• Українська
 • Русский
 • English
Shadow
Slider

Дисципліни

 

Освітня програма «Медіакомунікації» передбачає 14 комплексних навчальних дисциплін, кожна з яких містить від 1 до 4 індивідуальних авторських курсів.


 

Оберіть комплексну дисципліну:

Обов’язкові дисципліни

  Оберіть авторський курс:

  Оберіть прізвище викладача:

 

  
 

 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Відеопродакшн» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Режисура екранних мистецтв», «Відеозйомка» та «Постпродакшн і моушн дизайн», спрямованих на формування навичок створення відеоконтенту. Дисципліна викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Відеопродакшн» дивіться тут.

 

Дмитро Якович
ГОЛОВАЧОВ

 

 

РЕЖИСУРА ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ

 

Курс «Режисура екранних мистецтв» присвячений вивченню головних інструментів створення візуальних текстів у сучасних «рамкових» (рама-рампа-рамка) видах видовища з використанням монтажних принципів у мистецтві. Курс передбачає знайомство з ключовими концептами режисури та морфологією екранних мистецтв, включає теоретичний огляд видів сучасних видовищ та їх функцій, дає уявлення про професію режисера і навчає практичним навичкам створення аудіовізуальних текстів від їхнього задуму до втілення. Особливий акцент робиться на тому, що кадр, будучи цільної одиницею будь-якого екранного видовища, має двоїсту природу: існуючи як у просторі, так і в часі, кадр є просторово-часовим континуумом. У курсі розглядаються основні функції професії режисера у створенні екранного видовища; ключові етапи захоплюючого шляху від режисерського задуму до його втілення; принципи формування творчої групи і особливості відносин між режисером і автором сценарію, оператором і художником; особливості створення режисерського сценарію; періоди створення аудіовізуального контенту (підготовчий, знімальний, монтажно-тонувальний); види монтажу (міжкадровий, внутрішньокадровий, звукозоровий), методи документування дійсності, засоби художньої виразності в екранних мистецтвах тощо. Практичні завдання курсу полягають у створенні творчих заявок на запропоновані теми, розробці та написанні режисерського сценарію та втіленні режисерського задуму твору екранного мистецтва (зйомка та монтаж практичної роботи: екранізація віршу, автопортрет, «один кадр – один фільм»).

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. / В. Г. Горпенко; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. — К. : ДІТМ, 2000. — Т. 1. Довиразне зображення. — 242 c. ; Т. 2. Дія – драматургічні засади архітектоніки. — 118 с. ; Т. 3. — Ч. 1. Монтажна архітектоніка фільму. Кадрозчеплення. — 157 с. ; Т. 3. — Ч. 2. Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення. — 182 с. ; Т. 4. — Ч. 1. Архітектоніка кольору. Природа. Функції. — 182 с. ; Т. 4. — Ч. 2. Архітектоніка кольору. Видова специфіка кольору. — 140 с. ; Т. 5. Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення. — 250 с.
 • Плахов А. Режиссеры настоящего : В 2 т. / Андрей Плахов. — СПб. : Сеанс : Амфора, 2008. — Т. 1. Визионеры и мегаломаны. — 312 с. — (Сер. «Дом кино»).
 • Разлогов К. Э. Искусство экрана : от синематографа до Интернета / К. Э. Разлогов. — М. : РОССПЭН, 2010. — 287 с.
 • Саруханов В. А. Азбука телевидения : учеб. пособие для вузов / В. А. Саруханов. — М. : Аспект Пресс, 2003. — 223 с.
 • Стратегії дослідження екранних медіа / гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2013. — 356 с . — (Наукові студії ІМФЕ ; Вип . 7).
 • Фрумкин Г. М. Телевизионная режиссура : введение в профессию : учеб. пособие по курсу «Телевизионная журналистика» / Г. М. Фрумкин. — М. : Академический Проект, 2009. — 137 с.
 • Ширман Р. Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас / Р. Н. Ширман. — К. : ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2004. — 200 с.
 • Dancyger K. The Technique of Film and Video Editing : History, Theory, and Practice / Ken Dancyger. — 4th ed. — Oxford : Focal Press, 2007. — 484 p.
 • Shorter G. Designing for Screen : Production Design and Art Direct Explained / Georgina Shorter. — Marlborough : Crowood Press, 2012. —176 p.
 • Stanley J. Directing for Stage and Screen / J. Stanley and M. Monta. — Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire : Palgrave Macmillan, 2007. — 248 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Антон Павлович
БІЖКО

 

 

ВІДЕОЗЙОМКА

 

Курс «Відеозйомка» присвячений знайомству з особливостям знімального процесу в залежності від різних завдань і технологічних рішень, які дозволяють реалізувати творчий задум на рівні сучасних вимог до відеоконтенту. Блок поєднує теорію і практику відеозйомки. Серед ключових питань – композиція кадру, освітлення і його роль у відеозйомці, ракурси і крупності, «правило третин», види планів (кадрів), тривалість планів та їх залежність від жанру, особливості зйомки інтерв’ю, динамічна і статична зйомка, репортажна та постановочна відеозйомка, рір-проекція, хромакей, перебивки, зйомка на вулиці та в приміщенні, види і типи знімальної техніки, прийоми і методи роботи з різними камерами, зйомки трейлеру тощо. Курс знайомить з принципами функціонування знімальної техніки, якісними стандартами відеозйомки і різними етапами створення відеосюжету: виникнення його теми та ідеї, складання сценарного плану, визначення жанру і характеру відео, планування часу і місця зйомки, вибір типу освітлення, підготовка і проведення відеозйомки, перегляд відзнятого відеоматеріалу, аналіз, оцінка і розкадровка відзнятого відео, його систематизація для складання монтажного листу. Практичні завдання: підготовка та проведення серії відеозйомок для створення музичного кліпу або замальовки (на вибір), умовного інформаційного сюжету та рекламного ролику.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Гамалей В. А. Мой первый видеофильм от А до Я / В. А. Гамалей. — СПб. : Питер, 2006. — 272 с.
 • Гудридж М. Профессия : кинооператор / Майк Гудридж, Тим Грирсон ; пер. с англ. — М. : Рипол Классик, 2014. — 192 с. — (Сер. «FilmCraft»).
 • Железняков В. Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор : учеб. пособие / В. Н. Железняков. — М. : ВГИК, 2000. — 157 с.
 • Медынский С. Е. Оператор : Пространство. Кадр : учеб. пособие для студентов вузов / С. Е. Медынский. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 108 с.
 • Муратов С. А. Пристрастная камера : учеб. пособие для студ. вузов / Муратов С. А. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 187 с.
 • Сперанза О. Съемка видеофильмов цифровой фотокамерой : практическое руководство / Оливия Сперанза ; пер. с англ. — М. : Добрая книга, 2013. — 192 с.
 • Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / Питер Уорд ; пер. с англ. — М. : ГИТР, 2005. — 196 с. — (Сер. «Телемания»).
 • Халл Р. Цифровая видеосъемка. Практическое руководство : современ. справ. по работе с цифровыми видеокамерами и основам видеоискусства / Роберт Халл, Джейми Юбанк ; пер. с англ. — М. : Росмэн-Издат, 2004. — 160 с.
 • Цифровое видео. Основы съемки, монтажа и постобработки с помощью инструментов Adobe / пер. с англ. под ред. М. А. Райтмана. — М. : ООО «Рид Групп», 2011. — 688 с.
 • Coates K. A Cameraman’s Tale / Karl Coates. — Kibworth Beauchamp : Troubador Publishing, UK ; Matador, 2013. — 224 p.
 • Long B. The Digital Filmmaking Handbook / Ben Long, Sonja Schenk. — 3rd ed. — Boston, MA : Cengage Learning, 2005. — 608 p.
 • Stockman S. How to Shoot Video That Doesn’t Suck : Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro / Steve Stockman. — New York : Workman Publishing Company, 2011. — 248 p.

