЕДІАВПЛИВ

   

  Курс «Медіавплив» націлений на оволодіння арсеналом засобів протидії пропаганді і маніпулятивним медіатехнологіям в умовах інформаційних війн і знайомить з тим, як працюють армії пропагандистів і тролів, рекламістів і маркетологів, піарників і політтехнологів; як працюють пропагандистські машини різних часів і народів; що заховане від нас під виглядом новин, аналітичних програм і художніх творів. Проблема дослідження медіавпливу являє собою міждисциплінарну область знання і зачіпає питання, пов’язані з історією, соціологією, культурологією, психологією, нейрофізіологією, журналістикою, драматургією, образотворчим мистецтвом, кіно, рекламою, маркетингом та паблік рилейшнз. Кожен день на нас обрушується лавина інформації (мовою цифрової епохи, приблизно 40–45 гігабайтів). Книги, телевізор, плакати, радіо, газети, Інтернет та відеоігри – способів передачі інформації стає все більше. І все більше можливостей отримують ті, хто за допомогою інформації, яка передається через медіаканали, намагаються нами керувати. Курс навчає вмінню виділяти приховані елементи пропаганди та реклами із загального контексту, аналізувати маніпулятивні технології, формулювати їх істинні завдання в кожному конкретному випадку. Практичні результати курсу: формування медіакомпетентності і навичок використання засобів протидії інформаційним загрозам.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Аронсон Э. Эпоха пропаганды : Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление / Э. Аронсон, Э. Р. Пратканис. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. — 384 с.
  • Бернейс Э. Пропаганда / Эдвард Бернейс ; пер. с англ. — М. : Hippo Publishing, 2010. — 176 с.
  • Брайант Д. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон. — М. : Изд. дом «Вильямс», 2004. — 432 с.
  • Бредемайер К. Черная риторика : Власть и магия слова / К. Бредемайер ; пер. с нем. — 2-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 224 с.
  • Бухарин С. Н. Методы и технологии информационных войн / С. Н. Бухарин, В. В. Цыганов. — М. : Академический Проект, 2007. — 384 с.
  • Зелинский C. A. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание / C. A. Зелинский. — СПб. : СКИФИЯ, 2008. — 416 с.
  • Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / Кара-Мурза С. — К. : Орияны, 2000. — 473 с.
  • Панарин И. Н. СМИ, пропаганда и информационные войны / И. Н. Панарин. — М. : Поколение, 2012. — 336 с.
  • Почепцов Г. Г. Психологические войны / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2000. — 528 с.
  • Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2013. — 336 с.
  • Chomsky N. Media Control, Second Edition: The Spectacular Achievements of Propaganda / Noam Chomsky. — 2nd ed. — New York : Seven Stories Press, 2002. — 112 p. — (Open Media Series).
  • Sparks G. G. Media Effects Research : A Basic Overview / Glenn G. Sparks. — 5th ed. — Hampshire : Wadsworth Publishing, 2015. — 336 p. — (Mass Communication and Journalism).

   

  [згорнути]
   
   


   

   

   

   

  Дисципліна «Глобальні проблеми сучасності» спрямована на ознайомлення студентів із широким колом геополітичних, економічних, соціально-політичних, енергетичних, демографічних, екологічних та інших фундаментальних проблем сучасного світу та шляхами їх вирішення. Дисципліна є обов’язковою, включає один індивідуальний авторський курс, викладається у першому семестрі і завершується заліком.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Глобальні проблеми сучасності» дивіться тут

   


   


   

  Олег Миколайович
  ПЕРЕПЕЛИЦЯ

   
   

   

  ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

   

  Курс «Глобальні проблеми сучасності», присвячений огляду широкого кола геополітичних, економічних, соціально-політичних, енергетичних, демографічних, екологічних та інших фундаментальних проблем сучасного світу та шляхів їх вирішення, знайомить з загальносвітовими суперечливими процесами, які зачіпають інтереси усіх держав і націй, класів, соціальних груп, політичних партій, кожної людини зокрема. Курс базується на теоріях глобалістики, концепції макроісторії, світ-системному підході та передбачає аналіз проблем, які призводять до військових конфліктів, створюють загрозу розвиткові всіх країн світу і потребують для відвернення цих катастрофічних наслідків спільних зусиль. Особливу увагу приділено визначенню соціальних індикаторів кожної з глобальних проблем, що розглядаються, виявленню соціальних, політичних, економічних, ідеологічних і культурних причин та наслідків цієї проблеми як в загальнонаціональному, так і в локальному контекстах (на прикладі українського суспільства). Підсумкове завдання курсу – есе на одну з запропонованих тем (за вибором).

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Бэйлз К. Одноразовые люди. Новое рабство в глобальной экономике / Кевин Бэйлз ; пер. с англ. Л. Косовой. — М. : Новый хронограф, 2006. — 304 с.
  • Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Иммануил Валлерстайн ; пер с англ. П. М. Кудюкина под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого. — СПб. : Университетская книга, 2001. — 416 с.
  • Основи демографії : навч.-метод. посібник / укл. І. І. Шеремет. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. — 56 с.
  • Турчин А. Футурология. XXI век : Бессмертие или глобальная катастрофа / М. А. Батин, А. В. Турчин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 266 с.
  • Хелд Д. Исторические формы политической глобализации : трансформация политического сообщества / Д. Хелд ; пер. с англ. // Глобальные трансформации : Политика, экономика, культура. — М. : Праксис, 2004. — С. 95–97.
  • Хомски Н. Новый военный гуманизм : уроки Косова / Н. Хомски ; пер. с англ. Л. Е. Переяславцева. — М. : Праксис, 2002. — 320 с.
  • Cocks D. Global Overshoot : Contemplating the World’s Converging Problems / Doug Cocks. — London : Springer, 2013. — 401 p.
  • Global Social Problems / ed. by Vic George, Robert M. Page. — Cambridge, UK : Polity, 2004. — 224 p.
  • Sernau S. R. Global Problems : The Search for Equity, Peace, and Sustainability / Scott R. Sernau. — 3rd ed. — London : Pearson, 2012. — 408 p.
  • Thompson S. J. P. Discovery of the Century : That Alone Can End Global Problems and Save Humanity / S. J. P. Thompson. — Chennai : Notion Press, 2016. — 122 р.

   

  [згорнути]

   
   
      

   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Графічний дизайн» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Графічний дизайн як засіб комунікації» та «Дизайн і соціум», спрямованих на ознайомлення з мовою та інструментами сучасного графічного дизайну. Дисципліна є обов’язковою, викладається у другому семестрі, завершується заліком і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Графічний дизайн» дивіться тут


   


   

  Ольга Леонідівна
  КВІТКА

   

   

  ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

   

  У курсі «Графічний дизайн як засіб комунікації» розглядаються актуальні форми візуального подання інформації та основні методи оптимізації комунікаційних процесів візуально-графічними засобами. В сучасних інформаційних потоках постійно зростають роль та частка візуальних форм, посилюється їх конкуренція між собою. Багатоманітна традиція образотворчого мистецтва та авангардні експерименти сучасного графічного дизайну надають широкий вибір принципів відбору та впорядкування засобів вираження, відповідно естетичним вимогам тієї чи іншої цільової аудиторії. Успіх в комунікації визначає вибір візуальної форми, найбільш адекватної конкретному акту спілкування. Така форма стверджує стосунки взаємо-розуміння і довіри, що робить комунікаційні процеси більш прогнозованими і надійними. Практичні завдання курсу: аналіз та оцінка візуальних текстів, структури і стилю їх візуальної форми згідно конкретному змісту комунікації; розробка і реалізація авторського проекту візуальної комунікації у сфері графічного дизайну.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; пер. с нем. — Благовещенск : Благовещ. гуманитар. колледж, 2000. — 392 с.
  • Буковецкая О. А. Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет / О. А. Буковецкая. — М. : Фаир-Пресс, 2000. — 153 с.
  • Бхаскаран Л. Дизайн и время : стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Лакшми Бхаскаран ; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. — М. : АРТ-РОДНИК, 2006. — 256 с.
  • Глазычев В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. — Изд. 2-е, доп. — М. : Европа, 2006. — 320 с.
  • Лаптев В. В. Типографика : порядок и хаос / В. В. Лаптев. — М. : Аватар, 2008. — 216 с.
  • Лесняк В. И. Графический дизайн (Основы профессии) / В. И. Лесняк. — К. : Биос Дизайн Букс, 2009. — 416 с.
  • Ньюарк К. Что такое графический дизайн / Квентин Ньюарк ; пер. с англ. И. В. Павловой. — М. : АСТ ; Астрель, 2005. — 255 с.
  • Рэнд П. Дизайн : форма и хаос / Пол Рэнд ; пер. с англ. И. Форонов. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. — 237 с.
  • Розенсон И. А. Основы теории дизайна / И. А. Розенсон. — СПб. : Питер, 2008. — 219 с.
  • Denton C. L. Graphics for Visual Communication / Craig L. Denton. — Dubuque, IA : William C. Brown Pub, 1992. — 400 p.
  • Graphic Design for the 21st Century / еd. by Fiell C., Fiell P. — Berlin : Taschen, 2005. — 349 p.
  • Landa R. Advertising by Design : Creating Visual Communications with Graphic Impact / Robin Landa. — New York : Wiley, 2004. — 256 p.

   

  [згорнути]

   


    

  Олег Анатолійович 
  ВЕКЛЕНКО

   

   

  ДИЗАЙН І СОЦІУМ

   

  Курс «Дизайн і соціум» присвячений знайомству з однією з актуальних проблем візуальних комунікацій – визначенню соціальної ролі дизайну в сучасному світі. Це свого роду експериментальний курс-дослідження процесу формування соціальної відповідальності суспільства за допомогою дизайнерських проектів. Курс знайомить з основними напрямками соціальних проектів у графічному дизайні, з особливостями творчих прийомів видатних майстрів світового графічного дизайну на реальних прикладах Міжнародної триєнале екологічного плакату «4-й Блок». У процесі вивчення розглядаються основні аспекти сприйняття і розуміння ідей, закладених дизайнерами в соціальних проектах, як суспільством в цілому, так і окремим індивідуумом. Курс передбачає ряд соціологічних досліджень на обрану тематику, теоретичний аналіз дизайнерських робіт і представлення досліджень у вигляді ілюстрованого видання (брошура, журнал). Практичні завдання курсу: збір і аналіз інформації з обраної теми; розробка концепції соціального проекту; оволодіння ключовими навичками дизайну та верстки друкованих видань; створення макету видання журнального типу.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Буковецкая О. А. Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет / О. А. Буковецкая. — М. : Фаир-Пресс, 2000. — 153 с.
  • Кричевский В. Типографика в терминах образах : в 2-х т. / В. Кричевский. — М. : Слово, 2000. — Т. 1. — 142 с.
  • Иттен И. Искусство формы / И. Иттен ; пер. с нем. Л. Монаховой. — М. : Изд. Д. Аронов, 2004. — 136 с.
  • Форти А. Объекты желания. Дизайн и общество с 1750 года / Адриан Форти ; пер. с англ. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. — 456 с.
  • Серов С. И. Конспект-программа лекций по авторскому курсу «Проектная концептуалистика» : в 3 ч. / С. И. Серов. — М. : ЗАО «Линия График», 2003. — Ч. 1. Гармония классической типографики. — 32 с. ; Ч. 2. Типографика визуальной коммуникации. — 32 с.
  • Чихольд Я. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. — 244 с.
  • Шпикерман Э. О шрифте / Эрик Шпикерман ; пер. с англ. под ред. В. Ефимова, А. Шмелевой, И. Половодова, Э. Якупова. — М. : ПараТайп, 2005. — 192 с.
  • Manzini E. Design, When Everybody Designs : An Introduction to Design for Social Innovation / Ezio Manzini ; transl. by Rachel Coad. — Cambridge, MA : MIT Press, 2015. — 256 p. — (Design Thinking, Design Theory).
  • Papanek V. Design for the Real World : Human Ecology and Social Change / Victor Papanek. — 2nd ed. — Chicago : Chicago Review Press, 2005. — 416 p.
  • Shea A. Designing For Social Change : Strategies for Community-Based Graphic Design / Andrew Shea ; il. by Ellen Lupton ; foreword by William Drenttel. — Princeton : Princeton Architectural Press, 2012. — 160 p. — (Design Briefs).

   

  [згорнути]

   
   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Журналістська майстерність» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Журналістські стандарти», «Аудіоподкастинг» і «Блоґінг і громадянська журналістика», спрямованих на ознайомлення студентів з основними стандартами, принципами і прийомами журналістської роботи, формування навичок професійної діяльності журналіста у сфері виробництва новин, аудіоподкастингу і блоґінгу. «Журналістська майстерність» є дисципліною за вибором студента, викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Журналістська майстерність» дивіться тут

   

   


   

  Наталія Андріївна
  ДРОЗД

   

   

  ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ

   

  Курс «Журналістські стандарти» спрямований на ознайомлення студентів з принципами, нормами, кодексами і професійними стандартами діяльності журналіста, формування вмінь і навичок пошуку істини при оприлюдненні інформації. Студенти повинні оволодіти основними методами і прийомами дослідницької та практичної роботи журналіста відповідно до сучасних технологічних стандартів і вимог. Курс знайомить з поняттям «інформаційний привід», вмінням виділяти його з потоку інформації, визначати стиль сюжету і готувати сюжети в різних стилях. Студенти дізнаються, як працювати на місці подій, брати коментар у чиновників, потерпілих, експертів, свідків подій та ін. Курс містить екскурс до журналістських розслідувань, розгляд етичних норм при підготовці матеріалу, питань щодо визначення достовірності та спотворення інформації в новинах. У рамках курсу передбачено серію творчих зустрічей з поважними журналістами та редакторами України та зарубіжжя. Практичні завдання курсу: самостійно знайти тему сюжету, скласти синопсис, зібрати всю необхідну за журналістськими стандартами інформацію і підготувати сюжет до ефіру.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посібник / Зігфрид Вайшенберг ; пер. з нім. В. Климченко, А. Баканов ; за загал. ред. В. Ф. Іванова. — К. : Академія Української Преси, 2011. — 262 с.
  • Гаврилов К. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом / К. Гаврилов. — СПб. : Амфора, 2007. — 299 с.
  • Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики : навч. посібник / В. Ф. Іванов. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. — 72 с.
  • Ким М. Н. Новостная журналистика / М. Н. Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. — 420 с.
  • Куляс І. Ефективне виробництво теленовин : стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника / І. Куляс, О. Макаренко. — К. : МГО «Інтерньюз Україна», 2006. — 120 с.
  • Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Маркіянович Лубкович. — Львів : ПАІС, 2005. — 176 с.
  • Стівенс М. Виробництво новин : телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс ; пер. з англ. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. — 284 с.
  • Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Львів : ПАЇС, 2004. — 268 с.
  • Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / Эрик Фихтелиус ; пер. со швед. — М. : Медиа Мир, 2008. — 214 с.
  • Boydstun A. E. Making the News : Politics, the Media, and Agenda Setting / Amber E. Boydstun. — Chicago : University of Chicago Press, 2013. — 280 p.
  • Garagiola S. TV News : Writing and Surviving / Steve Garagiola. — Bloomington : iUniverse, 2004. — 146 p.