 

[згорнути]


 
 


 
 

Максим Дмитрович
ГОЛОВАЧОВ

 

 

ПОСТПРОДАКШН І МОУШН ДИЗАЙН

 

Курс «Постпродакшн і моушн дизайн» містить два розділи. Перший, присвячений технологіям постпродашну, знайомить з основними монтажними принципами створення відеоконтенту; динамікою, темпом і ритмікою монтажу; класичними взірцями і прикладами монтажних практик; різноманітністю монтажних програм в сучасній відеоіндустрії; видами монтажу; відмінностями лінійного та нелінійного монтажу; теорією і практикою нелінійного відеомонтажу; специфікою роботи програм монтажу і композитингу. Розкривається зміст понять «передпродакшн», «продакшн» і «постпродакшн», визначаються базові принципи і прийоми роботи програми Adobe Premiere: монтаж і його прийоми; основні вікна та загальні принципи побудови робочого простору монтажної програми; особливості створення та редагування монтажних доріжок; піксельне і пропорційне представлення форматів; робота з переходами і фільтрами, масками, титрами і статичними картинками; способи накладення кліпів; управління «прозорістю»; швидкість кліпів; створення аудіодоріжки; робота зі звуком; керування гучністю і панорамою; основи анімації та ін. Для закріплення навичок роботи студенти виконують серію практичних завдань та підсумкову творчу роботу: створення трейлеру. Другий розділ курсу, присвячений моушн дизайну, знайомить з його дефініцією, основними трендами, видами, інструментами та передбачає вивчення наступних питань: анімація, композитинг, вбудовані плагіни, шейпи, пресети, скрипти, маски, ефект «подвійної експозиції», трекінг, ротоскопінг, інтеграція графіки у відео, clean-up, шурешки, 3D камера і техніка 2,5D тощо. Для закріплення навичок роботи студенти виконують серію практичних завдань та підсумкову творчу роботу: технічне завдання для створення моушн дизайну з референсами, розкадровкою і таймінгами для анімації на тему айдентики для відеоконтенту (наприклад, для каналу You Tube: стартова заставка / внутрішня відбивка / динамічний фон / плашка для титрів), експлейн-відео, інфографічний ролик.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Adobe Premiere Pro CS3. Библия пользователя : к изучению дисциплины / А. Дроблас, С. Гринберг ; пер. с англ. — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2009. — 944 с.
 • Блейк Б. 50 эффективных приемов создания и обработки цифрового видео / Б. Блейк, Д. Сахлин ; пер. с англ. В. С. Иващенко. — М. : Изд. Дом «Вильямс», 2006. — 400 с.
 • Боланте Э. Adobe After Effects 7.0. Спецэффекты и создание видеокомпозиций / Энтони Боланте ; пер. с англ. Б. Г. Жадаев, А. А. Тимаков. — М. : Триумф, 2007. — 832 с.
 • Видеомонтаж на компьютере : Adobe After Effects 5.5. Adobe Premiere 6.0-6.5. Ulead Video Studio 5.1. MGI Video Wave 4.0. Holliwood FX. Main Actor и другие программы видеомонтажа : практич. пособие / А. Иванов. — СПб. : Учитель и учение ; КОРОНА Принт, 2002. — 460 с.
 • Пташинский В. С. 100% самоучитель. Видеомонтаж средствами Adobe Premiere Pro CS3 / В. С. Пташинский. — М. : Триумф, 2008. — 272 с.
 • Утилова Н. И. Монтаж : учеб. пособие для студентов вузов / Н. И. Утилова. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 171 с. — (Сер. «Телевизионный мастер-класс»).
 • Соколов А. Г. Монтаж : телевидение, кино, видео. Editing : television, cinema, video / С. Г. Соколов. — 2-е изд. — М. : А. Дворников. — Ч. 1. — 2000. — 242 с. ; Ч. 2. — 2007. — 208 с.
 • Goodman R. M. Editing Digital Video : The Complete Creative and Technical Guide / Robert M. Goodman, Patrick McGrath. — New York : McGraw-Hill Education TAB, 2002. — 361 p. — (Digital Video and Audio Series).
 • Owens J. Video Production Handbook / Jim Owens. — 5th еd. — London ; New York : Focal Press, 2011. — 416 p.
 • Video Production : Disciplines and Techniques / James C. Foust, Edward J. Fink, Lynne S. Gross. — 11th ed. — Scottsdale, AZ : Holcomb Hathaway, 2012. — 300 p.

 

[згорнути]

 
  
 
 

 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Візуальні комунікації» містить чотири взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Дизайн і соціум», «Дизайн візуальних комунікацій», «Медіаарт» та «Сучасне візуальне мистецтво», спрямованих на знайомство з мовою візуальних комунікацій і трендами сучасної візуальної культури. Дисципліна викладається у другому семестрі, завершується заліком і підсумковим відкритим показом творчих робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут. 

 

Олег Анатолійович 
ВЕКЛЕНКО

 

 

ДИЗАЙН І СОЦІУМ

 

Курс «Дизайн і соціум» присвячений знайомству з однією з актуальних проблем візуальних комунікацій – визначенню соціальної ролі дизайну в сучасному світі. Це свого роду експериментальний курс-дослідження процесу формування соціальної відповідальності суспільства за допомогою дизайнерських проектів. Курс знайомить з основними напрямками соціальних проектів у графічному дизайні, з особливостями творчих прийомів видатних майстрів світового графічного дизайну на реальних прикладах Міжнародної триєнале екологічного плакату «4-й Блок». У процесі вивчення розглядаються основні аспекти сприйняття і розуміння ідей, закладених дизайнерами в соціальних проектах, як суспільством в цілому, так і окремим індивідуумом. Курс передбачає ряд соціологічних досліджень на обрану тематику, теоретичний аналіз дизайнерських робіт і представлення досліджень у вигляді ілюстрованого видання (брошура, журнал). Практичні завдання курсу: збір і аналіз інформації з обраної теми; розробка концепції соціального проекту; оволодіння ключовими навичками дизайну та верстки друкованих видань; створення макету видання журнального типу.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Буковецкая О. А. Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет / О. А. Буковецкая. — М. : Фаир-Пресс, 2000. — 153 с.
 • Кричевский В. Типографика в терминах образах : в 2-х т. / В. Кричевский. — М. : Слово, 2000. — Т. 1. — 142 с.
 • Иттен И. Искусство формы / И. Иттен ; пер. с нем. Л. Монаховой. — М. : Изд. Д. Аронов, 2004. — 136 с.
 • Форти А. Объекты желания. Дизайн и общество с 1750 года / Адриан Форти ; пер. с англ. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. — 456 с.
 • Серов С. И. Конспект-программа лекций по авторскому курсу «Проектная концептуалистика» : в 3 ч. / С. И. Серов. — М. : ЗАО «Линия График», 2003. — Ч. 1. Гармония классической типографики. — 32 с. ; Ч. 2. Типографика визуальной коммуникации. — 32 с.
 • Чихольд Я. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. — 244 с.
 • Шпикерман Э. О шрифте / Эрик Шпикерман ; пер. с англ. под ред. В. Ефимова, А. Шмелевой, И. Половодова, Э. Якупова. — М. : ПараТайп, 2005. — 192 с.
 • Manzini E. Design, When Everybody Designs : An Introduction to Design for Social Innovation / Ezio Manzini ; transl. by Rachel Coad. — Cambridge, MA : MIT Press, 2015. — 256 p. — (Design Thinking, Design Theory).
 • Papanek V. Design for the Real World : Human Ecology and Social Change / Victor Papanek. — 2nd ed. — Chicago : Chicago Review Press, 2005. — 416 p.
 • Shea A. Designing For Social Change : Strategies for Community-Based Graphic Design / Andrew Shea ; il. by Ellen Lupton ; foreword by William Drenttel. — Princeton : Princeton Architectural Press, 2012. — 160 p. — (Design Briefs).

 

[згорнути]


 
 


 

Ольга Леонідівна
КВІТКА

 

 

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

 

У курсі «Дизайн візуальних комунікацій» розглядаються актуальні форми візуального подання інформації та основні методи оптимізації комунікаційних процесів візуально-графічними засобами. В сучасних інформаційних потоках постійно зростають роль та частка візуальних форм, посилюється їх конкуренція між собою. Багатоманітна традиція образотворчого мистецтва та авангардні експерименти сучасного графічного дизайну надають широкий вибір принципів відбору та впорядкування засобів вираження, відповідно естетичним вимогам тієї чи іншої цільової аудиторії. Успіх в комунікації визначає вибір візуальної форми, найбільш адекватної конкретному акту спілкування. Така форма стверджує стосунки взаємо-розуміння і довіри, що робить комунікаційні процеси більш прогнозованими і надійними. Практичні завдання курсу: аналіз та оцінка візуальних текстів, структури і стилю їх візуальної форми згідно конкретному змісту комунікації; розробка і реалізація авторського проекту візуальної комунікації у сфері графічного дизайну.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; пер. с нем. — Благовещенск : Благовещ. гуманитар. колледж, 2000. — 392 с.
 • Буковецкая О. А. Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет / О. А. Буковецкая. — М. : Фаир-Пресс, 2000. — 153 с.
 • Бхаскаран Л. Дизайн и время : стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Лакшми Бхаскаран ; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. — М. : АРТ-РОДНИК, 2006. — 256 с.
 • Глазычев В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. — Изд. 2-е, доп. — М. : Европа, 2006. — 320 с.
 • Лаптев В. В. Типографика : порядок и хаос / В. В. Лаптев. — М. : Аватар, 2008. — 216 с.
 • Лесняк В. И. Графический дизайн (Основы профессии) / В. И. Лесняк. — К. : Биос Дизайн Букс, 2009. — 416 с.
 • Ньюарк К. Что такое графический дизайн / Квентин Ньюарк ; пер. с англ. И. В. Павловой. — М. : АСТ ; Астрель, 2005. — 255 с.
 • Рэнд П. Дизайн : форма и хаос / Пол Рэнд ; пер. с англ. И. Форонов. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. — 237 с.
 • Розенсон И. А. Основы теории дизайна / И. А. Розенсон. — СПб. : Питер, 2008. — 219 с.
 • Denton C. L. Graphics for Visual Communication / Craig L. Denton. — Dubuque, IA : William C. Brown Pub, 1992. — 400 p.
 • Graphic Design for the 21st Century / еd. by Fiell C., Fiell P. — Berlin : Taschen, 2005. — 349 p.
 • Landa R. Advertising by Design : Creating Visual Communications with Graphic Impact / Robin Landa. — New York : Wiley, 2004. — 256 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Лідія Володимирівна
СТАРОДУБЦЕВА

 

 

МЕДІААРТ

 

Курс «Медіаарт» присвячено розкриттю спектру основних напрямків мистецтва епохи нових медіа, таких як відеоарт, відеоданс, віджеїнг, відеомапінг, нет-арт, саунд-арт, технобіоарт, сайенс-арт, кінетична скульптура, ґлітч-арт, фрактальна графіка, сінемаграфія, стоп-моушн, електронна інсталяція, інтерактивний медіаперформанс та ін. У курсі розглядаються семантичні межі поняття «медіаарт» та його синонімів (цифрове мистецтво, електронне мистецтво, мистецтво нових медіа, комп’ютерне мистецтво тощо); історичні витоки медіаарту (авангард, концептуальне мистецтво, перформанси та гепенінги ХХ ст.), особливості зародження медіаарту в 1960–70-х рр. (Нам Джун Пайк, «Флюксус»), теоретичні концепції мистецтва нових медіа (Олівер Грау, Ришард Клющинський, Майкл Раш та ін.), персоналії та твори класиків сучасного медіаарту (Метью Барні, Білл Віола, Філіп Гайст, Пітер Грінуей та ін.). Ключові питання курсу: чи можна зафіксувати зникаючу межу між мистецтвом та технологією у творах медіаарту, чи зберігається в медіаарті феномен авторства, чи є медіаарт принципово новим етапом розвитку мистецтва або це всього лише форма медіатизації традиційних мистецтв в епоху електронної революції?. Завдання курсу: аналітичне есе про один з напрямків медіаарту; інтерпретація одного з творів медіаарту; створення авторського проекту в одному з напрямків медіаарту.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева ; ред. О. Хованова. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 488 с.
 • Вишеславський Г. А. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України / Гліб Вишеславський, Олег Сидор-Гібелінда. — Париж-Київ, 2010. — 416 с.
 • Власов В. Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм : терминол. словарь / Виктор Власов, Наталия Лукина. — СПб. : Азбука-классика, 2005. — 315 с. — (Сер. «Малый лексикон искусства»).
 • Дебрэ Р. Введение в медиологию / Р. Дебрэ ; пер. с фр. — М. : Праксис, 2010. — 368 с.
 • Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство / C. В. Ерохин. — СПб. : Алетейя, 2011. — 192 с. — (Сер. «Цифровое искусство»).
 • Ерохин С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства / C. В. Ерохин. — СПб. : Алетейя, 2010. — 538 с. — (Сер. «Цифровое искусство»).
 • Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия / А. Б. Олива ; пер. с ит. — М. : Художественный журнал, 2003. — 216 с.
 • Тейлор Б. Art Today. Актуальное искусство 1970–2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской. — М. : Слово/SLOVO, 2006. — 256 c.
 • Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.
 • Grau O. Media Art Histories / Oliver Grau. — Cambridge : The MIT Press, 2010. — 475 p.
 • Rush M. New Media in Art / Michael Rush. — 2nd ed. — London : Thames & Hudson, 2005. — 248 p. — (World of Art).
 • Shanken E. A. Art and Electronic Media / Edward A. Shanken. — London : Phaidon Press, 2014. — 304 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Тетяна Аркадіївна
ТУМАСЯН

 

 

СУЧАСНЕ ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

 

Курс «Сучасне візуальне мистецтво» присвячено сучасному візуальному мистецтву з усіма притаманними йому рисами і суперечностями: актуальністю, провокативністю, епатажем, навіть радикалізмом; запрограмованою філософічністю, гротеском, іронічністю і стьобом, пріоритетом концепту, літературної основи над зображальністю та ін. Курс знайомить з усім розмаїттям форм, жанрів, технік та напрямів сучасного візуального мистецтва (акціонізм, робота з об’єктами та інсталяціями, «живі» перформанси, гепенінги та їх відеодокументація, принт, фото і відеоарт, сучасний живопис, стріт-арт та ін.), витоками сучасного мистецтва починаючи з другої половини ХХ ст. (модернізм, постмодернізм, пост-постмодернізм) та «іконами» Сontemporary Art від Енді Уорхола, Йозефа Бойса, Марселя Дюшана та Джексона Поллока до Демієна Герста, Джеффа Кунса, Олександра Кабакова та Герхарда Ріхарда. Ключові моменти курсу: знакова фігура куратора, політика і стратегії провідних арт-інституцій, проектне мислення і різноманітність художньо-виставкових практик, основні світові форуми сучасного мистецтва, фестивалі і Бієнале (Венеціанська, Документа, Маніфеста та ін.). Курс передбачає детальний аналіз шляхів і особливостей розвитку сучасного українського мистецтва, головних дійових осіб вітчизняної арт-сцени; унікальну можливість вивчати актуальне мистецтво не тільки в теорії, а й на практиці, відвідуючи і аналізуючи нові виставкові проекти, мистецькі акції та майстер-класи на кращих майданчиках міста, зустрічаючись з лідерами сучасного мистецтва: художниками і кураторами. Творче завдання курсу – створення власного кураторського проекту (від концепції до втілення).