   

  [згорнути]

   


   

  Володимир Анатолійович
  НОСКОВ

   

   

  АУДІОПОДКАСТИНГ

   

  Курс «Аудіоподкастинг» знайомить з основами радіожурналістики і аудіоподкастингом в системі електронних ЗМК. Курс спрямований на ознайомлення студентів із аудиторією ефірного, інтернет-радіо та аудіоподкастингу, історією розвитку і сучасним станом аудіоподкастингу, нормами і правилами роботи радіожурналіста, можливостями подкастера. Розглядаються форми і жанри радіожурналістики: інформаційні (новини, інформаційне радіоповідомлення, інформаційний огляд преси, інформаційний радіорепортаж, інформаційне радіоінтерв’ю, радіозвіт, інформаційна радіокореспонденція, опитування), аналітичні (аналітичне радіоінтерв’ю, аналітична радіокореспонденція, аналітичний радіорепортаж, журналістське розслідування для радіо, коментар як аналітичний жанр, бесіда, радіоогляд), документально-художні (фічер, радіонарис, радіозамальовка, радіопортрет, радіооповідь, радіокомпозиція, радіовистава). Особлива увага приділяється виражальним звуковим засобам і стилістичним прийомам радіожурналістики, звуковому монтажу подкастів, принципам і прийомам радіорежисури, особливостям створення інтерв’ю, репортажу у прямому ефірі та інтерактивного ток-шоу. Практичне завдання курсу: самостійно спланувати та створити авторський аудіоподкаст.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Журналістика» / О. Я. Гоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. — 189 с.
  • Ефимова Н. Н. Звук в эфире : учеб. пособие для вузов / Ефимова Н. Н. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 142 с.
  • Ким М. Н. Жанры современной журналистики : производственно-практическое издание / Максим Николаевич Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. — 335 с.
  • Коханова Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 536 с. — (Сер. «Медиаобразование»).
  • Лизанчук В. В. Радіожурналістика : засади функціонування : підручник для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. «Журналістика» / В. В. Лизанчук ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Академія наук вищої школи України. — Л., 2000. — 365 с.
  • Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. М. Михайлин. — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 496 с.
  • Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики : учеб. пособие для вузов / В. В. Смирнов. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 286 с.
  • Телерадиоэфир : история и современность / Под ред. Я. Н. Засурского. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 239 с.
  • Swanson J. The Radio Producer’s Handbook / John Swanson, Rick Kaempfer. — New York : Allworth Press, 2004. — 256 p.
  • Whitaker J. Master Handbook of Audio Production / Jerry Whitaker. — New York : McGraw-Hill/TAB Electronics, 2002. — 420 p. — (Digital Video and Audio).

   

  [згорнути]

   

   


   

  Катерина Вікторівна
  ЯРЕСЬКО

   

   

  БЛОҐІНГ І ГРОМАДЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА

   

  Курс «Блоґінг і громадянська журналістика» присвячений знайомству з ключовими концептами та структурою блоґінгу та громадянської журналістики, формуванню уявлення про їхнє місце у системі сучасних засобів масової комунікації. Особливу увагу приділено визначенню відмінностей між професійною та громадянською журналістикою. Курс передбачає знайомство з принципами та прийомами написання статей для блоґосфери, акцентує увагу на практичних аспектах створення та ведення блоґів, включає теоретичний огляд різновидів сучасних стилів подачі новин та їхніх відмінностей, дає уявлення про базові поняття професії журналіста і навчає практичним навичкам створення тексту. У курсі розглядаються основні складові будь-якої новини: від написання влучного та інформативного заголовку новини до підготовки «бекграунду» (інформації, що передувала написаній новині). Підсумкове практичне завдання курсу: створення та презентація студентами власних блоґів на платформі Enigma.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Гресько О. В. Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 2 (22). — С. 76–80.
  • Журналистское расследование : История метода и современная практика / под ред. А. Д. Константинова. — СПб. : Издательский дом «Нева» ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 480 с.
  • Засоби масової інформації : професійні стандарти, етика та законодавчі норми : наук. видання / укл. : Т. Петрів, А. Сафаров, В. Сюмар, О. Чекмишев О. — К. : Нічлава, 2006. — 100 с.
  • Кузнецов И. Н. Информация : сбор, защита, анализ : учеб. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. — М. : ООО Изд-во «Яуза», 2001. − 320 с.
  • Ноель-Нойманн Е. Громадська думка / Публіцистика. Масова комунікація : Медіа-енциклопедія / за заг. ред. В. Ф. Іванова. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. — С. 115–128.
  • Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, та ін. — К. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. — 260 с.
  • Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посібник / М. Халер ; пер. з нім. за заг. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2006. — 308 с.
  • Foust J. Online Journalism : Principles and Practices of News for the Web / Jim Foust. — 3rd ed. — New York ; London : Routledge, 2011. — 336 p.
  • Hernandez R. К. The Principles of Multimedia Journalism : Packaging Digital News / Richard Koci Hernandez, Jeremy Rue. — New York ; London : Routledge, 2015. — 232 p.

   

  [згорнути]

   
   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Інтернет-комунікації та кіберкультура» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Кіберкультура» та «Інтернет-комунікації та веб-дизайн», спрямованих на ознайомлення студентів з теоретичними аспектами розуміння феномену інтернет-комунікацій, специфікою розуміння концепту кіберкультури і формування практичних навичок роботи зі створення сайтів. Дисципліна є обов’язковою, викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Інтернет-комунікації та кіберкультура» дивіться тут

   

   


   

  Ольга Аркадіївна
  ФІЛІППОВА

   

   

  КІБЕРКУЛЬТУРА

  Курс «Кіберкультура» знайомить з основними положеннями теорії нових медіа, зосередженої на вивченні різноманітних феноменів кіберкультури, якій притаманні антиієрархічність, нелінійність, семантичний та аксіологічний плюралізм. Кіберкультура розглядається як продукт інформаційного суспільства, в якому діяльність набуває рис віртуалізації та має символічний характер. Курс ставить на меті розкрити багатоаспектність феномену кіберкультури, визначити потенціал теоретичних підходів до його вивчення, схарактеризувати специфіку кіберкультури як теоретичного концепту та соціальних практик, визначити рівні функціонування кіберкультури та різноманітність її проявів у сучасному суспільстві. Ключові питання курсу: кіберпростір у концептуалізації Деніела Белла, кіберкультура у контексті теорії інформаційного суспільства Мануеля Кастельса, кіберкультурна теорія Донни Харауей, мережева культура, Вільям Гібсон як піонер кіберпанку, кібермистецтво і кібердизайн. За результатами передбачається виконання підсумкового дослідницького проекту з проблем кіберкультури.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Бабенко В. С. Виртуальная реальность : Толковый словарь терминов / В. С. Бабенко. — СПб. : ГУАП, 2006. — 86 с.
  • Гибсон У. Граф Ноль ; Мона Лиза овердрайв / Уильям Гибсон ; пер. с англ. А. Комаринец. — М. : АСТ, 2003. — 542 с.
  • Дери М. Скорость убегания : киберкультура на рубеже веков / Марк Дери ; пер. с англ. Т. Парфеновой. — Екатеринбург : У-Фактория, 2008. — 480 c. — (Сер. «Philosophy»).
  • Кастельс М. Галактика Интернет / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.
  • Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности / Е. Е. Таратута. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. — 148 с.
  • Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее : Последствия биотехнологической революции / Фрэнсис Фукуяма ; пер. с англ. М. Б. Левина. — М. : АСТ, 2004. — 349 с. — (Сер. «Philosophy»).
  • Bell D. J. Cyberculture : The Key Concepts / David J. Bell, Brian D. Loader, Nicholas Pleace, Douglas Schuler. — London ; New York : Routledge, 2004. — 288 p. — (Routledge Key Guides).
  • Bell D. Introduction to Cyberculture / David J. Bell. — London ; New York : Routledge, 2001. — 256 p.
  • Critical Cyberculture Studies / foreword by Steve Jones ; ed. by David Silver, Adrienne Massanari. — New York : New York University Press, 2006. — 320 p.
  • Critical Cyberculture Studies / foreword by Steve Jones ; ed. by David Silver, Adrienne Massanari. — New York : New York University Press, 2006. — 320 p.

  [згорнути]

   

   


   

  Дмитро Олексійович
  БУЛАВІН

   

   

  ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН

   

  Курс «Інтернет-комунікації та веб-дизайн» знайомить студентів з технологіями інтернет-комунікацій, загальними принципами розробки веб-сайтів, зокрема, використанням задля цього платформи WordPress. Основна увага приділяється знайомству з платформою, її установці, адаптації до роботи і розробці веб-ресурсу. Ключові питання: інсталяція платформи та її налаштування; шаблони: платні, безкоштовні, аналіз їх достоїнств і недоліків; створення адміністративної панелі та її налаштування; розробка головної сторінки веб-сайту та модифікування її в сторінки наступного рівня; використання спеціальних елементів для управління різними блоками; вибір хостингу і розміщення веб-сайту. Практичне завдання курсу: розробка дизайну, вибір шаблону і створення веб-сайту з використанням платформи WordPress.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Калиновский А. И. Юзабилити : как сделать сайт удобным / А. И. Калиновский. — М. : Новое знание, 2005. — 220 с.
  • Кирсанов Д. Веб-дизайн / Д. Кирсанов. — М. : Символ, 2009. — 368 с.
  • Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учеб. для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — 864 с.
  • Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / Патрик Макнейл ; пер. с англ. В. Черник. — СПб. : Питер, 2014. — 288 с.
  • Работа в сети Internet : учеб. курс / Глушаков С. В., Ломотько Д. В., Мельников В. В., Сурядный А. С. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. ; Х. : Фолио, АСТ, 2003. — 399 с.
  • Райтман М. А. Цифровой дизайн. Основы веб-проектирования с помощью инструментов Adobe / М. А. Райтман. — М. : Рид групп, 2011. — 768 с.
  • Сырых Ю. А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 / Сырых Ю. А. — 2-е изд. — М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2013. — 368 с.
  • Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение «Четвертой волны») : учеб. пособие / Шарков Ф. И. — 2-е изд. — М. : Дашков и Ко, 2010. — 260 с.
  • Crystal D. Language and the Internet / David Crystal. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — 316 p.
  • International Handbook of Internet Research / еd. by Jeremy Hunsinger, Lisbeth Klastrup, Matthew Allen. — London : Springer, 2010. — 512 p.

   

  [згорнути]

   
      

   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Кіномистецтво» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Кінодослідження» і «Документальне кіно», спрямованих на ознайомлення студентів із теорією та історією кінематографу, визначення специфіки документального та ігрового кіно та оволодіння методами сучасних кінодосліджень. Дисципліна є обов’язковою, викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кіномистецтво» дивіться тут


   


   

  Дмитро Володимирович
  ПЕТРЕНКО

   

   

  КІНОДОСЛІДЖЕННЯ

   

  У курсі «Кінодослідження» розглядаються різноманітні концепції кінематографу. Основні завдання дисципліни: сформувати методологічний інструментарій для майбутніх фахівців у галузі кінодосліджень; розглянути засади та головні характеристики кінематографу в контексті візуальної культури; виявити механізми функціонування кінематографу в просторі медіакомунікацій. Курс передбачає вивчення історії та теорії кінематографу. Творчість класичних і сучасних кінорежисерів розглядається в контексті загальної еволюції кіномови наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Інтердисциплінарний курс «Кінодослідження» межує з дослідницькими стратегіями англо-американських Film Studies, соціологією культури, культурологічними дослідженнями кіно, філософією кіно та медіадослідженнями кінематографу. Практичне завдання курсу: створення аудіовізуального есе за мотивами фільмів одного з актуальних кінорежисерів початку XXI ст., серед яких Міхаель Ганеке, Філіпп Гранрійє, Ежен Грін, Пітер Грінуей, Лав Діас, Брюно Дюмон, Алехандро Гонсалес Іньярріту та ін.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Делез Ж. Кино / Жиль Делез ; пер. с фр. Б. Скуратов. — М. : Ад Маргинем, 2004. — 622 с.
  • Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф / Лаура Малви ; пер. с англ. // Антология гендерных исследований : сборник пер. / сост. и коммент. Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой. — Минск : Пропилеи, 2000. — С. 280–296.
  • Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Кристиан Метц ; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов. — СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. — 336 с.
  • Ямпольский М. Видимый мир : Очерки ранней кинофеноменологии / Михаил Ямпольский. — М. : НИИК , ЦМК , МК, 1993. — 216 с.
  • Baudry J.-L. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus / Jean-Louis Baudry ; transl. from fr. A. Williams // Movies and Methods : An Anthology / ed. by B. Nichols. — Vol. 2. — Berkeley, CA : University of California Press, 1985. — P. 531–542.
  • Bordwell D. Narration in the Fiction Film / David Bordwell. — Madison : University of Wisconsin Press, 1985. — 370 p.
  • Doane M. A. The Desire to Desire : The Woman’s Film of the 1940s / Mary Ann Doane. — Bloomington, IN : Indiana University Press, 1987. — 224 p.
  • Gunning T. The Cinema of Attractions : Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde / Tom Gunning // Wide Angle. — 1986. — Vol. 8. — No. 3&4. — P. 63–70.
  • Heath S. Narrative Space / Stephen Heath // Heath S. Questions of Cinema / Stephen Heath. — Bloomington, IN : Indiana University Press, 1985. — P. 19–75.
  • Kittler F. Gramophone, Film, Typewriter / Friedrick Kittler ; transl. from germ. G. Winthrop, M. Wutz. — Stanford, CA : Stanford University Press, 1999. — 315 p.

   

  [згорнути]


   


   

  Дмитро Олександрович
  КОНОВАЛОВ

   

   

  ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО

   

  Курс «Документальне кіно» знайомить із особливостями створення і сприйняття документального кінематографу; історією і теорією, основними напрямками і трендами розвитку сучасної документалістики; спектром фільмів-переможців престижних кінофестивалів; режисерами і продюсерами документального кіно; творчим і виробничим етапами реалізації кінопроектів; сучасним аудіовізуальним ринком. Розглядається специфіка роботи продюсера, автора сценарію, режисера, оператора, звукорежисера, композитора документального фільму, а також форми і моделі фінансування кінопроектів, особливості реалізації проекту в якості міжнародної ко-продукції, маркетингова стратегія і фестивальне просування. Окрема увага приділяється підготовці та оформленню проекту згідно до вимог європейського ринку для подальшого створення фільмів у якості міжнародної ко-продукції, реалізації трансмедіа і web-documentary-проектів. Практичні завдання: аналіз та обговорення візуального матеріалу, драматургічної структури документальних кінопроектів, розробка синопсису, трітменту, режисерської експлікації, виробничого плану та бюджету, продюсерської стратегії; підготовка проекту до пітчинг-презентації; розробка, презентація та реалізація авторського документального кінопроекту.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Зак М. Кино как искусство, или Настоящее кино : сборник / М. Е. Зак ; сост. Т. А. Симачева ; Науч.-исслед. ин-т киноискусства. — М. : Материк, 2004. — 440 с.
  • Ирвинг Д. К. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Ирвинг Дэвид К., Ри Питер В. ; пер. с англ. С. И. Биченко, А. П. Бойцовой, М. С. Меньшиковой, под ред. Т. Н. Яковлевой-Нельсон. — М. : ГИТР, 2009. — 415 с.
  • Кино : Реалии и вызов глобализации : сборник / Под. ред. М. И. Жабского. — М. : НИИ киноискусства, 2002. — 309 с.
  • Короткий енциклопедичний словник кіно / Авт.-уклад. В. Миславський. — Х. : Колорит, 2007. — 215 с.
  • Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / К. Э. Разлогов. — М. : ЭКСМО, 2011. — 688 с.
  • Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я / А. Розенталь ; пер. Ю. В. Шпакова ; пер. В. Р. Оганесян. — М. : Триумф, 2004. — 341 с. — (Все для создания видео и кино).
  • Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности / Н. Хренов. — М. : Аграф, 2006. — 736 с.
  • Ямпольский М. Язык – тело – случай : Кинематограф и поиски смысла / Михаил Ямпольский. — М. : НЛО, 2004. — 376 с. — (Кинотексты).
  • Cousins M. The Story of Film / Mark Cousins. — London : Pavilion, 2013. — 512 p.
  • Honthaner E. L. The Complete Film Production Handbook / Eve Light Honthaner. — 4th ed. — London : Focal Press, 2010. — 544 p. — (American Film Market Presents).