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Андреева Е. Ю. Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века / Екатерина Андреева. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 584 с.
 • Бергер Дж. Искусство видеть / Джон Бергер ; пер. с англ. Е. Шраги. — СПб. : Клаудберри, 2012. — 184 с.
 • Бонами Ф. Я тоже так могу : Почему современное искусство все-таки искусство / Франческо Бонами ; пер. с ит. К. Мискарян под ред. М. Визеля. — М. : V-A-C press, 2013. — 204 с.
 • Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х / В. Бурлака. — К. : Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. — 206 с.
 • Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. — М. : Изд-во В. Шевчук, 2009. — 344 с.
 • Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. / А. В. Рыков. — СПб. : Алетейя, 2007. — 376 с.
 • Обрист Х. У. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; пер. с англ. А. Зайцева. — М. :
  Ад Маргинем Пресс, 2012. — 256 с.
 • Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань : Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / В. Сидоренко ; Ін-т проблем сучасного мист-ва ; Акад. мистецтв України. — К. : ВХ [студіо], 2008. — 187 с.
 • Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.
 • Art Since 1900 : Modernism, Antimodernism, Postmodernism / Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit. — New York : Thames and Hudson, 2011. — 816 p.
 • Contemporary Art : 200 of the World’s Most Groundbreaking Artists / Charlotte Bonham-Carter and David Hodge ; foreword by Richard Cork. — 2nd ed. — New York : Goodman, 2013. — 400 p.
 • Contemporary Art : 1989 to the Present / еd. by Alexander Dumbadze and Suzanne Hudson. — New York : Wiley-Blackwell, 2013. — 512 p.

 

[згорнути]

 
  

 

 

 

Курс «Глобальні проблеми сучасності» є нормативною навчальною дисципліною, спрямованою на ознайомлення студентів із широким колом геополітичних, економічних, соціально-політичних, енергетичних, демографічних, екологічних та інших фундаментальних проблем сучасного світу та шляхами їх вирішення. Курс викладається у першому семестрі і завершується заліком.

 

Олена Сергіївна
МУРАДЯН

 

 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

 

Курс «Глобальні проблеми сучасності», присвячений огляду широкого кола геополітичних, економічних, соціально-політичних, енергетичних, демографічних, екологічних та інших фундаментальних проблем сучасного світу та шляхів їх вирішення, знайомить з загальносвітовими суперечливими процесами, які зачіпають інтереси усіх держав і націй, класів, соціальних груп, політичних партій, кожної людини зокрема. Курс базується на теоріях глобалістики, концепції макроісторії, світ-системному підході та передбачає аналіз проблем, які призводять до військових конфліктів, створюють загрозу розвиткові всіх країн світу і потребують для відвернення цих катастрофічних наслідків спільних зусиль. Особливу увагу приділено визначенню соціальних індикаторів кожної з глобальних проблем, що розглядаються, виявленню соціальних, політичних, економічних, ідеологічних і культурних причин та наслідків цієї проблеми як в загальнонаціональному, так і в локальному контекстах (на прикладі українського суспільства). Підсумкове завдання курсу – есе на одну з запропонованих тем (за вибором).

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Бэйлз К. Одноразовые люди. Новое рабство в глобальной экономике / Кевин Бэйлз ; пер. с англ. Л. Косовой. — М. : Новый хронограф, 2006. — 304 с.
 • Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Иммануил Валлерстайн ; пер с англ. П. М. Кудюкина под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого. — СПб. : Университетская книга, 2001. — 416 с.
 • Основи демографії : навч.-метод. посібник / укл. І. І. Шеремет. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. — 56 с.
 • Турчин А. Футурология. XXI век : Бессмертие или глобальная катастрофа / М. А. Батин, А. В. Турчин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 266 с.
 • Хелд Д. Исторические формы политической глобализации : трансформация политического сообщества / Д. Хелд ; пер. с англ. // Глобальные трансформации : Политика, экономика, культура. — М. : Праксис, 2004. — С. 95–97.
 • Хомски Н. Новый военный гуманизм : уроки Косова / Н. Хомски ; пер. с англ. Л. Е. Переяславцева. — М. : Праксис, 2002. — 320 с.
 • Cocks D. Global Overshoot : Contemplating the World’s Converging Problems / Doug Cocks. — London : Springer, 2013. — 401 p.
 • Global Social Problems / ed. by Vic George, Robert M. Page. — Cambridge, UK : Polity, 2004. — 224 p.
 • Sernau S. R. Global Problems : The Search for Equity, Peace, and Sustainability / Scott R. Sernau. — 3rd ed. — London : Pearson, 2012. — 408 p.
 • Thompson S. J. P. Discovery of the Century : That Alone Can End Global Problems and Save Humanity / S. J. P. Thompson. — Chennai : Notion Press, 2016. — 122 р.

 

[згорнути]

 
  
 
 

 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Журналістська майстерність» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Історія журналістики», «Новини в медіа» і «Аудіоподкастинг», спрямованих на ознайомлення студентів з історією журналістики, основними принципами і прийомами журналістської роботи, формування навичок професійної діяльності журналіста. Дисципліна викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Журналістська майстерність» дивіться тут. 

 

Сергій Валерійович
БОБОК

 

 

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

 

Курс «Історія журналістики» спрямований на формування в студентів уявлення про історичні закономірності розвитку журналістики та національних систем ЗМК, вивчення найважливіших історичних етапів, головних чинників розвитку і традицій світової журналістики. Курс знайомить з головними поняттями масової інформації та комунікації в їх історичному становленні, розвитку та сучасному значенні; закономірностями впливу на розвиток журналістики суспільних процесів; основними етапами розвитку світової журналістики; еволюцією поглядів на роль журналістики у суспільно-політичному житті; особливостями становлення та розвитку журналістики у Франції, Англії, Німеччині, США та Росії; основними етапами, подіями і персоналіями в історії української журналістики; концепціями преси, моделями радіо, телебачення та друкованих видань; виникненням та розвитком концепції свободи преси; історичним контекстом та основними рисами розвитку медіа на пострадянському просторі; видатними представниками професії та їхньою роллю у розвитку журналістики. Підсумкове завдання курсу – есе та практична робота на одну з запропонованих тем (за вибором).

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) / І. Р. Жиленко. — Суми : СумДУ, 2010. — 285 с.
 • Історія журналістики, XVII–XX ст. : підручник для студ. ВНЗів / Ігор Володимирович Срібняк ; передм. Сергій Квіт. — К. : Києво-Могилянська академія, 2013. — 303 с.
 • Історія української журналістики. Особистості XIX–XX століть : навч. посібник / Наталія Миколаївна Сидоренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. ред. В. В. Різун. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. — 159 с.
 • Історія української журналістики. Період становлення : від журналістики в Україні до української журналістики / Ігор Леонідович Михайлин. — 3-тє вид. — Х. : Прапор, 2004. — 320 с.
 • Михайлин І. Історія української журналістики / І. Михайлін. — К. : Центр навчальної літератури, 2003. — 720 с.
 • Панкратов В. А. История зарубежной журналистики (курс лекций) : учеб. пособиe. — Ставрополь, 2003. — 512 с.
 • История мировой журналистики / Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. / Изд 3-е. — М. ; Ростов на/Д. : МарТ, 2003. — 432 с.
 • Daly C. B. Covering America : A Narrative History of a Nation’s Journalism / Christopher B. Daly. — Massachusetts : University of Massachusetts Press, 2012. — 576 p.
 • Conboy M. Journalism : A Critical History / Martin Conboy. — New York ; London : SAGE Publications Ltd, 2004. — 256 p.
 • Sacco J. Journalism / Joe Sacco. — New York : Metropolitan Books, 2013. — 208 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Наталія Андріївна
ДРОЗД

 

 

НОВИНИ В МЕДІА

 

Курс «Новини в медіа» спрямований на формування в студентів вмінь і навичок роботи журналіста-новинаря. Студенти повинні оволодіти основними методами і прийомами дослідницької та практичної роботи журналіста відповідно до сучасних технологічних стандартів. Курс знайомить з поняттям «інформаційний привід», вмінням виділяти його з потоку інформації, визначати стиль сюжету і готувати сюжети в різних стилях. Студенти дізнаються, як працювати на місці подій, брати коментар у чиновників, потерпілих, свідків подій, навчаться працювати в кадрі, готувати спецрепортаж, писати Stand Up і брати участь в прямих включеннях; отримають знання з основ зйомки і монтажу новинного сюжету та специфікою його озвучування. Курс містить екскурс до журналістських розслідувань, розгляд етичних норм при підготовці новинного матеріалу, питань щодо визначення достовірності та спотворення інформації в теленовинах. У рамках курсу передбачено серію творчих зустрічей з поважними новинарями (журналістами, редакторами) України та зарубіжжя. Практичні завдання курсу: самостійно знайти тему сюжету, скласти синопсис, зібрати всю необхідну за журналістськими стандартами інформацію і підготувати сюжет до ефіру.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посібник / Зігфрид Вайшенберг ; пер. з нім. В. Климченко, А. Баканов ; за загал. ред. В. Ф. Іванова. — К. : Академія Української Преси, 2011. — 262 с.
 • Гаврилов К. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом / К. Гаврилов. — СПб. : Амфора, 2007. — 299 с.
 • Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики : навч. посібник / В. Ф. Іванов. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. — 72 с.
 • Ким М. Н. Новостная журналистика / М. Н. Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. — 420 с.
 • Куляс І. Ефективне виробництво теленовин : стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника / І. Куляс, О. Макаренко. — К. : МГО «Інтерньюз Україна», 2006. — 120 с.
 • Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Маркіянович Лубкович. — Львів : ПАІС, 2005. — 176 с.
 • Стівенс М. Виробництво новин : телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс ; пер. з англ. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. — 284 с.
 • Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Львів : ПАЇС, 2004. — 268 с.
 • Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / Эрик Фихтелиус ; пер. со швед. — М. : Медиа Мир, 2008. — 214 с.
 • Boydstun A. E. Making the News : Politics, the Media, and Agenda Setting / Amber E. Boydstun. — Chicago : University of Chicago Press, 2013. — 280 p.
 • Garagiola S. TV News : Writing and Surviving / Steve Garagiola. — Bloomington : iUniverse, 2004. — 146 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Володимир Анатолійович
НОСКОВ

 

 

АУДІОПОДКАСТИНГ

 

Курс «Аудіоподкастинг» знайомить з основами функціонування радіожурналістики, засобами радіомовлення і аудіоподкастингом в системі електронних ЗМК. Курс спрямований на ознайомлення студентів із аудиторією ефірного, інтернет-радіо та аудіоподкастингу, історією розвитку і сучасним станом аудіоподкастингу, нормами і правилами роботи радіожурналіста, можливостями подкастера. Розглядаються форми і жанри радіожурналістики: інформаційні (новини, інформаційне радіоповідомлення, інформаційний огляд преси, інформаційний радіорепортаж, інформаційне радіоінтерв’ю, радіозвіт, інформаційна радіокореспонденція, опитування), аналітичні (аналітичне радіоінтерв’ю, аналітична радіокореспонденція, аналітичний радіорепортаж, журналістське розслідування для радіо, коментар як аналітичний жанр, бесіда, радіоогляд), документально-художні (фічер, радіонарис, радіозамальовка, радіопортрет, радіооповідь, радіокомпозиція, радіовистава). Особлива увага приділяється виражальним звуковим засобам і стилістичним прийомам радіожурналістики, звуковому монтажу подкастів, принципам і прийомам радіорежисури, особливостям створення інтерв’ю, репортажу у прямому ефірі та інтерактивного ток-шоу. Практичне завдання курсу: самостійно спланувати та створити авторський аудіоподкаст.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Журналістика» / О. Я. Гоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. — 189 с.
 • Ефимова Н. Н. Звук в эфире : учеб. пособие для вузов / Ефимова Н. Н. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 142 с.
 • Ким М. Н. Жанры современной журналистики : производственно-практическое издание / Максим Николаевич Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. — 335 с.
 • Коханова Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 536 с. — (Сер. «Медиаобразование»).
 • Лизанчук В. В. Радіожурналістика : засади функціонування : підручник для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. «Журналістика» / В. В. Лизанчук ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Академія наук вищої школи України. — Л., 2000. — 365 с.
 • Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. М. Михайлин. — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 496 с.
 • Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики : учеб. пособие для вузов / В. В. Смирнов. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 286 с.
 • Телерадиоэфир : история и современность / Под ред. Я. Н. Засурского. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 239 с.
 • Swanson J. The Radio Producer’s Handbook / John Swanson, Rick Kaempfer. — New York : Allworth Press, 2004. — 256 p.
 • Whitaker J. Master Handbook of Audio Production / Jerry Whitaker. — New York : McGraw-Hill/TAB Electronics, 2002. — 420 p. — (Digital Video and Audio).

 

[згорнути]

 
  
 
 

 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Інтернет-комунікації та кіберкультура» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Мультимедіа і гіпертекст», «Інтернет-комунікації та веб-дизайн» і «Кіберкультура», спрямованих на ознайомлення студентів з теоретичними аспектами розуміння феномену інтернет-комунікацій і формування практичних навичок роботи зі створення сайтів. Дисципліна викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Інтернет-комунікації та кіберкультура» дивіться тут. 

 

Лідія Володимирівна
СТАРОДУБЦЕВА

 

 

МУЛЬТИМЕДІА І ГІПЕРТЕКСТ

 

У курсі «Мультимедіа і гіпертекст» розглядаються нелінійні форми організації аудіовізуального дискурсу інтернет-комунікацій. Два найважливіших відкриття інформаційної епохи – мультимедіа і гіпертекст – радикально змінили типи комунікації, форми збереження, пошуку та передачі знань в сучасному суспільстві. На зміну автору приходить колективний «гіперавтор», на зміну читанню – інтернет-серфінг як «гіперчитання», на зміну лінійному тексту – нелінійний гіпертекст, в якому фрагменти з’єднуються за допомогою гіперпосилань, тексти комбінуються з елементами відео, аудіо і графіки, а читач сам вибирає сценарій руху в електронному лабіринті образів і понять. Курс має інтердисциплінарний характер і межує з соціологією культури, теоріями інформаційного суспільства, медіадослідженнями, посткласичною філософією, наратологією, постструктура-лістським літературознавством, комунікативістикою, комп’ютерною лінгвістикою, інформатикою, досліджен-нями інтернет-мереж і веб-технологій. Практичні завдання курсу: аналіз мови мультимедійних меседжів, в яких поєднуються різні форми подання інформації – звук, образ і текст (кліпи, фрагменти кінофільмів, рекламні ролики тощо); розробка і реалізація авторського мультимедійного гіпертекстового проекту.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Кастельс М. Мультимедіа та Інтернет : гіпертекст поза конвергенцією // Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / М. Кастельс ; пер. з англ. — К. : Ваклер, 2007. — С. 188–206.
 • Калмыков А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / А. Калмыков ; под ред. В. С. Хелемендика. — М. : Изд-во ИПК работников ТВ и РВ, 2009. — 84 с.
 • Кириллова Н. Б. Медиакультура : от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. — М. : Академический Проект, 2006. — 448 с.
 • Луман Н. Общество общества. Ч. II. Медиа коммуникации / Н. Луман ; пер. с нем. — М. : Логос, 2005. — 280 с.
 • Маклюэн М. Понимание медиа : внешние расширения человека / М. Маклюэн ; пер. с англ. — М. : Гиперборея, Кучково поле, 2007. — 462 с.
 • Медіа. Демократія. Культура / за ред. Н. Костенко, А. Ручки. — К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. — 356 с.
 • Новые аудиовизуальные технологии : учеб. пособие / Грановская О. В., Дуков Е. В., Иоскевич Я. Б. и др. ; отв. ред. К. Э. Разлогов. — М. : Едиториал УРСС, 2005. — 484 с. — (Серия «Academia XXI»).
 • Потятиник Б. В. Медіа : ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. — Львів : ПАІС, 2004. — 312 с. — (Сер. «Медіакритика»).
 • Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учеб. пособие / А. В. Крапивенко. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 271 с.
 • Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Н. А. Фатеева. — М. : Агар, 2000. — 280 с.
 • Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Найджел Чепмен, Дженни Чепмен ; пер. с англ. — М. : Диалектика, 2005. — 624 с.
 • Bolter J. D. Writing Space : The Computer, Hypertext, and the Remediation of Print / Bolter J. D. — Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum, 2000. — 232 p.
 • Interactive Dramaturgies. New Approaches in Multimedia Content and Design. — Hagebolling : Heide (ed.), 2002. — 260 p. — (Series X.media.publishing).