   

  [згорнути]

   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Медіаетика і медіаправо» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Медіаетика» та «Інтелектуальна власність у медіапросторі», спрямованих на ознайомлення студентів із теоретико-методологічними і практичними аспектами етичних та юридичних підстав професійної діяльності журналіста. «Медіаетика і медіаправо» є дисципліною за вибором студента, викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Медіаетика і медіаправо» дивіться тут


   


   

  Наталія Андріївна
  ДРОЗД

   

   

  МЕДІАЕТИКА

   

  Курс «Медіаетика» присвячений проблемам журналістської етики в період інформаційних війн епохи «постправди». В курсі розглядаються основні етичні норми і стандарти роботи журналіста, найбільш типові порушення етики на прикладах публікацій, програм, ток-шоу, інтерв’ю в українському інформаційному просторі. Серед ключових питань курсу — мова ненависті, конфлікт між громадянською позицією і етичним кодексом журналіста, нехтування кодексом і його наслідки, дискримінація різних верств суспільства, а також припустимі і неприпустимі засоби збору інформації. Особливу увагу приділено розгляду законодавчих механізмів регуляції в області журналістської етики і органів саморегуляції медіаспільноти. Практичне завдання курсу: Проаналізувати випуск новин та/або ток-шоу і виявити порушення журналістської етики. Скласти ТОП 10 найкричущих помилок в заголовках новин або статей українських ресурсів.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Етика в редакційному повсякденні. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2010. — 232 с.
  • Журналістська етика : посібник для підготовки до державного іспиту / авт. кол. за ред. В. П. Мостового та В. В. Різуна. — К. : ТзОВ «ЗН УА», 2014. — 224 с.
  • Іванов В. Ф. Журналістська етика : підручник / Іванов В. Ф., Сердюк В. Є. ; передм. В. П. Мостового. — 2-ге вид., випр. — К. : Вища шк., 2007. — 231 с.
  • Кібл Р. Журналістська етика / Річард Кібл ; пер. з англ. Д. І. Смоляк. — К. : Київська типографія, 2007. — 188 с.
  • Кузнецова О. Д. Професійна етика журналістів / О. Д. Кузнецова. — Львів : ПАЇС, 2007. — 246 с.
  • Куляс І. Ефективне виробництво теленовин : стандарти інформаційного мовлення ; професійна етика журналіста-інформаційника : практичний посібник для журналістів / І. Куляс, О. Макаренко. — К. : Вид-во «ХББ», 2006. — 120 с.
  • Практикум із журналістської етики : навч. посібник / В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький ; під ред. проф. В. Ф. Іванова. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Видавець О. Зень, 2012. — 320 с.
  • Приступенко Т. О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посібник / Т. О. Приступенко. — К. : Ін-т журналістики, 2004. — 375 с.
  • Patterson P. Media Ethics : Issues and Cases / Philip Patterson, Lee Wilkins. — 8th ed. — New York : McGraw-Hill Education, 2013. — 336 p.
  • Christians C. G. Media Ethics : Cases and Moral Reasoning / Clifford G. Christians, Mark Fackler, Kathy Brittain Richardson, Peggy Kreshel, Robert H. Woods. — 10th ed. — London ; New York : Routledge, 2016. — 422 p.

   

  [згорнути]


   


   

  Олена В’ячеславівна
  ЖИЛІНКОВА

   

   

  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У МЕДІАПРОСТОРІ

   

  Курс «Інтелектуальна власність у медіапросторі» присвячено знайомству студентів з юридичними аспектами функціонування медіа. Серед ключових тем курсу – інформаційне право та інформаційні правовідносини; поняття, сутність та види інформації як об’єкту права; доступ до інформації та право на свободу слова; право на повагу до приватного життя; право інтелектуальної власності; Авторські права на результати творчості у сфері медіакомунікацій; об’єкти авторського права, поняття та сутність твору як об’єкту авторського права; види та загальна класифікація творів як об’єктів авторського права в сфері медіа – аудіовізуальні твори, літературні твори (статті, наукові роботи, інтерв’ю); правовий режим веб-сайту як об’єкту права інтелектуальної власності; відсутність авторсько-правової охорони ідей та принципів в Україні (на прикладі «Ромео і Джульєтти» В. Шекспіра та «Вестсайдської історії» Л. Бернстайна та С. Сондхайма, кінофільмів Д. Лінча); охорона авторських прав; реалізація та захист авторських і суміжних прав; проблеми копірайту та плагіату. Підсумкове завдання курсу: підготовка есе та участь у проведенні круглого столу, присвяченого медіаправу.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Валлє В. Спадок Джеймса І та королеви Анни : охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валлє. — К. : Дух і літера, 2010. — 216 с.
  • Експертні оцінки законопроектів, що регулюють сферу мас-медіа в Україні. International Media Support. ОБСЄ. Координатор проектів в Україні. — К., 2008. — 58 с.
  • Європейські стандарти в галузі свободи слова / упоряд. Д. М. Третьяков ; М-во юстиції України. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 232 с.
  • Марущак А. Зміст поняття «забезпечення доступу до інформації» / А. Марущак // Право України. — 2008. — № 5. — С. 99—104.
  • Право і мас-медіа : судові позови до ЗМІ та журналістів / за ред. В. П. Паліюка, Т. С. Шевченка ; упорядн. Т. Г. Бондаренко. — К. : Ін-т Медіа Права, 2007. — 176 с.
  • Прозорість власності у сфері ЗМІ : зб. статей і аналітич. матеріалів. — К. : Ін-т Медіа Права, 2006. — 36 с.
  • Співрегулювання медій в Європі / пер. з англ. Р. Фещенко. — К. : К.І.С. ; Вид. Європейської аудіовізуальної лабораторії, 2006. — 129 с.
  • Узгодження українського медіазаконодавства з Європейськими стандартами, визначеними у Європейській Конвенції про транскордонне телебачення та Директиві ЄС про аудіовізуальні послуги : матеріали експертного семінару, 2-3 липня 2010 року. — К., 2010. — 60 с.
  • Hayes A. S. Mass Media Law : The Printing Press to the Internet / Arthur S. Hayes. — New York : Peter Lang Inc. ; International Academic Publishers, 2013. — 304 p.
  • Pember D. Mass Media Law / Don Pember, Clay Calvert. — 19th ed. — New York : McGraw-Hill Education, 2014. — 720 p.

   

  [згорнути]

   

      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Медіамистецтво» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Історія та теорія медіамистецтва» та «Арт-менеджмент», спрямованих на знайомство зі спектром напрямів медіаарту, трендами сучасного візуального мистецтва, принципами арт-кураторства і арт-менеджемнту. «Медіамистецтво» є дисципліною за вибором студента, викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Медіамистецтво» дивіться тут


   


   

  Лідія Володимирівна
  СТАРОДУБЦЕВА

   

   

  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ МЕДІАМИСТЕЦТВА

   

  Курс «Теорія та історія медіамистецтва» присвячено розкриттю спектру основних напрямків мистецтва епохи нових медіа, таких як відеоарт, відеоданс, віджеїнг, відеомапінг, нет-арт, саунд-арт, технобіоарт, сайенс-арт, кінетична скульптура, ґлітч-арт, фрактальна графіка, сінемаграфія, стоп-моушн, електронна інсталяція, інтерактивний медіаперформанс та ін. У курсі розглядаються семантичні межі поняття «медіаарт» та його синонімів (цифрове мистецтво, електронне мистецтво, мистецтво нових медіа, комп’ютерне мистецтво та ін.); історичні витоки медіаарту (авангард, концептуальне мистецтво, перформанси та гепенінги ХХ ст.), особливості зародження медіаарту в 1960–70-х рр. (Нам Джун Пайк, «Флюксус»), теоретичні концепції мистецтва нових медіа (Олівер Грау, Ришард Клющинський, Майкл Раш та ін.), персоналії та твори класиків сучасного медіаарту (Метью Барні, Білл Віола, Філіп Гайст, Пітер Грінуей та ін.). Ключові питання курсу: чи можна зафіксувати зникаючу межу між мистецтвом та технологією у творах медіаарту, чи зберігається в медіаарті феномен авторства, чи є медіаарт принципово новим етапом розвитку мистецтва або це всього лише форма медіатизації традиційних мистецтв в епоху електронної революції? Завдання курсу: аналітичне есе, присвячене одному з напрямків медіаарту; інтерпретація одного з творів медіаарту; створення авторського проекту в одному з напрямків медіаарту.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева ; ред. О. Хованова. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 488 с.
  • Вишеславський Г. А. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України / Гліб Вишеславський, Олег Сидор-Гібелінда. — Париж-Київ, 2010. — 416 с.
  • Власов В. Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм : терминол. словарь / Виктор Власов, Наталия Лукина. — СПб. : Азбука-классика, 2005. — 315 с. — (Сер. «Малый лексикон искусства»).
  • Дебрэ Р. Введение в медиологию / Р. Дебрэ ; пер. с фр. — М. : Праксис, 2010. — 368 с.
  • Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство / C. В. Ерохин. — СПб. : Алетейя, 2011. — 192 с. — (Сер. «Цифровое искусство»).
  • Ерохин С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства / C. В. Ерохин. — СПб. : Алетейя, 2010. — 538 с. — (Сер. «Цифровое искусство»).
  • Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия / А. Б. Олива ; пер. с ит. — М. : Художественный журнал, 2003. — 216 с.
  • Тейлор Б. Art Today. Актуальное искусство 1970–2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской. — М. : Слово/SLOVO, 2006. — 256 c.
  • Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.
  • Grau O. Media Art Histories / Oliver Grau. — Cambridge : The MIT Press, 2010. — 475 p.
  • Rush M. New Media in Art / Michael Rush. — 2nd ed. — London : Thames & Hudson, 2005. — 248 p. — (World of Art).
  • Shanken E. A. Art and Electronic Media / Edward A. Shanken. — London : Phaidon Press, 2014. — 304 p.

   

  [згорнути]


   


   

  Тетяна Аркадіївна
  ТУМАСЯН

   

   

  АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

   

  Курс «Арт-менеджмент» присвячено арт-кураторству і артменеджменту, сучасному візуальному мистецтву з усіма притаманними йому рисами і суперечностями: актуальністю, провокативністю, епатажем, навіть радикалізмом; запрограмованою філософічністю, гротеском, іронічністю і стьобом, пріоритетом концепту, літературної основи над зображальністю та ін. Курс знайомить з усім розмаїттям форм, жанрів, технік та напрямів сучасного візуального мистецтва (акціонізм, робота з об’єктами та інсталяціями, «живі» перформанси, гепенінги та їх відеодокументація, принт, фото і відеоарт, сучасний живопис, стріт-арт та ін.), витоками сучасного мистецтва починаючи з другої половини ХХ ст. (модернізм, постмодернізм, пост-постмодернізм) та «іконами» Сontemporary Art від Енді Уорхола, Йозефа Бойса, Марселя Дюшана та Джексона Поллока до Демієна Герста, Джеффа Кунса, Олександра Кабакова та Герхарда Ріхарда. Ключові моменти курсу: знакова фігура куратора, політика і стратегії провідних арт-інституцій, проектне мислення і різноманітність художньо-виставкових практик, основні світові форуми сучасного мистецтва, фестивалі і Бієнале (Венеціанська, Документа, Маніфеста та ін.). Курс передбачає детальний аналіз шляхів і особливостей розвитку сучасного українського мистецтва, головних дійових осіб вітчизняної арт-сцени; унікальну можливість вивчати актуальне мистецтво не тільки в теорії, а й на практиці, відвідуючи і аналізуючи нові виставкові проекти, мистецькі акції та майстер-класи на кращих майданчиках міста, зустрічаючись з лідерами сучасного мистецтва: художниками і кураторами. Творче завдання курсу – створення власного кураторського проекту (від концепції до втілення).

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Андреева Е. Ю. Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века / Екатерина Андреева. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 584 с.
  • Бергер Дж. Искусство видеть / Джон Бергер ; пер. с англ. Е. Шраги. — СПб. : Клаудберри, 2012. — 184 с.
  • Бонами Ф. Я тоже так могу : Почему современное искусство все-таки искусство / Франческо Бонами ; пер. с ит. К. Мискарян под ред. М. Визеля. — М. : V-A-C press, 2013. — 204 с.
  • Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х / В. Бурлака. — К. : Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. — 206 с.
  • Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. — М. : Изд-во В. Шевчук, 2009. — 344 с.
  • Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. / А. В. Рыков. — СПб. : Алетейя, 2007. — 376 с.
  • Обрист Х. У. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; пер. с англ. А. Зайцева. — М. :
   Ад Маргинем Пресс, 2012. — 256 с.
  • Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань : Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / В. Сидоренко ; Ін-т проблем сучасного мист-ва ; Акад. мистецтв України. — К. : ВХ [студіо], 2008. — 187 с.
  • Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.
  • Art Since 1900 : Modernism, Antimodernism, Postmodernism / Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit. — New York : Thames and Hudson, 2011. — 816 p.
  • Contemporary Art : 200 of the World’s Most Groundbreaking Artists / Charlotte Bonham-Carter and David Hodge ; foreword by Richard Cork. — 2nd ed. — New York : Goodman, 2013. — 400 p.
  • Contemporary Art : 1989 to the Present / еd. by Alexander Dumbadze and Suzanne Hudson. — New York : Wiley-Blackwell, 2013. — 512 p.

   

  [згорнути]

   
   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Медіариторика» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Мова і медіа» і «Український медіадискурс», спрямованих на ознайомлення студентів з мовою медіа, технікою мовлення, специфікою українського медіадискурсу. «Медіариторика» є дисципліною за вибором студента, викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Медіариторика» дивіться тут


   


   

  Анатолій Васильович
  ПОДОРОЖКО

   

   

  МОВА І МЕДІА

   

  Курс «Мова і медіа» присвячений визначенню ролі мови в медіа і виявленню спектру різних медіамов, теорії та практиці розвитку навичок вільного мовного існування в різних жанрах журналістики, мистецтву мови закадрового тексту, в публічних виступах та ін. Курс навчає майстерності мовлення на радіо і телебаченні, знайомить з прийомами публічних виступів у медіапросторі. Особливу увагу приділено основним прийомам майстерності теле- і радіоведучого, спрямованим на володіння голосом: зміцнення мовленневого і дихального апаратів; навчання діафрагмальному диханню, вокальним технікам, звільнення від м’язової напруги і психофізичних затискачів; виправлення мовних дефектів; поліпшення артикуляції, усунення «говірки». В рамках курсу студенти навчаться «говорити за думкою» (усунення монотонності і багатонаголосності), користуватися можливостями свого голосового діапазону, оволодіють діафрагмовим диханням і вмінням говорити «на опорі». Курс передбачає серію практичних завдань з техніки мови на радіо і телебаченні (скоромовний блок роботи з артикуляцією, діафрагмальне дихання, безшумний добір повітря, демонстрація звучання в трьох регістрах при фізичному навантаженні), голосові вправи на темпо-ритм і т. д. Підсумкове завдання курсу: створення художніх етюдов, які репрезентують навички оволодіння технікою мови і акторську подачу матеріалу.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Анненкова И. В. Медиариторика : генезис, теория и методология, перспективы развития / Ирина Васильевна Анненкова. — Минск : Изд. Центр БДУ, 2014. — 576 с.
  • Анненкова И. В. Риторика для журналистов : историко-культурный, теоретический и практический аспекты : учеб. пособие для студентов факультетов и отделений журналистики] / И. В. Анненкова. — 2-е изд., испр. и перераб.]. — М. : МедиаМир, 2013. — 118 с.
  • Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель ; вступ. ст. Ю. С. Трохачева ; пер. с древнегреч. В. Аппельрота, Н. Платоновой. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 346 с.
  • Вжещ Я. Л. Базові категорії медіалінгвістики : медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст / Я. Л. Вжещ // Нова філологія. — 2014. — № 60. — С. 23–27.
  • Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. — К. : Наукова думка, 2010. — 432 с.
  • Культура устной и письменной речи делового человека : справочник-практикум / Н. С. Водина, А. Ю. Иванова, В. С. Клюев, ред. : И. М. Рожкова. — 18-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 315 с.
  • Риторические основы журналистики : учеб. пособие / З. С. Смелкова, Л. В. Ассуирова, М. Р. Савова и др. — 5-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2007. — 319 с.
  • Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». — К. : Політехніка, 2015. — 300 с.
  • Шахиджанян В. В. Учимся говорить публично / Владимир Шахиджанян. — 4-е изд., испр. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 477 с.
  • Язык средств массовой информации : учеб. пособие для вузов / Моск. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова, фил. фак. ; под ред. М. Н. Володиной. — М. : Академический Проект : Альма Матер, 2008. — 758 с. — (Gaudeamus).
  • Brooke C. G. Lingua Fracta : Toward a Rhetoric of New Media / Collin Gifford Brooke. — New Jersey : Hampton Press, 2009. — 222 p. — (New Dimensions in Computers and Composition).
  • Rice J. The Rhetoric of Cool : Composition Studies and New Media / Jeff Rice ; foreword by Gregory L. Ulmer. — Illinois : Southern Illinois University Press, 2007. — 208 p.