 

[згорнути]


 
 


 

Дмитро Олексійович
БУЛАВІН

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН

 

Курс «Інтернет-комунікації та веб-дизайн» знайомить студентів з технологіями інтернет-комунікацій, загальними принципами розробки веб-сайтів, зокрема, використанням задля цього платформи WordPress. Основна увага приділяється знайомству з платформою, її установці, адаптації до роботи і розробці веб-ресурсу. Ключові питання: інсталяція платформи та її налаштування; шаблони: платні, безкоштовні, аналіз їх достоїнств і недоліків; створення адміністративної панелі та її налаштування; розробка головної сторінки веб-сайту та модифікування її в сторінки наступного рівня; використання спеціальних елементів для управління різними блоками; вибір хостингу і розміщення веб-сайту. Практичне завдання курсу: розробка дизайну, вибір шаблону і створення веб-сайту з використанням платформи WordPress.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Калиновский А. И. Юзабилити : как сделать сайт удобным / А. И. Калиновский. — М. : Новое знание, 2005. — 220 с.
 • Кирсанов Д. Веб-дизайн / Д. Кирсанов. — М. : Символ, 2009. — 368 с.
 • Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — 864 с.
 • Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / Патрик Макнейл ; пер. с англ. В. Черник. — СПб. : Питер, 2014. — 288 с.
 • Работа в сети Internet : учеб. курс / Глушаков С. В., Ломотько Д. В., Мельников В. В., Сурядный А. С. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. ; Х. : Фолио, АСТ, 2003. — 399 с.
 • Райтман М. А. Цифровой дизайн. Основы веб-проектирования с помощью инструментов Adobe / М. А. Райтман. — М. : Рид групп, 2011. — 768 с.
 • Сырых Ю. А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 / Сырых Ю. А. — 2-е изд. — М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2013. — 368 с.
 • Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение «Четвертой волны») : учеб. пособие / Шарков Ф. И. — 2-е изд. — М. : Дашков и Ко, 2010. — 260 с.
 • Crystal D. Language and the Internet / David Crystal. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — 316 p.
 • International Handbook of Internet Research / еd. by Jeremy Hunsinger, Lisbeth Klastrup, Matthew Allen. — London : Springer, 2010. — 512 p.

 

[згорнути]


 
 


 

Ольга Аркадіївна
ФІЛІППОВА

 

 

КІБЕРКУЛЬТУРА

 

Курс «Кіберкультура» знайомить з основними положеннями теорії нових медіа, зосередженої на вивченні різноманітних феноменів кіберкультури, якій притаманні антиієрархічність, нелінійність, семантичний та аксіологічний плюралізм. Кіберкультура розглядається як продукт інформаційного суспільства, в якому діяльність набуває рис віртуалізації та має символічний характер. Курс ставить на меті розкрити багатоаспектність феномену кіберкультури, визначити потенціал теоретичних підходів до його вивчення, схарактеризувати специфіку кіберкультури як теоретичного концепту та соціальних практик, визначити рівні функціонування кіберкультури та різноманітність її проявів у сучасному суспільстві. Ключові питання курсу: кіберпростір у концептуалізації Деніела Белла, кіберкультура у контексті теорії інформаційного суспільства Мануеля Кастельса, кіберкультурна теорія Донни Харауей, мережева культура, Вільям Гібсон як піонер кіберпанку, кібермистецтво і кібердизайн. За результатами передбачається виконання підсумкового дослідницького проекту з проблем кіберкультури.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Бабенко В. С. Виртуальная реальность : Толковый словарь терминов / В. С. Бабенко. — СПб. : ГУАП, 2006. — 86 с.
 • Гибсон У. Граф Ноль ; Мона Лиза овердрайв / Уильям Гибсон ; пер. с англ. А. Комаринец. — М. : АСТ, 2003. — 542 с.
 • Дери М. Скорость убегания : киберкультура на рубеже веков / Марк Дери ; пер. с англ. Т. Парфеновой. — Екатеринбург : У-Фактория, 2008. — 480 c. — (Сер. «Philosophy»).
 • Кастельс М. Галактика Интернет / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.
 • Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности / Е. Е. Таратута. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. — 148 с.
 • Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее : Последствия биотехнологической революции / Фрэнсис Фукуяма ; пер. с англ. М. Б. Левина. — М. : АСТ, 2004. — 349 с. — (Сер. «Philosophy»).
 • Bell D. J. Cyberculture : The Key Concepts / David J. Bell, Brian D. Loader, Nicholas Pleace, Douglas Schuler. — London ; New York : Routledge, 2004. — 288 p. — (Routledge Key Guides).
 • Bell D. Introduction to Cyberculture / David J. Bell. — London ; New York : Routledge, 2001. — 256 p.
 • Critical Cyberculture Studies / foreword by Steve Jones ; ed. by David Silver, Adrienne Massanari. — New York : New York University Press, 2006. — 320 p.
 • Critical Cyberculture Studies / foreword by Steve Jones ; ed. by David Silver, Adrienne Massanari. — New York : New York University Press, 2006. — 320 p.

 

[згорнути]

 
  

 

 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Кіномистецтво» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Кінодослідження» і «Документальне кіно», спрямованих на ознайомлення студентів із теорією та історією кінематографу, визначення специфіки документального та ігрового кіно та оволодіння методами сучасних кінодосліджень. Дисципліна викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кіномистецтво» дивіться тут

 

Дмитро Володимирович
ПЕТРЕНКО

 

 

КІНОДОСЛІДЖЕННЯ

 

У курсі «Кінодослідження» розглядаються різноманітні концепції кінематографу. Основні завдання дисципліни: сформувати методологічний інструментарій для майбутніх фахівців у галузі кінодосліджень; розглянути засади та головні характеристики кінематографу в контексті візуальної культури; виявити механізми функціонування кінематографу в просторі медіакомунікацій. Курс передбачає вивчення історії та теорії кінематографу. Творчість класичних і сучасних кінорежисерів розглядається в контексті загальної еволюції кіномови наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Інтердисциплінарний курс «Кінодослідження» межує з дослідницькими стратегіями англо-американських Film Studies, соціологією культури, культурологічними дослідженнями кіно, філософією кіно та медіадослідженнями кінематографу. Практичне завдання курсу: створення аудіовізуального есе за мотивами фільмів одного з актуальних кінорежисерів початку XXI ст., серед яких Міхаель Ганеке, Філіпп Гранрійє, Ежен Грін, Пітер Грінуей, Лав Діас, Брюно Дюмон, Алехандро Гонсалес Іньярріту та ін.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Делез Ж. Кино / Жиль Делез ; пер. с фр. Б. Скуратов. — М. : Ад Маргинем, 2004. — 622 с.
 • Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф / Лаура Малви ; пер. с англ. // Антология гендерных исследований : сборник пер. / сост. и коммент. Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой. — Минск : Пропилеи, 2000. — С. 280–296.
 • Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Кристиан Метц ; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов. — СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. — 336 с.
 • Ямпольский М. Видимый мир : Очерки ранней кинофеноменологии / Михаил Ямпольский. — М. : НИИК , ЦМК , МК, 1993. — 216 с.
 • Baudry J.-L. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus / Jean-Louis Baudry ; transl. from fr. A. Williams // Movies and Methods : An Anthology / ed. by B. Nichols. — Vol. 2. — Berkeley, CA : University of California Press, 1985. — P. 531–542.
 • Bordwell D. Narration in the Fiction Film / David Bordwell. — Madison : University of Wisconsin Press, 1985. — 370 p.
 • Doane M. A. The Desire to Desire : The Woman’s Film of the 1940s / Mary Ann Doane. — Bloomington, IN : Indiana University Press, 1987. — 224 p.
 • Gunning T. The Cinema of Attractions : Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde / Tom Gunning // Wide Angle. — 1986. — Vol. 8. — No. 3&4. — P. 63–70.
 • Heath S. Narrative Space / Stephen Heath // Heath S. Questions of Cinema / Stephen Heath. — Bloomington, IN : Indiana University Press, 1985. — P. 19–75.
 • Kittler F. Gramophone, Film, Typewriter / Friedrick Kittler ; transl. from germ. G. Winthrop, M. Wutz. — Stanford, CA : Stanford University Press, 1999. — 315 p.