  [згорнути]


   


   

  Дмитро Вадимович 
  БРУК

   
   

  УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАДИСКУРС

   

  Курс «Український медіадискурс» знайомить з історією, концепціями, інструментами та поняттями дискурсу та медіадискурсу. Курс спрямований на формування уявлень про особливості різних видів українського медіадискурсу. Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння понять дискурсу та медіадискурсу; розкриття співвідношення понять «текст» та «дискурс», специфіки кодування і декодування значень в дискурсі українських засобів масових комунікацій, вербальних та невербальних засобів впливу в сучасному українському медіапросторі; розгляд медіатексту як єдності трьох складових — медійної, вербальної та екстралінгвістичної; визначення особливостей дискурсу в друкованих засобів масових комунікацій, на радіо і телебаченні, інтернет-дискурсу; оволодіння основними прийомами формування медіадискурсу. Практичні завдання курсу: зробити запис випуску новин на обраній місцевій радіостанції, перечитати текст ведучого таким чином, щоб завдяки інтонації було значно змінене сприйняття змісту первинної інформації; провести аналіз медіарепрезентації (інтернет-сайту, допису у блозі, соціальній мережі).

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк ; пер. с англ. — Благовещенск : БГК им. И. А. Бодуэна де Куртене, 2000. — 308 с.
  • Женетт Ж. Фигуры / Ж. Женетт ; пер. с фр. Перцовой Н. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. — 280 с.
  • Кулик В. Дискурс українських медій : ідентичності, ідеології, владні стосунки / В. Кулик. — К. : Критика, 2010. — 656 с.
  • Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. — М. : Гнозис, 2003. — 208 c.
  • Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. — К. : Видавничий центр «Київський університет», 1999. — 308 с.
  • Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : Монографическое учеб. пособие / Е. А. Селиванова — К. : Фитосоциоцентр, 2002. — 336 с.
  • Селиванова Е. А. Энигматический дискурс : вербализация и когниция / Е. А. Селиванова. — Черкассы : Изд-во Ю. Чабаненко, 2014. — 214 с.
  • Тырыгина В. А. Жанровая стратификация масс-медийного дискурса / В. А. Тырыгина. — М. : Либроком, 2010. — 492 c.
  • Филлипс Л. Дискурс-анализ. Теория и метод / Л. Филлипс, М. В. Йоргенсен. — Х. : Гуманитарный центр, 2008. — 354 c.
  • Bloor M. The Practice of Critical Discourse Analysis : an introduction / М. Bloor, Th. Bloor. — London: Hodder Arnold, 2007. — 305 p.
  • Fairclough N. Media discourse / Norman Fairclough. — London : Edward Arnold, 1995. — 214 p.

   

  [згорнути]

   
   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Нові медіа» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Мультимедіа і гіпертекст», «Теорія та історія нових медіа» та «Формати цифрових медіа», спрямованих на ознайомлення студентів із концептом нових медіа, форматами цифрових медіа, особливостями мови мультимедіа і гіпертексту, заснованої на нелінійних формах організації аудіовізуального дискурсу інтернет-комунікацій, опанування принципами і прийомами журналістської діяльності в добу нових медіа. «Нові медіа» є дисципліною за вибором студента, викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Нові медіа» дивіться тут


   


   

  Лідія Володимирівна
  СТАРОДУБЦЕВА

   

   

  МУЛЬТИМЕДІА І ГІПЕРТЕКСТ

  У курсі «Мультимедіа і гіпертекст» розглядаються нелінійні форми організації аудіовізуального дискурсу інтернет-комунікацій. Два найважливіших відкриття інформаційної епохи – мультимедіа і гіпертекст – радикально змінили типи комунікації, форми збереження, пошуку та передачі знань в сучасному суспільстві. На зміну автору приходить колективний «гіперавтор», на зміну читанню – інтернет-серфінг як «гіперчитання», на зміну лінійному тексту – нелінійний гіпертекст, в якому фрагменти з’єднуються за допомогою гіперпосилань, тексти комбінуються з елементами відео, аудіо і графіки, а читач сам вибирає сценарій руху в електронному лабіринті образів і понять. Курс має інтердисциплінарний характер і межує з соціологією культури, теоріями інформаційного суспільства, медіадослідженнями, посткласичною філософією, наратологією, постструктуралістським літературознавством, комунікативістикою, комп’ютерною лінгвістикою, інформатикою, дослідженнями інтернет-мереж і веб-технологій. Особливу увагу приділено знайомству з феноменом інтермедіального переходу (візуалізація та екранізація тексту, аудіокниги, «переклад» мови кіно на мову графічного дизайну у кінопостерах, перехід живописного твору в фільм та ін). Практичні завдання курсу: аналіз мови мультимедійних меседжів, в яких поєднуються різні форми подання інформації – звук, образ і текст (кліпи, фрагменти кінофільмів, рекламні ролики та ін.); розробка і реалізація авторського мультимедійного проекту.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Кастельс М. Мультимедіа та Інтернет : гіпертекст поза конвергенцією // Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / М. Кастельс ; пер. з англ. — К. : Ваклер, 2007. — С. 188–206.
  • Калмыков А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / А. Калмыков ; под ред. В. С. Хелемендика. — М. : Изд-во ИПК работников ТВ и РВ, 2009. — 84 с.
  • Кириллова Н. Б. Медиакультура : от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. — М. : Академический Проект, 2006. — 448 с.
  • Луман Н. Общество общества. Ч. II. Медиа коммуникации / Н. Луман ; пер. с нем. — М. : Логос, 2005. — 280 с.
  • Маклюэн М. Понимание медиа : внешние расширения человека / М. Маклюэн ; пер. с англ. — М. : Гиперборея, Кучково поле, 2007. — 462 с.
  • Медіа. Демократія. Культура / за ред. Н. Костенко, А. Ручки. — К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. — 356 с.
  • Новые аудиовизуальные технологии : учеб. пособие / Грановская О. В., Дуков Е. В., Иоскевич Я. Б. и др. ; отв. ред. К. Э. Разлогов. — М. : Едиториал УРСС, 2005. — 484 с. — (Серия «Academia XXI»).
  • Потятиник Б. В. Медіа : ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. — Львів : ПАІС, 2004. — 312 с. — (Сер. «Медіакритика»).
  • Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учеб. пособие / А. В. Крапивенко. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 271 с.
  • Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Н. А. Фатеева. — М. : Агар, 2000. — 280 с.
  • Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Найджел Чепмен, Дженни Чепмен ; пер. с англ. — М. : Диалектика, 2005. — 624 с.
  • Bolter J. D. Writing Space : The Computer, Hypertext, and the Remediation of Print / Bolter J. D. — Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum, 2000. — 232 p.
  • Interactive Dramaturgies. New Approaches in Multimedia Content and Design. — Hagebolling : Heide (ed.), 2002. — 260 p. — (Series X.media.publishing).

  [згорнути]

   

   


   

  Ігор Меркурійович
  СОЛОМАДІН

   
   

   

  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ НОВИХ МЕДІА

   

  Предметом вивчення курсу «Теорія та історія нових медіа» є механізми функціонування інститутів масової комунікації в інформаційному суспільстві. Курс знайомить із концептуальним полем понять «інформаційне суспільство» та «нові медіа» і передбачає розгляд трансформації комунікативних практик сьогодення під впливом нових інформаційних технологій. Основними завданнями курсу є формування уявлення про феномен інформаційного суспільства та стан основних інформаційних ресурсів сучасної культури, розгляд основних концептуальних положень функціонування інститутів комунікації сучасного суспільства. Серед ключових питань курсу – трансмедійний сторітелінг, блогінг, комунікації на базі цифрових медіа, дискурсивні трансформації, проблеми діалогу в нових медіа, мок’юментарі в медійному просторі, медіапросьюмеризм як тип компетентного медіаспоживання, нові медіа та виклики сучасної освіти. Студенти мають досягти таких результатів навчання: знання сутнісних характеристик нових медіа, етапів ґенези, теоретичного та концептуального поля феномену інформаційного суспільства, сучасного категоріального апарату і проблемного поля комунікації, вміння застосовувати теоретико-методологічні підходи до системного аналізу нових медіа, володіння навиками ідентифікації та порівняння етапів розвитку комунікаційної парадигми в контексті існуючих соціальних практик. За результатами курсу передбачається виконання авторського інтернет-проекту.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции / Бакулев Г. П. — М. : Аспект-пресс, 2005. — 176 с.
  • Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация / Дейк Т. А. ван ; пер. с англ. — Благовещенск ; М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — 608 c.
  • Иванов Д. В. Виртуализация общества : версия 2.0 / Иванов Д. В. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 2002. — 217 с.
  • Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.
  • Луман Н. Общество общества. Часть II. Медиа коммуникации : пер. с нем. / Н. Луман. — М. : Логос, 2005. — 280 с.
  • Новые медиа : социальная теория и методология исследования : словарь-справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. — СПб: Алетейя, 2015. — 264 с.
  • Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер ; пер. с англ. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 400 с.
  • Яковлев И. П. Ключи к общению. Основы теории коммуникации / И. П. Яковлев. — 2-е изд., перераб. — СПб. : Авалон : Азбука-классика, 2006. — 238 с.
  • Encyclopedia of New Media : An Essential Reference to Communication and Technology / ed. by Steven G. Jones. — Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2003. — 532 p.
  • New Media, Old Media / Ed. by Natalie Fenton. — London, New Delhi : Journalism & Democracy in the Digital Age. — London : SAGE Publications, 2010. — 220 p.
  • New Media Language / Ed. by Jean Aitchison and Diana M. Lewis. — London ; New York : Routledge, 2004. — 209 p.

   

  [згорнути]

   

   


   

  Євген Федорович 
  МАСЛОВ

   
   

   

  ФОРМАТИ ЦИФРОВИХ МЕДІА

   

  Курс «Формати цифрових медіа» присвячений знайомству з форматами цифрових медіа: онлайн-видання, інтернет-радіо, веб-телебачення та ін. У рамках курсу особливу увагу приділено понятійному апарату цтфрових медіа і конвергентної журналістики, порівняльному аналізу понять «цифрові медіа», «онлайн-медіа», «інтернет-медіа», «мультимедійна журналістика», «кросмедійна журналістика», «мережева журналістика» etc. Основні питання курсу: трансформація традиційних засобів масової комунікації під впливом комп’ютерних технологій; специфіка мультимедійного представлення інформації та принципи цифрових медіа; онлайн-журналістика як результат взаємопроникнення медіатехнологій; інтерактивність і ефект фідбеку як семантичні маркери конвергентних медіа; візуалізація даних в мережі Інтернет; види інфографіки; поняття «універсальний журналіст» (Девід Рендалл) і нові професійні стандарти у галузі цифрових медіа; специфіка журналістської діяльності в добу нових медіа. Практичні завдання курсу: аналіз конвергентного медіаповідомлення, розробка і реалізація індивідуального медіапроекту у галузі цифрових медіа.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Вайшенберг З. Журналістика та медіа : довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен ; пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.
  • Журналистика и конвергенция : почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 200 с.
  • Интернет-СМИ : теория и практика : учеб. пособие / под ред. М. М. Лукиной. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 с.
  • Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / под ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. — Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. — 304 с.
  • Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; пер. з нім. В. Климченко; за загал. ред. В. Іванова. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. — 358 с.
  • Олешко Е. В. Конвергентная журналистика : Профессиональная культура субъектов информационной деятельности / Е. В. Олешко. — М. : Флинта, 2016. — 128 с.
  • Перевалов В. В. Основы интернет-журналистики : учеб. пособие / В. В. Перевалов ; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. — М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2012. — 232 с.
  • Рус-Моль Ш. Журналістика : посібник / Штефан Рус-Моль ; пер. з нім. В. Климченко; наук. ред. В. Іванов. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. — 343 с.
  • Convergent Journalism : An Introduction : Writing and Producing Across Media / ed. by Vincent F. Filak. — 2nd ed. — Amsterdam ; Boston : Focal Press, 2014. — 262 p.
  • Lieb T. All the News : Writing and Reporting for Convergent Media / Thom Lieb. — London ; New York : Pearson, 2008. — 352 p.
  • Quinn S. Convergent Journalism : The Fundamentals of Multimedia Reporting / Stephen Quinn. — New York : Peter Lang Publishing Inc., 2005. — 256 p.
  • Wilkinson S. Principles of Convergent Journalism / Jeffrey S. Wilkinson, August E. Grant, Douglas J. Fisher. — 2nd ed. — New York : Oxford University Press, 2012. — 320 p.

   

  [згорнути]

   
      
   
   

   

   

  Дисципліна «Професійна іноземна мова» спрямована на удосконалення практичного використання знань з англійської мови в галузі професійних інтересів майбутніх медіафахівців. Дисципліна є обов’язковою, включає один іедивідуальний авторський курс, викладається у другому семестрі і завершується заліком.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Професійна іноземна мова» дивіться тут

   

   


   

  Ірина Анатоліївна
  ТКАЛЯ

   

   

  ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

   

  Курс «Професійна іноземна мова» ставить за мету удосконалення практичного використання знань з англійської мови в галузі професійних інтересів студентів-медійників і зорієнтований на розвиток практичної та аналітичної лінгвістичної компетенції майбутніх медіафахівців. Курс передбачає розвиток навичок роботи з автентичним англомовним матеріалом у межах магістерської програми «Медіакомунікації»; розпізнання і правильне використання граматичних структур, які є характерними для текстів академічного стилю; розвиток комунікативних навичок участі у дискусіях на англійській мові, включаючи вміння висловлювати своє ставлення до теми обговорення як в усній, так і у письмовій формі. Особлива увага приділяється розширенню активного загальнонаукового та професійного вокабуляру, включаючи елементи словотворення, фразеології та стилістики. Особливостями курсу є залучення аудіовізуального англомовного контенту та міждисциплінарний підхід до підбору учбових матеріалів, що відображає різноманіття контенту магістерської програми «Медіакомунікації». Формат роботи включає загальні обговорення, а також індивідуальні та групові проекти.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Кравченко Н. К. Практичний курс з ділової англійської мови / Н. К. Кравченко. — К. : Фенікс, 2010. — 302 с.
  • Професійна іноземна мова : навч.-метод. посібник для студентів соціол. ф-ту. / І. А. Ткаля. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. — 88 с.
  • Соціологія англійською мовою. Культура та комунікація : навч. посібник для студентів-соціологів / Укл. І. А. Ткаля, Г. Г. Гусєва, О. А. Сергеєва. — 2-е вид., випр. та доп. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,
   2010. — 168 с.
  • Advanced Grammar Practice / Укл. Л. О. Омеляненко, І. В. Василенко, І. Д. Піроженко. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2006. — 278 с.
  • Danesi M. Dictionary of Media and Communications / Marcel Danesi. — New York : M. E. Sharpe, 2009. — 313 р.
  • Downes С. Cambridge English for Job-hunting [Електронний ресурс] / Colm Downes. — Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo, Delhi : Cambridge University Press, 2008. — 112 p. — Режим доступу : http://wijamw17.ce.student.pens.ac.id/English%205/job-hunting.pdf.
   .
  • Evans V. Round-Up Grammar Practice 6 / Virginia Evans. — Harlow : Pearson Education Limited, 2003. — 268 p.
  • Laughey D. Key Themes in Media Theory / Dan Laughey. — Maidenhead ; New York : Open University Press, 2007. — 235 p.
  • MacAndrew R. Taboo and Issues / Richard MacAndrew, Ron Martinez. — Boston : Thomson Heinle, 2001. — 51 p.
  • New Media Language / Ed. by Jean Aitchison and Diana M. Lewis. — London ; New York : Routledge, 2004. — 209 p.
  • Sociology in English. Grammar Handbook : навч.-метод. посіб. для розвитку граматичних навичок для студентів немовних факультетів / Укл. І. А. Бєляєва, О. А. Сергеєва. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 52 с.
  • Swan M. How English Works / Michael Swan, Catherine Walter. — Oxford : OUP, 1997. — 258 p.

   

  [згорнути]
   

   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Реклама і PR в медіа» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Рекламні комунікації» і «PR в медіа», спрямованих на ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями в галузі реклами та PR, формування уявлень та базових практичних вмінь щодо здійснення рекламної та PR-діяльності в інформаційному просторі. «Реклама і PR в медіа» є дисципліною за вибором студента, викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Реклама і PR в медіа» дивіться тут


   


   

  Любов Марківна
  ХАВКІНА

   

   

  РЕКЛАМНІ КОМУНІКАЦІЇ

   

  Курс «Рекламні комунікації» знайомить з історією, концепціями, інструментами та поняттями реклами в контексті розвитку засобів масової комунікації. Є старий вислів: «Реклама – це те, за що ти платиш, а публічність – це те, про що ти молишся» (Advertising is what you pay for, publicity is what you pray for). Курс спрямований на формування уявлень та базових практичних вмінь щодо здійснення рекламної діяльності в інформаційному просторі. Курс надає теоретичне підґрунтя для світоглядного розуміння інструментів та технологій реклами в історичному, економічному, соціальному та політичному контекстах. Практичну частину курсу присвячено роботі з конкретними прикладами створення, трансляції та перцепції рекламного повідомлення в медіа, використанню фреймів в рекламній комунікації. Зокрема, нас будуть цікавити банка томатного супу Енді Уорхола, три кольори італійської піци від Ролана Барта, Coca Cola та її роль в світових революціях, мода на фото в стилі PinUp в 10-ті роки XXI ст., труднощі перекладу слогану «МакДональдз. Я це люблю» та ін. Завдання курсу: додати власний рекламний текст до готового графічного компоненту реклами, створити варіанти заміни наявного рекламного тексту, виконати письмову роботу «Сучасний рекламний процес».

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Закон України «Про рекламу» // Інформаційне законодавство України (станом на 1 вересня 2008 р.) / за ред. Т. Шевченка, Т. Олексіюк ; упоряд. Т. Г. Бондаренко. — К. : Ін-т Медіа Права, 2008. — С. 166–183.
  • Катернюк А. В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама : учеб. пособие / А. В. Катернюк. — Ростов н/Д : Феникс, 2001. — 316 с.
  • Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / Т. І. Лук’янець. — К. : КНЕУ, 2002. — 200 с.
  • Ляпина Т. В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы : экспресс-курс современной рекламы / Т. В. Ляпина. — К. : Альтпресс, 2002. — 333 с.
  • Матанцев А. Н. Эффективность рекламы / А. Н. Матанцев. — М. : Финпресс, 2002. — 413 с.
  • Мокшанцев Р. И. Психология рекламы : учеб. пособие / Р. И. Мокшанцев. — М. ; Новосибирск : Инфра-М ; Сибирское соглашение, 2000. — 229 с.
  • Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы : учеб. пос. для вузов / В. Л. Музыкант. — М. : Евраз. регион, 1998. — Ч. 1. — 399 с.
  • Панкратов Ф. Г. Рекламная деятельность : учеб. для вузов / Ф. Г. Панкратов. — М. : Маркетинг, 2001. — 362 с.
  • Рекламная деятельность : конспект лекций : пособие для подготовки к экзаменам / под ред. А. А. Оганесян. — М. : Приор, 2002. — 161 с.
  • Ромат Е. В. Реклама : учеб. для вузов / Е. В. Ромат. — К. ; Х. : Студцентр, 1999. — 479 с.
  • Уэллс У. Реклама : принципы и практика / У. Уэллс ; пер. с англ. — СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2001. — 797 с.
  • Хавкіна Л. М. Основи рекламної діяльності : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Л. М. Хавкіна. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 80 с.
  • Belch G. E. Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications Perspective / George E. Belch, Michael A. Belch. — 10th ed. — New York : McGraw-Hill, 2014. — 1760 p.
  • Hafer W. K. Advertising writing : putting creative strategy to work / W. K. Hafer , E. G. White. — New York : West Publishing Company, 1989. — 338 p.

  [згорнути]

   

   


   

  Олена Дмитрівна 
  ЗІНЕНКО

   

   

  PR В МЕДІА

   

  Курс «PR в медіа» знайомить з поняттям «паблік рилейшнз» («зв‘язки з громадськістю», PR), історією паблік рилейшнз, основними тенденціями та факторами розвитку PR у контексті розвитку українських та глобальних мас-медіа. Курс присвячено розгляду PR як галузі масової комунікації в умовах трансформацій інформаційного суспільства. Крім теоретичних основ, в курсі увага приділяється практичній діяльності, зокрема принципам та інструментам роботи з медіа, вивченню громадського інтересу як підґрунтя для взаємодії з громадськістю. Чотири ключових практичних питання курсу: Як прорватись в мейнстрим та утриматись в порядку денному? Як формувати громадську думку? Як будувати зовнішній та внутрішній PR? Які стратегічні цілі переслідує політичний, соціальний, корпоративний PR? Яка роль журналістів, лідерів думок та медіаперсон у реалізації PR-кампаній? Завдання курсу: аналіз та розробка проекту PR-кампанії з використанням методології case study, мультимедійна презентація та захист проекту.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Горкина М. Б. PR на 100 %. Как стать хорошим менеджером по PR / М. Б. Горкина, А. А. Мамонтов, И. Б. Манн. — М. : Альпина Паблишер, 2003. — 214 с.
  • Гримська М. Звязки з громадськістю : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Марта Гримська. — Х. : Фоліо, 2015. — 413 с.
  • Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика : підручник / Королько В. Г. — К. : Вид. дім «Скарби», 2001. — 400 с.
  • Ляйнеманн Р. Измерения медиарилейшнз. Как оценить вклад PR в успех компании / Ральф Ляйнеманн, Елена Байкальцева ; пер. с англ. — М. : Вершина, 2006. — 248 с.
  • Почепцов Г. Г. Паблик Рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением / Г. Г. Почепцов. — М. : Центр , 2004. — 336 с.
  • Скотт Д. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем / Дэвид Скотт; пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2013. — 352 с.
  • Умаров М. PR в реальном времени. Тренды. Кейсы. Правила / Михаил Умаров. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 232 с.
  • Хейвуд Р. Все о Public Relations / Р. Хейвуд ; пер. с англ. — М. : БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 1999. — 256 с.
  • Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации : реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. — М. : Дашков и К°, 2011. — 324 с.
  • Cravens D. W. Marketing Management / D. W. Cravens, G. E. Hills, R. B. Woodruff. – Homewood, Іllіnoіs : Irwin, 1987. – 486 р.
  • The PR professional’s handbook : powerful practical communications / Caroline Black, Kogan Page. — London ; Philadelphia ; New Dehli, 2014. — 659 p.
  • Wilcox D. L. Public Relations : Strategies and Tactics / Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Bryan H. Reber. — 11th ed. — London : Pearson, 2014. — 624 p.

   

  [згорнути]

   
   
      

   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Телемистецтво» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Телеінтерв’ю» і «Професія телеведучого», спрямованих на ознайомлення студентів з технікою проведення телеінтерв’ю та оволодіння практичними навичками роботи телеведучого. Дисципліна є обов’язковою, викладається у першому семестрі, завершується заліком і підсумковим відкритим показом серії студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Телемистецтво» дивіться тут

   

   


   

  Пилип Сергійович
  ДИКАНЬ

   

   

  ТЕЛЕІНТЕРВ’Ю

   

  Курс «Телеінтерв’ю» розглядає інтерв’ю як окремий жанр журналістики, технологію створення інтерв’ю та його використання в мас-медіа, знайомить зі специфікою створення телевізійного інтерв’ю. Курс дає можливість ознайомитись з одним із основних жанрів журналістики та оволодіти первинними навичками з техніки інтерв’ю, а також поглибити знання в таких учбових дисциплінах як «Теледраматургія», «Виробництво телеконтенту», «Майстерність телеведучого», «Відеопродакшн». У результаті курсу студенти дізнаються, в чому полягає відмінність інтерв’ю як особливого інформаційного жанру від інших жанрів журналістики, знайомляться з різновидами інтерв’ю та набувають практичних вмінь щодо підготовки до телевізійного інтерв’ю, його організації, проведення та оприлюднення, а саме: як працювати з джерелами інформації, користуватись різноманітними методами її збору, селекції, перевірки та аналізу, працювати в умовах мультимедійного простору та конвергентних медіа, готовити інтерв’ю до оприлюднення та оприлюднювати його. За результатами курсу передбачається виконання практичнго завдання: підготовки і проведення телеінтерв’ю.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье ; пер. с фр. — М. : Прагматика культуры ; Ин-т экспериментальных исследований, 2002. — 159 c.
  • Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Л. : ПАІС, 2004. — 268 с.
  • Лукина М. Технология интервью : учеб. пособие для вузов / Мария Лукина. — 2-е изд., доп. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 192 c.
  • Мастерство эфирного выступления : учеб. пособие / Гаймакова Б. Д., Макарова С. К., Новикова В. И., Оссовская М. П. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 283 с.
  • Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / С. А. Муратов. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 202 с.
  • Плешаков Л. Интервью : проход по минному полю / Л. Плешаков // Профессия журналист. — 2001. — № 3. — С. 45–48.
  • Поберезникова Е. В. Телевидение взаимодействия : интерактивное поле общения : учеб. пособие для студентов вузов / Поберезникова Е. В. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 222 с. — (Сер. «Телевизионный мастер-класс»).
  • Попова Т. И. Телеинтервью в коммуникативно-прагматическом аспекте / Т. И. Попова. — СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2002. — 220 с.
  • Cushion S. Television Journalism / Stephen Cushion. — Thousand Oaks : SAGE Publications Inc., 2011. — 240 p. — (Series: Journalism Studies: Key Texts).
  • The SAGE Handbook of Interview Research : The Complexity of the Craft / Ed. by Jaber F. Gubrium, James Holstein, Amir Marvasti, Karyn D. McKinney. — 2nd ed. — Thousand Oaks : SAGE Publications Inc., 2012. — 624 p.

   

  [згорнути]

   


   

  Олена Григорівна 
  ТОЛСТОКОРА (ГРИГОР’ЄВА)

   

   

  ПРОФЕСІЯ ТЕЛЕВЕДУЧОГО

   

  Курс «Професія телеведучого» знайомить з основними принципами авторської подачі інформації в телевізійному дискурсі, із основними аспектами та етапами формування іміджу в різних технологіях самопрезентації. Заняття з курсу спрямовані на формування навичок роботи телеведучого. Студенти відпрацьовуватимуть перед камерою дикторські та ораторські навички, ознайомляться із роботою з телесуфлером і без нього, отримають навички зрозуміло доносити інформацію з урахуванням телеаудиторії та телевізійного жанру. Курс розкриває як вербальні, так і візуальні аспекти роботи телеведучого, знайомить зі специфікою ведення інформаційної, розважальної, аналітичної, освітньої телепрограм і передбачає формування навичок роботи в кадрі: кожний спробує себе у якості телеведучого, навчиться працювати перед камерою в режимі відеозапису і прямого ефіру: і у стаціонарній мультимедійній студії, і у міському просторі. Курс передбачає виконання студентами серії практичних аудіовізуальних завдань, які дозволяють сформувати компетенції магістрантів в галузі майстерності телеведучого.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Андрющенко М. Ю. Іміджеві імперативи українського телебачення : монографія / М. Ю. Андрющенко. — К. : Щек, 2008. — 215 с.
  • Гоян В. В. Творчість телевізійного ведучого : теоретико-прикладний аспект // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К. : Ін-т журналістики, 2005. — Т. 18. — С. 41–45.
  • Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когдаугодно и где угодно / Ларри Кинг при участии Билла Джилберта ; пер. с англ. — 6-е изд. — М. : Альпина Паблишерз, 2011. — 204 с.
  • Кузнецов Г. В. Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. — 400 с.
  • Кузнецов Г. В. ТВ-журналистика : критерии профессионализма / Г. В. Кузнецов. — М. : Изд. РИП-холдинг, 2004. — 222 с.
  • Мастерство эфирного выступления : учеб. пособие / Б. Д. Гаймакова, С. К. Макарова, В. И. Новикова, М. П. Оссовская. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 283 с.
  • Сербенська О. А. Основи телетворчості : практикум / О. Сербенська, В. В. Бабенко. — Львів : ПАІС, 2007. — 112 с.
  • Яковець А. В. Телевізійна журналістика : теорія і практика : посібник / А. В. Яковець. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — 262 с.
  • Cushion S. Television Journalism / Stephen Cushion. — New York ; London : SAGE Publications Ltd., 2011. — 240 p. — (Journalism Studies : Key Texts).
  • Shook F. Television Field Production and Reporting / Fred Shook and John Larson. — London : Focal Press, 2007. — 368 p.

   

  [згорнути]

   
   
      

   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Фотомистецтво» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Авторська фотографія», «Концептуальна фотографія» і «Фотозйомка», спрямованих на формування у студентів уявлень про специфіку фотообразу, знайомство з історією та теорією фотографії, філософсько-концептуальними основами її розуміння та отримання практичних навичок фотозйомки. Дисципліна є обов’язковою, викладається у другому семестрі, завершується заліком і підсумковим відкритим показом серії студентських фоторобіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Фотомистецтво» дивіться тут

   

   


   

  Ганна Юріївна
  МЕЛЬНИКОВА

   

   

  АВТОРСЬКА ФОТОГРАФІЯ

   

  Курс «Авторська фотографія» присвячено ознайомленню з дослідженнями авторської фотографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. У межах курсу на матеріалі історії фотографії розглядаються питання еволюції фотообразності, онтології та антропології фотографії. Історія фотографії аналізується в контексті загального розвитку візуальної медіакультури з другої половини ХІХ ст. по теперішній час. Окрім філософських досліджень фотографії в курсі використовується доробок соціології фото, культурологічних і медіалогічних досліджень фотографії. Основні завдання дисципліни: сформувати в майбутніх фахівців з досліджень фотографії знання з основних теоретичних напрямів, шкіл, концепцій фотомистецтва, категоріального апарату фототеорій та основних першоджерел з досліджень мистецтва фотографії, а також спроможність генерувати нові ідеї та теорії під час аналізу сучасного фотомистецтва. Практичне завдання курсу: створення фоторимейку твору одного з класиків фотографії кінця XIX–XX ст.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

    

  • Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика / Ролан Барт ; пер. с фр. под ред. Г. К. Косикова. — М. : Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. — С. 297–318.
  • Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Озарения : статьи, эссе, критика / Вальтер Беньямин ; пер. с нем. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. — М. : Мартис, 2000. — С. 122–152.
  • Сонтаг С. О фотографии / Сьюзен Сонтаг ; пер. с англ. В. Голышев. — М. : Ad Marginem, 2013. — 272 с.
  • Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Розалинда Краусс ; пер. с англ. А. Матвеевой, К. Кистяковской. — М. : Художественный журнал, 2003. — 320 с. — (Классика современности).
  • Рансьер Ж. Что может означать понятие «медиум» : пример фотографии / Жак Рансьер ; пер. с фр. Д. Скопин // Медиа : между магией и технологией / сост. и ред. Н. Сосна и К. Федорова. — М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2014. — С. 289–312.
  • Руйе А. Фотография. Между документом и современным искусством / Андре Руйе ; пер. с фр. М. Михайловой. — СПб. : Клаудберри, 2014. — 712 с.
  • Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер ; пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 146 с.
  • Фризо М. Новая история фотографии / Мишель Фризо ; пер. с фр., нем., англ. В. Е. Лапицкого, В. М. Кислова, Ю. Н. Попова, А. В. Шестакова.  — СПб. : Machina ; Андрей Наследников, 2008. — 337 с.
  • Crary J. Techniques of the Observer / Jonathan Crary // October. — 1988. — Vol. 45. — P. 3–35.
  • Media Archeology : Approaches, Applications, and Implications / ed. by E. Huhtamo, J. Parikka. — Berkeley, CA : University of California Press, 2011. — 368 p.