 

[згорнути]


 
 


 

Геннадій Леонідович
КОФМАН

 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО

 

Курс «Документальне кіно» знайомить із особливостями створення і сприйняття документального кінематографу; історією і теорією, основними напрямками і трендами розвитку сучасної документалістики; спектром фільмів-переможців престижних кінофестивалів; режисерами і продюсерами документального кіно; творчим і виробничим етапами реалізації кінопроектів; сучасним аудіовізуальним ринком. Розглядається специфіка роботи продюсера, автора сценарію, режисера, оператора, звукорежисера, композитора документального фільму, а також форми і моделі фінансування кінопроектів, особливості реалізації проекту в якості міжнародної ко-продукції, маркетингова стратегія і фестивальне просування. Окрема увага приділяється підготовці та оформленню проекту згідно до вимог європейського ринку для подальшого створення фільмів у якості міжнародної ко-продукції, реалізації трансмедіа і web-documentary-проектів. Практичні завдання: аналіз та обговорення візуального матеріалу, драматургічної структури документальних кінопроектів, розробка синопсису, трітменту, режисерської експлікації, виробничого плану та бюджету, продюсерської стратегії; підготовка проекту до пітчинг-презентації; розробка, презентація та реалізація авторського документального кінопроекту.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Зак М. Кино как искусство, или Настоящее кино : сборник / М. Е. Зак ; сост. Т. А. Симачева ; Науч.-исслед. ин-т киноискусства. — М. : Материк, 2004. — 440 с.
 • Ирвинг Д. К. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Ирвинг Дэвид К., Ри Питер В. ; пер. с англ. С. И. Биченко, А. П. Бойцовой, М. С. Меньшиковой, под ред. Т. Н. Яковлевой-Нельсон. — М. : ГИТР, 2009. — 415 с.
 • Кино : Реалии и вызов глобализации : сборник / Под. ред. М. И. Жабского. — М. : НИИ киноискусства, 2002. — 309 с.
 • Короткий енциклопедичний словник кіно / Авт.-уклад. В. Миславський. — Х. : Колорит, 2007. — 215 с.
 • Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / К. Э. Разлогов. — М. : ЭКСМО, 2011. — 688 с.
 • Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я / А. Розенталь ; пер. Ю. В. Шпакова ; пер. В. Р. Оганесян. — М. : Триумф, 2004. — 341 с. — (Все для создания видео и кино).
 • Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности / Н. Хренов. — М. : Аграф, 2006. — 736 с.
 • Ямпольский М. Язык – тело – случай : Кинематограф и поиски смысла / Михаил Ямпольский. — М. : НЛО, 2004. — 376 с. — (Кинотексты).
 • Cousins M. The Story of Film / Mark Cousins. — London : Pavilion, 2013. — 512 p.
 • Honthaner E. L. The Complete Film Production Handbook / Eve Light Honthaner. — 4th ed. — London : Focal Press, 2010. — 544 p. — (American Film Market Presents).

 

[згорнути]

 
  

 

 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Магістерський медіаколоквіум» містить два взаємопов’язаних курси: «Медіаінтенсив» та «Експериментальні медіастудії», спрямованих на засвоєння українського та зарубіжного медіаландшафту у форматі інтенсивних воркшопів, майстер-класів і тренінгів, а також на формування у студентів навичок академічного письма та оволодіння теоретико-методологічним інструментарієм міждисциплінарних кроскультурних медіадосліджень. Дисципліна викладається у першому та другому семестрах, у кожному з них завершується заліком і підсумковим магістерським медіаколоквіумом у форматі відкритого круглого столу із захистом курсових робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Магістерський медіаколоквіум» дивіться тут

 

Лідія Володимирівна
СТАРОДУБЦЕВА

 

 

МЕДІАІНТЕНСИВ

 

Курс «Медіаінтенсив» присвячено формуванню у студентів уявлень про медіа як полісемантичний концепт і оволодіння теоретико-методологічним інструментарієм міждисциплінарних кроскультурних медіадосліджень. Курс спрямовано на ознайомлення студентів із складним лабіринтом методів розуміння медіа і розмаїттям медіаконцепцій, різноманітними напрямками українського та зарубіжного медіаландшафту у форматі інтенсивних воркшопів, майстер-класів, тренінгів, скайп-сесій, онлайн-дискусій, міні-конференцій, круглих столів і медіаколоквіумів. Курс передбачає проведення серії конкурсів і дебатів, відкритих лекцій і семінарів, неформальних творчих зустрічей, позаавдиторних занять, медіамандрівок і медіаекскурсій, спрямованих на конструювання у свідомості студентів символічної медіамапи міста та країни в цілому. Курс проводиться із запрошенням як університетських викладачів, так і зовнішніх медіаекспертів і медіафахівців, українських та зарубіжних, які репрезентують широкий спектр сучасних медіатеорій і медіапрактик. Серед гостей «Медіаінтенсиву» – журналісти, медіакритики, редактори, блогери, автори теле- і радіопрограм, IT-фахівці, дизайнери, копірайтери, логомейкери, режисери, продюсери, фотографи, фільммейкери, медіахудожники, спеціалісти з реклами, брендингу і PR тощо. Підсумкове завдання курсу: проведення магістерського медіаколоквіуму у форматі відкритого круглого столу.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Больц Н. Абетка медіа / Норберт Больц ; за загал. ред. В. Ф. Іванова; пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2015. — 177 c.
 • Луман Н. Реальность массмедиа = Die Realitat der Massenmedien / Никлас Луман ; пер. с нем. Ю. Антоновского. — М. : Праксис, 2005. — 254 с.
 • Маклюэн Г. М. Понимание медиа : внешние расширения человека / Герберт Маршалл Маклюэн ; пер. с англ. В. Николаева. — М. : Гиперборея, Кучково поле, 2007. — 464 с. — (Прилож. к сер. «Публикации Центра Фундаментальной Социологии»).
 • Media Studies : Междисциплинарные исследования медиа / Ценр медиакоммуникаций и визуальных исследований ; ХНУ имени В. Н. Каразина ; редкол. Л. Стародубцева, Д. Петренко. — Х. : Индустрия, 2016. — 42 с.
 • О’Коннор Дж. Искусство системного мышления : Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем / Джозеф О’Коннор и Иан Макдермотт ; пер. с англ. — 9-е изд. — М. : Альпина Паблишер, 2015. — 256 с.
 • Потятиник Б. В. Медіа : ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. — Львів : ПАІС, 2004. — 312 с. — (Сер. «Медіакритика»).
 • Український медіаландшафт – 2015 : аналітичний звіт / За ред. В. Іванова. — К. : ФКА, АУП, 2015. — 36 с.
 • Branston G. The Media Student’s book / Gill Branston, Roy Stafford. — 5th ed. — London ; New York : Routledge, 2010. — 488 p.
 • Graham G. Content is King : News Media Management in the Digital Age / Gary Graham, Anita Greenhill, Donald Shaw, Chris J. Vargo. — London : Bloomsbury Academic, 2015. — 256 p.
 • McDougall J. Media Studies : The Basics / Julian McDougall. — London ; New York : Routledge, 2012. — 224 p.