   

  [згорнути]

   


   

  Роман Йосипович
  ПЯТКОВКА

   

   

  КОНЦЕПТУАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ

   

  Курс «Концептуальна фотографія» знайомить з основами мови фотографії в інформаційному полі сучасного мистецтва, ключовими питаннями історії концептуальної фотографії та актуальними концептуальними фотохудожниками. Курс включає знайомство з історією концептуального мистецтва та практиками художньої фотографії XX ст., феноменом «сконструйованої реальності» і «присвоєння образу» Дюссельдорфської школи, підходом до фотографії як «неестетичного документу» у Харківській школі, концептуальними прийомами в сучасній fashion-фотографії, дослідженнями категорії тіла і статі, соціальних стереотипів і табу в фотографії та ін. Головні завдання курсу – досягнення майстерності у створенні фотографії та формулюванні своєї художньої позиції, знайомство з технікою роботи з фотографією та оволодіння навичками презентації власних арт-проектів. Особлива увага приділяється опануванню методами створення концептуальних фотопроектів, заснованих на трьох ключах: «ідея + контекст + зображення». Курс передбачає дискусії, перегляд візуальних матеріалів, практику фотографії, портфоліо-ревю та тренінги з вербалізації ідей. Практичне завдання курсу: створення художнього об’єкта, в якому стануть рівними фотографія, текст та спосіб презентації.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Барт Р. Camera lucida : Комментарий к фотографии / Ролан Барт ; пер. с фр., коммент. и послесловие М. Рыклин. — М. : Ad Marginem, 1997. — 224 с.
  • Кошут Дж. Искусство после философии / Джозеф Кошут ; пер. с англ. А. А. Курбановского // Искусствознание. — 2001. — № 1. — С. 109–118.
  • Петровская Е. Антифотография / Елена Петровская. — М. : Три квадрата, 2003. — 112 с. — (Сер. «artes et media», вып. 2).
  • Петровская Е. Теория образа / Елена Петровская. — М. : РГГУ, 2010. — 281 с.
  • Рассел Дж. Концептуальное искусство / Джесси Рассел ; пер. с англ. — М. : VSD, 2012. — 72 с.
  • Сонтаг С. О фотографии / Сьюзен Сонтаг ; пер. с англ. Голышева В. — М. : Ad Marginem Press, 2013. — 272 с.
  • Сосна Н. Фотография и образ : визуальное, непрозрачное, призрачное / Нина Сосна. — М. : Новое литературное обозрение, 2011. — 194 с.
  • Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер ; пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб. : Изд–во СПБУ, 2008. — 146 с.
  • Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.
  • Light Years : Conceptual Art and the Photograph, 1964–1977 / Mark Godfrey, Robin Kelsey, Anne Rorimer ; ed. by Matthew S. Witkovsky. — Chicago : Art Institute of Chicago, 2012. — 264 p. — (Art Institute of Chicago).
  • Photography After Conceptual Art / ed. by Diarmuid Costello, Margaret Iversen. — New York : Wiley-Blackwell, 2010. — 208 p.

   

  [згорнути]


   


   

  Кристина Юріївна
  ПАШКІНА

   

   

  ФОТОЗЙОМКА

   

  У курсі «Фотозйомка» розглядається специфіка процесу підготовки до фотозйомки, технологій її проведення і постобробки фотографій. Оновну увагу приділено репортажній фотографії як носію соціальної інформації, а також визначенню місця цього жанру серед усього жанрового розмаїття фотозображень в пресі і нових медіа. У ході виконання серії практичних завдань курсу студенти повинні оволодіти основним інструментарієм створення та постобробки зображення, навчитися аналізувати знімки, виокремлювати якісні кадри. У результаті курсу студенти дізнаються, в чому полягає відмінність використання в сучасних медіа образотворчого матеріалу, який є не тільки естетичною прикрасою та ілюстративним доповненням до тексту, а й самодостатнім жанровим продуктом. У процесі навчання у студентів буде можливість попрацювати на натурі, навчитися вибудовувати композицію, відпрацювати різні прийоми і техніки фотозйомки. Ключові питання курсу: історія виникнення фотожурналістики: від першої фотофіксації військових дій до фотографії в нових медіа; технології репортажної зйомки, її відмінність від інших напрямків фотозйомки; комунікативний ефект репортажної фотографії; текстове та фотографічне оповідання в нових медіа як єдине ціле; фотозйомка подій: документальне vs. eстетичне; аналіз кадрів та вибірка знімків; репортажна зйомка офіційних заходів; постобробка фотознімків, підготовка до їх розміщення на новинних ресурсах; фотографування в екстремальних умовах та ін. У рамках курсу передбачено проведення серії майстер-класів з практикуючими фоторепортерами. Підсумкове практичне завдання курсу: самостійно розробити та відзняти репортаж, який відображатиме специфіку життя міста Харкова з точки зору людини, що приїхала у місто з туристичною метою.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Ролан Барт ; пер. с фр., послесл. и коммент. Михаила Рыклина. — М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2011. — 272 с.
  • Беньямин В. Краткая история фотографии / Вальтер Беньямин ; пер. С. Ромашко. — М. : Ad Marginem, 2015. — 143 с.
  • Картье-Брессон А. Воображаемая реальность = L’imaginaire d’apres nature : дневниковые записи, мемуары и эссе / Анри Картье-Брессон ; пер. с фр. Г. Соловьева. — СПб. ; М. : Лимбус Пресс ; Изд-во К. Тублина, 2013. — 123 с.
  • Лапин А. Фотография как… / А. Лапин. — Изд. 6-е, испр. — М. : Тримедиа, 2016. — 308 с.
  • Левашов В. Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 100 лет / Левашов Владимир. — М. : Тримедиа, 2016. — 88 с.
  • Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / Сьюзан Сонтаг ; пер. В. Голышев. — М. : Ад Маргинем, 2014. — 96 с.
  • Шульга В. Invisible photo business : Що має знати фотограф, який хоче знімати для світових брендів / Василь Шульга. — К. : Pabulum, 2017. — 200 с.
  • Cartier-Bresson H. The Decisive Moment / Henri Cartier-Bresson. — Göttingen : Steidl, 2015. — 160 p.
  • Kobre K. Photojournalism : The Professionals’ Approach / Kenneth Kobre. — 6th ed. — Oxford ; London : Focal Press, 2008. — 504 p.
  • Simon S. The Passionate Photographer : Ten Steps Toward Becoming Great / Steve Simon. — San Francisco : New Riders, 2011. — 264 p. — (Voices That Matter).

   

  [згорнути]

   

      

   

  ВИБОРЧІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Аудіовізуальні комунікації» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Цифрове аудіовізуальне мистецтво» та «Актуальні мистецькі практики», на знайомство з мовою аудіовізуальних комунікацій і трендами сучасного аудіовізуального мистецтва. «Аудіовізуальні комунікації» є дисципліною за вибором студента, викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Медіамистецтво» дивіться тут


   


   
   

  Лідія Володимирівна
  СТАРОДУБЦЕВА

   

   

  ЦИФРОВЕ АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

  Курс «Цифрове аудіовізуальне мистецтво» присвячено розкриттю спектру актуальних форм аудіовізуальних комунікацій, цифрового аудіовізуального мистецтва та його напрямів. У курсі розглядаються поняття «цифрове аудіовізуальне мистецтво» та його семантичні межі; основні концепції та поняття аудіовізуальних комунікацій та цифрового аудіовізуального мистецтва; ключові етапи розвитку аудіовізуальних комунікацій, їх домінантні ідеї та тенденції; теоретичні підходи до дослідження аудіовізуальної культури; основні механізми функціонування аудіовізуальних комунікацій в просторі сучасної культури. Особливу увагу акцентовано на таких питаннях як аудіовізуальний контрапункт у цифровому просторі, «синтез мистецтв» і діджитал-культура, аудіовізуальні експерименти відеоарту та його різновидів, нетарт і діджитал-арт, мережеве мистецтво, кібермистецтво, інтерактивний медіаперформанс і електронна інсталяція, мистецтво фракталів, «неможлива реальність» у цифровому мистецтві (від стрічки Мьобіуса і тесеракту до оптичних ілюзій і багатовимірної анімації), графіка ВР і мова компьютерної анімації, ефекти занурення та феномен імерсії, імерсивні практики віртуальної реальності і реальної віртуальності, спецефекти у цифровому кінематографі, маніпуляції і «неможлива реальність» у цифровій фотографії, аудіовізуальні практики відеомапінгу (3D проекційне шоу як засіб «дереалізації» реальності). Завдання курсу: аналітичне есе, присвячене одному з напрямків цифрового аудіовізуального мистецтва; інтерпретація одного з творів цифрового аудіовізуального мистецтва; створення авторського проекту в одному з напрямків цифрового аудіовізуального мистецтва.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева ; ред. О. Хованова. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 488 с.
  • Вишеславський Г. А. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України / Гліб Вишеславський, Олег Сидор-Гібелінда. — Париж-Київ, 2010. — 416 с.
  • Власов В. Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм : терминол. словарь / Виктор Власов, Наталия Лукина. — СПб. : Азбука-классика, 2005. — 315 с. — (Сер. «Малый лексикон искусства»).
  • Дебрэ Р. Введение в медиологию / Р. Дебрэ ; пер. с фр. — М. : Праксис, 2010. — 368 с.
  • Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство / C. В. Ерохин. — СПб. : Алетейя, 2011. — 192 с. — (Сер. «Цифровое искусство»).
  • Ерохин С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства / C. В. Ерохин. — СПб. : Алетейя, 2010. — 538 с. — (Сер. «Цифровое искусство»).
  • Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия / А. Б. Олива ; пер. с ит. — М. : Художественный журнал, 2003. — 216 с.
  • Тейлор Б. Art Today. Актуальное искусство 1970–2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской. — М. : Слово/SLOVO, 2006. — 256 c.
  • Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.
  • Grau O. Media Art Histories / Oliver Grau. — Cambridge : The MIT Press, 2010. — 475 p.
  • Rush M. New Media in Art / Michael Rush. — 2nd ed. — London : Thames & Hudson, 2005. — 248 p. — (World of Art).
  • Shanken E. A. Art and Electronic Media / Edward A. Shanken. — London : Phaidon Press, 2014. — 304 p.

  [згорнути]

   


   

  Тетяна Аркадіївна
  ТУМАСЯН

   

   

  АКТУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ

  Курс «Актуальні мистецькі практики» присвячено ознайомленню студентів з розвитком актуальних мистецьких практик в Україні та світі; аналізу об’єктів, визначенню жанрів, етапів розвитку і розгляду перспектив сучасного мистецтва. Ключові моменти курсу: поняття «сучасне мистецтво / актуальне мистецтво», «Contemporary Art», ключові концепції та поняття актуальних мистецьких практик, течії та напрямки сучасного мистецтва, основні етапи становлення сучасного українського мистецтва, авангард у візуальному мистецтві, акціонізм, концептуалізм, феномен нонконформізму, перформанс і гепенінг, інсталяція та об’єкт як види і техніки сучасного мистецтва, стрит-арт як популярний напрямок візуального мистецтва, розвиток нових технологій та science-art, мистецтво в публічному міському просторі та site specific projects, ленд-арт та environment-art, головні світові арт-форуми та їх роль у розвитку сучасного мистецтва, різноманітність художньо-виставкових практик та кураторських стратегій в 2000-х, центри сучасного мистецтва (Київ, Одеса, Харків, Львів), критичне мистецтво і його представники в світовому та українському мистецтві, центри розвитку сучасного мистецтва в Україні, арт-критики і дослідники сучасного візуального мистецтва в Україні, фестивалі та конкурси сучасного мистецтва, значення арт-груп і художніх об’єднань в українському сучасному мистецтві, актуальні українські мистецькі практики в епоху Інтернету та соціальних мереж. Курс передбачає детальний аналіз шляхів і особливостей розвитку актуальних мистецьких практик, головних дійових осіб вітчизняної арт-сцени; унікальну можливість вивчати актуальне мистецтво не тільки в теорії, а й на практиці, відвідуючи і аналізуючи нові виставкові проекти, мистецькі акції та майстер-класи на кращих майданчиках міста, зустрічаючись з лідерами сучасного мистецтва: художниками і кураторами. Творче завдання курсу – створення власного арт-кураторського проекту (від концепції до втілення).

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Андреева Е. Ю. Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века / Екатерина Андреева. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 584 с.
  • Бергер Дж. Искусство видеть / Джон Бергер ; пер. с англ. Е. Шраги. — СПб. : Клаудберри, 2012. — 184 с.
  • Бонами Ф. Я тоже так могу : Почему современное искусство все-таки искусство / Франческо Бонами ; пер. с ит. К. Мискарян под ред. М. Визеля. — М. : V-A-C press, 2013. — 204 с.
  • Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х / В. Бурлака. — К. : Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. — 206 с.
  • Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. — М. : Изд-во В. Шевчук, 2009. — 344 с.
  • Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. / А. В. Рыков. — СПб. : Алетейя, 2007. — 376 с.
  • Обрист Х. У. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; пер. с англ. А. Зайцева. — М. :
   Ад Маргинем Пресс, 2012. — 256 с.
  • Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань : Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / В. Сидоренко ; Ін-т проблем сучасного мист-ва ; Акад. мистецтв України. — К. : ВХ [студіо], 2008. — 187 с.
  • Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.
  • Art Since 1900 : Modernism, Antimodernism, Postmodernism / Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit. — New York : Thames and Hudson, 2011. — 816 p.
  • Contemporary Art : 200 of the World’s Most Groundbreaking Artists / Charlotte Bonham-Carter and David Hodge ; foreword by Richard Cork. — 2nd ed. — New York : Goodman, 2013. — 400 p.
  • Contemporary Art : 1989 to the Present / еd. by Alexander Dumbadze and Suzanne Hudson. — New York : Wiley-Blackwell, 2013. — 512 p.

  [згорнути]

   
   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Журналістські тренди» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Журналістський практикум», «Радіомистецтво» і «Онлайн-журналістика», спрямованих на ознайомлення студентів з основними трендами сучасної журналістики, формування практичних навичок професійної роботи журналіста у сфері виробництва новин, радіомистецтва і онлайн-журналістики. Дисципліна викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Журналістські тренди» дивіться тут

   

   


   

  Наталія Андріївна
  ДРОЗД

   

   

  ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ПРАКТИКУМ

  Курс «Журналістський практикум» спрямований на формування у студентів практичних вмінь і навичок роботи журналіста. Курс знайомить з практичними аспектами розуміння ключових понять журналістики («репортаж», «інтерв’ю», «кореспонденція», «оперативний інформаційний привід» та ін.). Студенти повинні оволодіти основними методами і прийомами роботи у галузі медіа відповідно до сучасних журналістських трендів. Студенти дізнаються, як працювати на місці подій, брати коментар у чиновників, потерпілих, свідків подій, навчаться працювати в кадрі і готувати спецрепортаж. Курс містить екскурс до риторики в контексті суспільної практики. У рамках курсу передбачено серію творчих зустрічей з поважними українськими та зарубіжними новинарями (журналістами, фотографами, кореспондентами, редакторами та ін.). Практичні завдання курсу: самостійно спланувати та створити авторський проект у галузі практичної журналістики.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посібник / Зігфрид Вайшенберг ; пер. з нім. В. Климченко, А. Баканов ; за загал. ред. В. Ф. Іванова. — К. : Академія Української Преси, 2011. — 262 с.
  • Гаврилов К. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом / К. Гаврилов. — СПб. : Амфора, 2007. — 299 с.
  • Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики : навч. посібник / В. Ф. Іванов. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. — 72 с.
  • Ким М. Н. Новостная журналистика / М. Н. Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. — 420 с.
  • Куляс І. Ефективне виробництво теленовин : стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника / І. Куляс, О. Макаренко. — К. : МГО «Інтерньюз Україна», 2006. — 120 с.
  • Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Маркіянович Лубкович. — Львів : ПАІС, 2005. — 176 с.
  • Стівенс М. Виробництво новин : телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс ; пер. з англ. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. — 284 с.
  • Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Львів : ПАЇС, 2004. — 268 с.
  • Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / Эрик Фихтелиус ; пер. со швед. — М. : Медиа Мир, 2008. — 214 с.
  • Boydstun A. E. Making the News : Politics, the Media, and Agenda Setting / Amber E. Boydstun. — Chicago : University of Chicago Press, 2013. — 280 p.
  • Garagiola S. TV News : Writing and Surviving / Steve Garagiola. — Bloomington : iUniverse, 2004. — 146 p.

  [згорнути]


   


   

  Володимир Анатолійович
  НОСКОВ

   

   

  РАДІОМИСТЕЦТВО

  Курс «Радіомистецтво» знайомить з основами функціонування радіожурналістики, засобами радіомовлення і аудіоподкастингом в системі електронних ЗМК. Курс спрямований на ознайомлення студентів із аудиторією ефірного, інтернет-радіо та аудіоподкастингу, історією розвитку і сучасним станом аудіоподкастингу, нормами і правилами роботи радіожурналіста, можливостями подкастера. Розглядаються форми і жанри радіожурналістики: інформаційні (новини, інформаційне радіоповідомлення, інформаційний огляд преси, інформаційний радіорепортаж, інформаційне радіоінтерв’ю, радіозвіт, інформаційна радіокореспонденція, опитування), аналітичні (аналітичне радіоінтерв’ю, аналітична радіокореспонденція, аналітичний радіорепортаж, журналістське розслідування для радіо, коментар як аналітичний жанр, бесіда, радіоогляд), документально-художні (фічер, радіонарис, радіозамальовка, радіопортрет, радіооповідь, радіокомпозиція, радіовистава). Особлива увага приділяється виражальним звуковим засобам і стилістичним прийомам радіожурналістики, звуковому монтажу подкастів, принципам і прийомам радіорежисури, особливостям створення інтерв’ю, репортажу у прямому ефірі та інтерактивного ток-шоу. Практичне завдання курсу: самостійно спланувати та створити авторський аудіоподкаст.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Журналістика» / О. Я. Гоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. — 189 с.
  • Ефимова Н. Н. Звук в эфире : учеб. пособие для вузов / Ефимова Н. Н. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 142 с.
  • Ким М. Н. Жанры современной журналистики : производственно-практическое издание / Максим Николаевич Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. — 335 с.
  • Коханова Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 536 с. — (Сер. «Медиаобразование»).
  • Лизанчук В. В. Радіожурналістика : засади функціонування : підручник для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. «Журналістика» / В. В. Лизанчук ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Академія наук вищої школи України. — Л., 2000. — 365 с.
  • Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. М. Михайлин. — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 496 с.
  • Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики : учеб. пособие для вузов / В. В. Смирнов. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 286 с.
  • Телерадиоэфир : история и современность / Под ред. Я. Н. Засурского. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 239 с.
  • Swanson J. The Radio Producer’s Handbook / John Swanson, Rick Kaempfer. — New York : Allworth Press, 2004. — 256 p.
  • Whitaker J. Master Handbook of Audio Production / Jerry Whitaker. — New York : McGraw-Hill/TAB Electronics, 2002. — 420 p. — (Digital Video and Audio).

  [згорнути]

   

   


   

  Катерина Вікторівна
  ЯРЕСЬКО

   

   

  ОНЛАЙН-ЖУРНАЛІСТИКА

  Курс «Онлайн-журналістика» присвячений вивченню соціального значення онлайн-журналістики, її зв’язку з вирішенням актуальних проблем суспільства. Курс передбачає знайомство з ключовими характеристиками онлайн-журналістики (актуальність, вибірковість, диференціація, робота з базами даних та архівами, можливість архівування власних матеріалів, інтерактивність, мультимедійність, висока швидкість підготовки матеріалів та їх розповсюдження, оновлення, доступність, прибутковість та ін.). У курсі розглядаються актуальні українські та світові проекти у галузі онлайн-журналістики, досліджуються джерела інформації в інформаційній, новинній, аналітичній журналістиці, вивчаються прийоми журналістських розслідувань і data-журналістики. При вивченні інтерактивності сучасної онлайн-журналістики увагу приділено безпековим питанням і формуванню вмінь у галузі антикризових комунікацій. У результаті курсу студенту стане зрозумілим місце онлайн-журналістики у системі сучасних ЗМК. Підсумкове практичне завдання курсу: створити та презентувати власний журналістський онлайн-проект.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Гресько О. В. Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 2 (22). — С. 76–80.
  • Журналистское расследование : История метода и современная практика / под ред. А. Д. Константинова. — СПб. : Издательский дом «Нева» ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 480 с.
  • Засоби масової інформації : професійні стандарти, етика та законодавчі норми : наук. видання / укл. : Т. Петрів, А. Сафаров, В. Сюмар, О. Чекмишев О. — К. : Нічлава, 2006. — 100 с.
  • Кузнецов И. Н. Информация : сбор, защита, анализ : учеб. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. — М. : ООО Изд-во «Яуза», 2001. − 320 с.
  • Ноель-Нойманн Е. Громадська думка / Публіцистика. Масова комунікація : Медіа-енциклопедія / за заг. ред. В. Ф. Іванова. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. — С. 115–128.
  • Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, та ін. — К. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. — 260 с.
  • Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посібник / М. Халер ; пер. з нім. за заг. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2006. — 308 с.
  • Foust J. Online Journalism : Principles and Practices of News for the Web / Jim Foust. — 3rd ed. — New York ; London : Routledge, 2011. — 336 p.
  • Hernandez R. К. The Principles of Multimedia Journalism : Packaging Digital News / Richard Koci Hernandez, Jeremy Rue. — New York ; London : Routledge, 2015. — 232 p.

  [згорнути]

   

      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Іміджелогія та івент-менеджмент» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Іміджелогія» та «Івент-менеджмент», спрямованих на ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями в галузі засвоєння студентами знань з галузі іміджелогії та івент-менеджменту як засобів соціальної комунікації, розкриття потенціалу цих явищ в полі медіавиробництва в цілому та журналістики зокрема. «Іміджелогія та івент-менеджмент» є дисципліною за вибором студента, викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іміджелогія та івент-менеджмент» дивіться тут


   


   

  Любов Марківна
  ХАВКІНА

   

   

  ІМІДЖЕЛОГІЯ

   

  Курс «Іміджелогія» знайомить з іміджелогією в її історичних і сучасних формах, ключовими поняттями і процесами у цій комунікативній сфері. Основні завдання дисципліни: ознайомлення студентів з іміджуванням як однією зі сфер соціокомунікаційної творчості, з витоками та основними етапами розвитку української та світової традицій у галузі іміджування; надання студентам знань про структуру, напрямки і форми діяльності іміджеолога як одного з основних учасників сучасного соціокомунікаційного процесу; засвоєння ролі та місця іміджування в системі соціокомунікаційної діяльності, типології іміджів та їх функцій, провідних рис, етапів та різновидів іміджетворення; отримання практичних навичок зі створення іміджевої продукції різних типів; засвоєння загальної стратегії та конкретного іміджевого тексту для фізичних та юридичних осіб; вміння розробляти стратегії іміджевих кампаній різних типів, створювати іміджеву продукцію, призначену для поширення різними засобами масової комунікації. Ключові моменти курсу: історія та основні етапи розвитку категорії іміджу; імідж як базова категорія PR; типи, комплексний код, функції та складники іміджу, архетипічна основа іміджів. Практичне завдання курсу: створити власний медіапроект у галузі іміджелогії, виконати письмову роботу «Іміджелогія як засіб соціальної комунікації».

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Горчакова В. Прикладная имиджелогия : учеб. пособие / В. Горчакова. — М. : Академический проект, 2007. — 400 с.
  • Катлипп С. М. Паблик рилейшнз : теория и практика : учеб. пособие / С. М. Катлипп, А. Х. Сентер, Г. М. Брум ; пер. с англ. — М. : Издат. дом «Вильямс», 2001. — 624 с.
  • Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения : учеб. пособие / А. С. Ковальчук. — Р/н/Д : Феникс, 2003. — 224 с.
  • Королько В. Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько, О. В. Некрасова. — 3-тє вид., доп. і перероб. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — 831 с.
  • Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз : навч. посібник / В. А. Мойсеєв. — К. : Академвидав, 2007. — 224 с.
  • Перелыгина Е. Б. Психология имиджа : учеб. пособие / Е. Б. Перелыгина. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 223 с.
  • Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века / Г. Г. Почепцов. — М. : Релф-бук ; К. : Ваклер, 2001. — 352 с.
  • Смирнова Т. Моделювання рекламного іміджу : навч. посібник / Т. Смирнова. — К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. — 166 с.
  • Чумиков А. Н. Связи с общественностью / А. Н. Чумиков. — М. : Дело, 2000. — 68 с.
  • Хавкіна Л. М. Іміджелогія : навч.-метод. посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Л. М. Хавкіна. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 64 с.
  • Шепель В. Имиджелогия : как нравиться людям / В. Шепель. — М. : Народное образование, 2002. — 576 с.
  • Arens W. F. Contemporary advertising / W. F. Arens. — New York : McGraw-Hill, 2005. — 614 p.
  • Cravens D. W. Marketing Management / D. W. Cravens, G. E. Hills, R. B. Woodruff. — Homewood, Іllіnoіs : Irwin, 1987. — 486 р.

  [згорнути]


   


   

  Олена Дмитрівна 
  ЗІНЕНКО

   

   

  ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

   

  Курс «Івент-менеджмент» знайомить з поняттям і концепціями івент-менеджменту у контексті дослідження засобів масової комунікації. З 2000-х рр. публічні події, або івенти (запозичення від англ. event), в Україні розглядаються як інструмент соціальної взаємодії, налагодження комунікації зі споживачем товарів та послуг, та у зв’язці з традиційними і новими медіа стають об’єктом дискусій різних галузей суспільної діяльності – зв’язків із громадськістю, маркетингу, менеджменту, організаційної психології. Організація великих та маленьких заходів, які потрапляють у фокус мас-медіа, є галуззю, яку визначають поняттям «івент-менеджмент». Курс розглядає поняття івент-менеджменту та роль публіки в реалізації івенту в контексті теорій медіакомунікації. Основні завдання дисципліни: ознайомлення студентів із концептуальними підходами та методами аналізу івентів, ефектів та реакцій, які народжує івент в інформаційному полі, з інструментарієм івент-менеджменту; визначення та аналіз ролі публіки в реалізації івенту; отримання практичних навичок у галузі організації івентів. Заплановані результати навчання: вміння проводити дослідження впливу івенту на різні цільові аудиторії, у т. ч. на журналістів; отримання практичних навичок з організації івентів. Практичне завдання курсу: включене спостереження за розробкою та реалізацією проекту у галузі івент-менеджменту, мультимедійна презентація та захист проекту.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Дебор Ги Э. Общество спектакля / Ги Э. Дебор ; пер. с фр. C. Офертаса и М. Якубович. — М. : Логос, 1999. — 224 с.
  • Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Девід Мак-Квейл ; пер. з англ. О. Возьна, Г. Сташків. — Львів : Літопис, 2010. — 583 с.
  • Маклюэн Г. М. Понимание медиа : внешнее расширение человека / Герберт Маршалл Маклюэн ; пер. с англ. В. Николаева. — М. : Гиперборея ; Кучково поле, 2007. — 464 с.
  • Потятиник Б. Медіа : ключі до розуміння / Б. Потятиник. — Львів : ПАІС, 2004. — 312 с. — (Серія : Медіакритика).
  • Романцов А.Н. Event-маркетинг : Сущность и особенности организации / Романцов А. Н. — М. : Изд-во-Дашков и Ко, 2011. — 116 с.
  • Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер ; пер.с нем. Т. Фоминой. — М. : Эксмо, 2010. — 384 с.
  • Шумович А. В. Великолепные мероприятия. Технологии и практика event–management. — Изд-во : Манн, Иванов и Фербер, 2009. — 336 с.
  • Шумович А. В. Смешать, но не взбалтывать : Рецепты организаций мероприятий / А. Шумович, А. Берлов. — М. : Альпина Паблишерз, 2009. — 264 с.
  • Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации : реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. — М. : Дашков и К°, 2011. — 324 с.
  • Bowdin G. Events Management / Glenn Bowdin, Johnny Allen, William O’Toole, Rob Harris, Ian McDonnell. — 3 ed. — Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, 2010. — 774 р.
  • Getz D. Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events / D. Getz. — 3 ed. — Ney York ; London : Routledge, 2016. — 534 р. — (Events Management).
  • O’Toole W. Corporate event project management / O’Toole W., Mikolaitis P. — London : John Wiley and Sons, 2002. — 124 р.
  • The PR professional’s handbook : powerful practical communications / Caroline Black, Kogan Page. — London ; Philadelphia ; New Dehli, 2014. — 659 p.

   

  [згорнути]

   
   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Культура Веб 2.0» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Нелінійний наратив», «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства» та «Конвергентний ньюзрум», спрямованих на ознайомлення студентів із трансформацією комунікативних практик сьогодення під впливом нових інформаційних технологій та особливостями журналістської діяльності в добу культури Веб 2.0. «Культура Веб 2.0» є дисципліною за вибором студента, викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Культура Веб 2.0» дивіться тут


   


   

  Лідія Володимирівна
  СТАРОДУБЦЕВА

   

   

  НЕЛІНІЙНИЙ НАРАТИВ

  У курсі «Нелінійний наратив» розглядаються нелінійні форми організації аудіовізуального дискурсу в культурі Веб 2.0. Основні питання курсу — поняття наративу і гіпернаративу, теорія і практика організації нелінійного тексту, нелінійні концепції часу, нелінійні форми представлення інформації в інтернет-просторі, нелінійні наративи у візуальному мистецтві, нелінійний наратив як основа мов мультимедіа та гіпертексту, нелінійний наратив як модель свідомості і філософський концепт. Особливу увагу приділено нелінійній топології (розгалуження, кружіння, заплутаність і звивистість, «вузли» і «переходи», «зверхзв’язки» і «метаструктури» як модуси нелінійного простору і часу), концепції «ментального картографування» («Mind Mapping») Т. Бьюзана, метальним патернам, візуалізації моделей мислення, моделям сприйняття гетерогенного тексту, нелінійним наративам у літературі та кінематографі, феномену «кібератури» та Всесвітньому павутинню WWW як парадигмі фрагментарної «ризоматичної» культури. Практичне завдання курсу: розробка і реалізація авторського інтернет-проекту у форматі нелінійного наративу.

  . Поняття гіпернаративу.
   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Кастельс М. Мультимедіа та Інтернет : гіпертекст поза конвергенцією // Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / М. Кастельс ; пер. з англ. — К. : Ваклер, 2007. — С. 188–206.
  • Калмыков А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / А. Калмыков ; под ред. В. С. Хелемендика. — М. : Изд-во ИПК работников ТВ и РВ, 2009. — 84 с.
  • Кириллова Н. Б. Медиакультура : от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. — М. : Академический Проект, 2006. — 448 с.
  • Луман Н. Общество общества. Ч. II. Медиа коммуникации / Н. Луман ; пер. с нем. — М. : Логос, 2005. — 280 с.
  • Маклюэн М. Понимание медиа : внешние расширения человека / М. Маклюэн ; пер. с англ. — М. : Гиперборея, Кучково поле, 2007. — 462 с.
  • Медіа. Демократія. Культура / за ред. Н. Костенко, А. Ручки. — К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. — 356 с.
  • Новые аудиовизуальные технологии : учеб. пособие / Грановская О. В., Дуков Е. В., Иоскевич Я. Б. и др. ; отв. ред. К. Э. Разлогов. — М. : Едиториал УРСС, 2005. — 484 с. — (Серия «Academia XXI»).
  • Потятиник Б. В. Медіа : ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. — Львів : ПАІС, 2004. — 312 с. — (Сер. «Медіакритика»).
  • Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учеб. пособие / А. В. Крапивенко. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 271 с.
  • Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Н. А. Фатеева. — М. : Агар, 2000. — 280 с.
  • Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Найджел Чепмен, Дженни Чепмен ; пер. с англ. — М. : Диалектика, 2005. — 624 с.
  • Bolter J. D. Writing Space : The Computer, Hypertext, and the Remediation of Print / Bolter J. D. — Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum, 2000. — 232 p.
  • Interactive Dramaturgies. New Approaches in Multimedia Content and Design. — Hagebolling : Heide (ed.), 2002. — 260 p. — (Series X.media.publishing).

  [згорнути]

   


   

  Ігор Меркурійович
  СОЛОМАДІН

   
   

   

  КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

  Предметом вивчення курсу «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства» є механізми функціонування інститутів масової комунікації в інформаційному суспільстві. Курс знайомить із концептуальним полем понять «інформаційне суспільство» та «Культура Веб 2.0» і передбачає розгляд трансформації комунікативних практик сьогодення під впливом нових інформаційних технологій. Основними завданнями курсу є формування уявлення про феномен інформаційного суспільства та стан основних інформаційних ресурсів сучасної культури, розгляд основних концептуальних положень функціонування інститутів комунікації сучасного суспільства. Серед ключових питань курсу – трансмедійний сторітелінг, блогінг, комунікації на базі цифрових медіа, дискурсивні трансформації, проблеми діалогу в нових медіа, мок’юментарі в медійному просторі, медіапросьюмеризм як тип компетентного медіаспоживання, нові медіа та виклики сучасної освіти. Студенти мають досягти таких результатів навчання: знання сутнісних характеристик нових медіа, етапів ґенези, теоретичного та концептуального поля феномену інформаційного суспільства, сучасного категоріального апарату і проблемного поля комунікації, вміння застосовувати теоретико-методологічні підходи до системного аналізу нових медіа, володіння навиками ідентифікації та порівняння етапів розвитку комунікаційної парадигми в контексті існуючих соціальних практик. За результатами курсу передбачається виконання авторського інтернет-проекту.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции / Бакулев Г. П. — М. : Аспект-пресс, 2005. — 176 с.
  • Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация / Дейк Т. А. ван ; пер. с англ. — Благовещенск ; М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — 608 c.
  • Иванов Д. В. Виртуализация общества : версия 2.0 / Иванов Д. В. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 2002. — 217 с.
  • Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.
  • Луман Н. Общество общества. Часть II. Медиа коммуникации : пер. с нем. / Н. Луман. — М. : Логос, 2005. — 280 с.
  • Новые медиа : социальная теория и методология исследования : словарь-справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. — СПб: Алетейя, 2015. — 264 с.
  • Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер ; пер. с англ. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 400 с.
  • Яковлев И. П. Ключи к общению. Основы теории коммуникации / И. П. Яковлев. — 2-е изд., перераб. — СПб. : Авалон : Азбука-классика, 2006. — 238 с.
  • Encyclopedia of New Media : An Essential Reference to Communication and Technology / ed. by Steven G. Jones. — Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2003. — 532 p.
  • New Media, Old Media / Ed. by Natalie Fenton. — London, New Delhi : Journalism & Democracy in the Digital Age. — London : SAGE Publications, 2010. — 220 p.
  • New Media Language / Ed. by Jean Aitchison and Diana M. Lewis. — London ; New York : Routledge, 2004. — 209 p.

   

  [згорнути]

   


   

  Євген Федорович 
  МАСЛОВ

   
   

   

  КОНВЕРГЕНТНИЙ НЬЮЗРУМ

   

  Курс «Конвергентний ньюзрум» присвячений знайомству з форматами цифрових медіа: онлайн-видання, інтернет-радіо, веб-телебачення та ін. У рамках курсу особливу увагу приділено понятійному апарату цтфрових медіа і конвергентної журналістики, порівняльному аналізу понять «цифрові медіа», «онлайн-медіа», «інтернет-медіа», «мультимедійна журналістика», «кросмедійна журналістика», «мережева журналістика» etc. Основні питання курсу: трансформація традиційних засобів масової комунікації під впливом комп’ютерних технологій; специфіка мультимедійного представлення інформації та принципи цифрових медіа; онлайн-журналістика як результат взаємопроникнення медіатехнологій; інтерактивність і ефект фідбеку як семантичні маркери конвергентних медіа; візуалізація даних в мережі Інтернет; види інфографіки; поняття «універсальний журналіст» (Девід Рендалл) і нові професійні стандарти у галузі цифрових медіа; специфіка журналістської діяльності в добу нових медіа. Практичні завдання курсу: аналіз конвергентного медіаповідомлення, розробка і реалізація індивідуального медіапроекту у галузі цифрових медіа.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Вайшенберг З. Журналістика та медіа : довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен ; пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.
  • Журналистика и конвергенция : почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 200 с.
  • Интернет-СМИ : теория и практика : учеб. пособие / под ред. М. М. Лукиной. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 с.
  • Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / под ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. — Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. — 304 с.
  • Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; пер. з нім. В. Климченко; за загал. ред. В. Іванова. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. — 358 с.
  • Олешко Е. В. Конвергентная журналистика : Профессиональная культура субъектов информационной деятельности / Е. В. Олешко. — М. : Флинта, 2016. — 128 с.
  • Перевалов В. В. Основы интернет-журналистики : учеб. пособие / В. В. Перевалов ; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. — М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2012. — 232 с.
  • Рус-Моль Ш. Журналістика : посібник / Штефан Рус-Моль ; пер. з нім. В. Климченко; наук. ред. В. Іванов. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. — 343 с.
  • Convergent Journalism : An Introduction : Writing and Producing Across Media / ed. by Vincent F. Filak. — 2nd ed. — Amsterdam ; Boston : Focal Press, 2014. — 262 p.
  • Lieb T. All the News : Writing and Reporting for Convergent Media / Thom Lieb. — London ; New York : Pearson, 2008. — 352 p.
  • Quinn S. Convergent Journalism : The Fundamentals of Multimedia Reporting / Stephen Quinn. — New York : Peter Lang Publishing Inc., 2005. — 256 p.
  • Wilkinson S. Principles of Convergent Journalism / Jeffrey S. Wilkinson, August E. Grant, Douglas J. Fisher. — 2nd ed. — New York : Oxford University Press, 2012. — 320 p.

   

  [згорнути]

      
   
   

   

   

  Дисципліна «Медіааналітика» спрямована на ознайомлення студентів із теоретико-методологічними і практичними аспектами професійної медіааналітики, медіакритики і аналізу медіатексту. «Медіааналітика» є дисципліною за вибором студента, включає один індивідуальний авторський курс, викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Медіааналітика» дивіться тут

   


   


   

  Наталія Андріївна
  ДРОЗД

   

   

  МЕДІААНАЛІТИКА

  Курс «Медіааналітика» присвячений проблемам формування критичного мислення і оволодіння теоретико-методологічним інструментарієм у сфері медіааналітики, ознайомленню студентів з концептуальними положеннями і практичними аспектами медіааналітичних досліджень. Основні завдання вивчення дисципліни — ознайомлення з методами проведення медіадосліджень і критичним аналізом контенту засобів масової комунікації; розкриття специфіки медіакритики, визначення її ролі та місця в соціально-політичному, інформаційному, культурному контекстах; формування у студентів навичок систематизації та обробки потоків інформації, вміння аналізувати медіатексти. Курс містить два розділи: «Медіакритика» та «Аналіз медіатексту». Розділ «Медіакритика» присвячений висвітленню проблемних аспектів діяльності мас-медіа та критичному аналізу контенту засобів масової комунікації. Розділ «Аналіз медіатексту» знайомить з широким спектром методів сучасних медіадосліджень. Володіння методологічним інструментарієм досліджень медіа дозволяє коректно проводити медіааналіз; систематизувати медіадані; генерувати, формулювати і реалізовувати нові ідеї в сфері медіа; грамотно добирати дані, визначати їх достовірність. Практичні завдання курсу: створити власні матеріали з оцінкою контенту різних видів засобів масової комунікації в наступних жанрах критики: рецензія, стаття, огляд, аналітична кореспонденція; обрати методи аналізу і самостійно проаналізувати медіатекст.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Журналістика та медіа : довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьюрксен ; пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за заг. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.
  • Інформаційний вплив : теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П. Д. Фролова ; Національна акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. — К. : Міленіум, 2011. — 304 с.
  • Квіт С. Масові комунікації : підручник / Сергій Квіт. — К. : Вид. дім «Києво-могилянська академія», 2008. — 206 с.
  • Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. — Х. : Прапор, 2008. — 512 с.
  • Різун В. В. Маси : Тексти лекцій / Різун В. В. — К. : Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2003. — 118 с.
  • Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой коммуникации / Л. Н. Федотова. — М. : Научный мир, 2001. — 214 с.
  • Berger A. Media and Communication Research Methods : An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches / Arthur A. (Asa) Berger. — 3rd ed. — Thousand Oaks : SAGE Publications Inc., 2013. — 384 p.
  • Brennen B. S. Qualitative Research Methods for Media Studies / Bonnie S. Brennen. — New York ; London : Routledge, 2013. — 248 p.
  • Hammer R. Media / Cultural Studies : Critical Approaches / Rhonda Hammer, Douglas Kellner. — New York : Peter Lang Publishing Inc., 2009. — 644 p.
  • Orlik P. B. Media Criticism in a Digital Age : Professional And Consumer Considerations / Peter B. Orlik. — London ; New York : Routledge, 2015. — 624 p.

   

  [згорнути]

   
   
      
   
   

   

   

  Комплексна навчальна дисципліна «Публічні комунікації» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Техніка мови» і «Публічні дебати як форма комунікації», спрямованих на ознайомлення студентів з технікою мови та формування у студентів уявлень про специфіку публічних дебатів як форми комунікації. «Публічні комунікації» є дисципліною за вибором студента, викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт.

   

  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Публічні комунікації» дивіться тут


   


   

  Анатолій Васильович
  ПОДОРОЖКО

   

   

  ТЕХНІКА МОВИ

   

  Курс «Техніка мови» націлений на оволодіння студентами інструментарієм техніки мови, майстерністю мовлення на радіо і телебаченні, знайомить з прийомами публічних виступів у медіапросторі. Серед завдань курсу — ознайомлення студентів з риторичним аналізом тексту, комунікативними ознаками мовлення, нормами мовленнєвого впливу та образом оратора, невербальними засобами ораторського мистецтва, стратегіями публічних промов, способами зацікавлення аудиторії, риторичними прийомами, які використовують журналісти в сучасних засобах масової комунікації. Особливу увагу приділено таким питанням як постановка правильного дихання, робота над голосом, опрацювання чіткої дикції та виразної артикуляції; логічний наголос, тропи і риторичні фігури, фразеологізми, модуляція, техніка дихання і техніка мовлення, навчання діафрагмальному диханню тощо. Курс передбачає серію голосових вправ і практичних завдань з техніки мови на радіо і телебаченні. Підсумкове завдання курсу: створення художніх етюдів, які репрезентують навички оволодіння технікою мови і акторську подачу матеріалу.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Анненкова И. В. Медиариторика : генезис, теория и методология, перспективы развития / Ирина Васильевна Анненкова. — Минск : Изд. Центр БДУ, 2014. — 576 с.
  • Анненкова И. В. Риторика для журналистов : историко-культурный, теоретический и практический аспекты : учеб. пособие для студентов факультетов и отделений журналистики] / И. В. Анненкова. — 2-е изд., испр. и перераб.]. — М. : МедиаМир, 2013. — 118 с.
  • Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель ; вступ. ст. Ю. С. Трохачева ; пер. с древнегреч. В. Аппельрота, Н. Платоновой. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 346 с.
  • Вжещ Я. Л. Базові категорії медіалінгвістики : медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст / Я. Л. Вжещ // Нова філологія. — 2014. — № 60. — С. 23–27.
  • Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. — К. : Наукова думка, 2010. — 432 с.
  • Культура устной и письменной речи делового человека : справочник-практикум / Н. С. Водина, А. Ю. Иванова, В. С. Клюев, ред. : И. М. Рожкова. — 18-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 315 с.
  • Риторические основы журналистики : учеб. пособие / З. С. Смелкова, Л. В. Ассуирова, М. Р. Савова и др. — 5-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2007. — 319 с.
  • Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». — К. : Політехніка, 2015. — 300 с.
  • Шахиджанян В. В. Учимся говорить публично / Владимир Шахиджанян. — 4-е изд., испр. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 477 с.
  • Язык средств массовой информации : учеб. пособие для вузов / Моск. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова, фил. фак. ; под ред. М. Н. Володиной. — М. : Академический Проект : Альма Матер, 2008. — 758 с. — (Gaudeamus).
  • Brooke C. G. Lingua Fracta : Toward a Rhetoric of New Media / Collin Gifford Brooke. — New Jersey : Hampton Press, 2009. — 222 p. — (New Dimensions in Computers and Composition).
  • Rice J. The Rhetoric of Cool : Composition Studies and New Media / Jeff Rice ; foreword by Gregory L. Ulmer. — Illinois : Southern Illinois University Press, 2007. — 208 p.

  [згорнути]


   


   

  Дмитро Вадимович 
  БРУК

   
   

  ПУБЛІЧНІ ДЕБАТИ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ

   

  Курс «Публічні дебати як форма комунікації» знайомить поняттям дебатів, розглядає елементи дебатів (тема, стверджувальна сторона і та, яка заперечує, критерій, дефініції, аргументи, докази, перехресне опитування, рішення), стилі та особливості дебатів (дебати Лінкольна-Дугласа, політичні, дебати Карла Поппера), етапи підготовки та проведення публічних дебатів, основні ролі учасників (провідний, опонент, суддя), побудову лінії аргументації під час публічних дебатів.Основну увагу приділено формуванню у студентів навичок проведення публічних дебатів. Серед ключових питань курсу — дебати у журналістиці, дебати та інтерв’ю, дебати як форма комунікації у ток-шоу на радіо та телебаченні, значення невербальної складової під час дебатів на радіо та телебаченні, психотехнології та методи маніпулювання журналістом (ведучим) під час публічних дебатів, етичні та правові аспекти роботи журналіста (ведучого) під час публічних дебатів. Практичні завдання курсу: на власний розсуд обрати будь-яке телевізійне ток-шоу та проаналізувати невідповідність невербальних елементів комунікації учасників ток-шоу: дискурсу їх заяв, наведених аргументів та контраргументів; підготувати розробку теми телевізійного та радійного ток-шоу, для кожного з них пояснити актуальність теми, її зв’язок з цільовою аудиторію, запропонувати список учасників — сторін дебатів, їх прогнозовану аргументацію своєї позиції, список запитань до сторін.

   

   
  Переглянути основну літературу з курсу

   

  • Боярський Н. Легкий старт для дебатера : посібник / Н. Боярський. — Вінниця : ФОП Данилюк В. Г., 2009. — 48 с.
  • Боярський Н. Використання освітньої технології «дебати» при навчанні прав людини : навч.-метод. посібник / Н. Боярський, С. Наумов. — К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2009. — 132 с.
  • Дебати : методичні рекомендації щодо ведення дебатів : навч. посібник. — К. : А.П.Н., 2001. — 102 с.
  • Єрмоленко А. Б. Дебатні технології : педагогічний практикум // Післядипломна освіта в Україні. — 2015. — № 1(36). — С. 81–85.
  • Імжарова З. Дебати як педагогічна технологія / З. Імжарова // Відкритий урок : Розробки. Технології, Досвід. — К. : Плеяди, 2005. — № 19/20. — С. 65–70.
  • Мистецтво публічних дебатів : навч. посібник / Е. Б. Ламах. — К., 2002. — 84 с.
  • Основи публічного виступу. Дебати / за ред. Р. Стасюк, Л. Захарчук, В. Кашевського. — Рівне, 2005. — 116 с.
  • Темпл Ч. Л. До дебатов : упражнения в критическом мышлении : Методические рекомендации / Ч. Темпл Ли, С. Брофи. — Одесса, 2003. — 76 с.
  • Wolfson J. A. The Great Debate : A Handbook for Policy Debate and Public Forum Debate / Jonathan A. Wolfson. — London : LightningBolt Press, 2013. — 204 p.
  • Jeub C. Green Book for Public Forum Debate / Chris Jeub, Mike Wascher. — New York : Monument Publishing, 2017. — 156 p.

  [згорнути]

   
   
      

   

   
   
   

  apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.

  x