 

[згорнути]


 
 


 

Ганна Вікторівна
КУРІННА

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕДІАСТУДІЇ

 

Курс «Експериментальні медіастудії» спрямовано на придбання навичок академічного письма (Academic Writing) та підготовки текстів для усних виступів перед аудиторією (Speechwriting) у сфері Media Studies. У ситуації концептуального плюралізму важливо у строкатому спектрі теорій чітко виокремити та окреслити свій індивідуальний дослідницький ракурс, вміти висловити власну позицію з використанням опорної літератури та наданням посилань на використані джерела. Курс передбачає знайомство з тим, як підготувати і репрезентувати медіапроект, заповнити аплікаційну форму для отримання гранту у галузі медіакомунікацій, коректно сформулювати ключові концептуальні положення медіадослідження, представити його адекватну анотацію тощо. Особливу увагу приділено формальним моментам: правилам цитування і оформлення тексту наукової публікації, посилань на джерела, списків використаної літератури, переліків ілюстрацій, відеотек, інтернет-ресурсів тощо. Серед окремих питань курсу – вибір стилю викладання думки, засоби ефектної візуалізації тексту, правила підготовки якісної мультимедійної презентації та прийоми публічної доповіді. Усі проміжні завдання курсу проводяться у формі творчих конкурсів, тренінгів і воркшопів. Підсумкове завдання курсу: проведення магістерського медіаколоквіуму у форматі відкритого круглого столу, в ході якого кожен зі студентів презентує індивідуальний авторський медіапроект, що поєднує дві частини – науково-дослідну і емпірико-практичну.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Бут У. К. Исследование : шестнадцать уроков для начинающих авторов / Уэйн К. Бут [и др.] ; авториз. пер. с англ. А. Р. Станиславский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Флинта : Наука, 2007. — 327 с.
 • Гиссен Г. В. Медиа – адекватное публицирование. Содержание, концепция публикаций и презентаций / Ганс В. Гиссен ; пер. с нем. — Х. : Гуманитарный центр, 2012. — 248 с.
 • Дуарте Н. Slide:ology. Искусство создания выдающихся презентаций / Нэнси Дуарте ; пер. с англ. Елены Смирновой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 288 c.
 • Еко У. Як написати дипломну роботу : Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. з італ. за ред. О. Глотова. — Тернопіль : Мандрівець, 2007. — 224 с.
 • Короткина И. Б. Академическое письмо : процесс, продукт и практика : учеб. пособие для вузов / И. Б. Короткина. — М. : Юрайт, 2015. — 296 с.
 • Магістерська робота : методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко [та ін.] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К. : Ліра-К, 2016. — 140 с.
 • Салтыкова М. Г. Спичрайтинг (Культура речи. Стилистика. Риторика) : учеб. пособие / М. Г. Салтыкова. — М. : МГУКИ, 2014. — 128 с.
 • Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект : 75 простых правил. — М. : ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. — 203 с.
 • Creme P. Writing At University : A Guide For Students : Open UP study skills / Phyllis Creme, Mary Lea. — London : McGraw-Hill Education (UK), 2008. — 208 p.
 • Dean F. 10 Steps to Writing a Vital Speech : The Definitive Guide to Professional Speechwriting / Fletcher Dean, David Murray. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011. — 120 p.
 • Swales J. M. Academic Writing for Graduate Students : Essential Tasks and Skills / John M. Swales, Christine B. Feak. — 3rd ed. — Ann Arbor, MI : University of Michigan Press, 2012. — 432 p. — (Michigan Series in English for Academic & Professional Purposes).

 

[згорнути]

 
  
 
 

 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Медіааналітика» містить чотири взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Медіаправо», «Медіаетика», «Медіакритика» та «Методи дослідження медіа», спрямованих на ознайомлення студентів із теоретико-методологічними і практичними аспектами професійної медіааналітики. Дисципліна викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом студентських робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Медіааналітика» дивіться тут

 

Олена Вячеславівна
ЖИЛІНКОВА

 

 

МЕДІАПРАВО

 

Курс «Медіаправо» присвячено знайомству студентів з юридичними аспектами функціонування медіа. Серед ключових тем курсу – інформаційне право та інформаційні правовідносини; поняття, сутність та види інформації як об’єкту права; доступ до інформації та право на свободу слова; право на повагу до приватного життя; право інтелектуальної власності; Авторські права на результати творчості у сфері медіакомунікацій; об’єкти авторського права, поняття та сутність твору як об’єкту авторського права; види та загальна класифікація творів як об’єктів авторського права в сфері медіа – аудіовізуальні твори, літературні твори (статті, наукові роботи, інтерв’ю); правовий режим веб-сайту як об’єкту права інтелектуальної власності; відсутність авторсько-правової охорони ідей та принципів в Україні (на прикладі «Ромео і Джульєтти» В. Шекспіра та «Вестсайдської історії» Л. Бернстайна та С. Сондхайма, кінофільмів Д. Лінча); охорона авторських прав; реалізація та захист авторських і суміжних прав; проблеми копірайту та плагіату. Підсумкове завдання курсу: підготовка есе та участь у проведенні круглого столу, присвяченого медіаправу.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Валлє В. Спадок Джеймса І та королеви Анни : охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валлє. — К. : Дух і літера, 2010. — 216 с.
 • Експертні оцінки законопроектів, що регулюють сферу мас-медіа в Україні. International Media Support. ОБСЄ. Координатор проектів в Україні. — К., 2008. — 58 с.
 • Європейські стандарти в галузі свободи слова / упоряд. Д. М. Третьяков ; М-во юстиції України. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 232 с.
 • Марущак А. Зміст поняття «забезпечення доступу до інформації» / А. Марущак // Право України. — 2008. — № 5. — С. 99—104.
 • Право і мас-медіа : судові позови до ЗМІ та журналістів / за ред. В. П. Паліюка, Т. С. Шевченка ; упорядн. Т. Г. Бондаренко. — К. : Ін-т Медіа Права, 2007. — 176 с.
 • Прозорість власності у сфері ЗМІ : зб. статей і аналітич. матеріалів. — К. : Ін-т Медіа Права, 2006. — 36 с.
 • Співрегулювання медій в Європі / пер. з англ. Р. Фещенко. — К. : К.І.С. ; Вид. Європейської аудіовізуальної лабораторії, 2006. — 129 с.
 • Узгодження українського медіазаконодавства з Європейськими стандартами, визначеними у Європейській Конвенції про транскордонне телебачення та Директиві ЄС про аудіовізуальні послуги : матеріали експертного семінару, 2-3 липня 2010 року. — К., 2010. — 60 с.
 • Hayes A. S. Mass Media Law : The Printing Press to the Internet / Arthur S. Hayes. — New York : Peter Lang Inc. ; International Academic Publishers, 2013. — 304 p.
 • Pember D. Mass Media Law / Don Pember, Clay Calvert. — 19th ed. — New York : McGraw-Hill Education, 2014. — 720 p.

 

[згорнути]


 
 


 

Галина
СКЛЯРЕВСЬКА

 

 

МЕДІАЕТИКА

 

Курс «Медіаетика» присвячений проблемам журналістської етики в період інформаційних війн епохи «постправди». В курсі розглядаються основні етичні норми і стандарти роботи журналіста, найбільш типові порушення етики на прикладах публікацій, програм, ток-шоу, інтерв’ю, що з’явилися в українському інформаційному просторі. Серед ключових питань курсу – мова ненависті, конфлікт між громадянською позицією і етичним кодексом журналіста, нехтування кодексом і його наслідки, дискримінація різних верств суспільства, а також припустимі і неприпустимі засоби збору інформації. Особливу увагу приділено розгляду законодавчих механізмів регуляції в області журналістської етикиі органів саморегуляції медіаспільноти. Практичне завдання курсу: виявити та проаналізувати порушення етичного кодексу в публікаціях, ток-шоу та новинах українських ЗМК.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Етика в редакційному повсякденні. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2010. — 232 с.
 • Журналістська етика : посібник для підготовки до державного іспиту / авт. кол. за ред. В. П. Мостового та В. В. Різуна. — К. : ТзОВ «ЗН УА», 2014. — 224 с.
 • • Іванов В. Ф. Журналістська етика : підручник / Іванов В. Ф., Сердюк В. Є. ; передм. В. П. Мостового. — 2-ге вид., випр. — К. : Вища шк., 2007. — 231 с.
 • Кібл Р. Журналістська етика / Річард Кібл ; пер. з англ. Д. І. Смоляк. — К. : Київська типографія, 2007. — 188 с.
 • Кузнецова О. Д. Професійна етика журналістів / О. Д. Кузнецова. — Львів : ПАЇС, 2007. — 246 с.
 • Куляс І. Ефективне виробництво теленовин : стандарти інформаційного мовлення ; професійна етика журналіста-інформаційника : практичний посібник для журналістів / І. Куляс, О. Макаренко. — К. : Вид-во «ХББ», 2006. — 120 с.
 • Практикум із журналістської етики : навч. посібник / В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький ; під ред. проф. В. Ф. Іванова. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Видавець О. Зень, 2012. — 320 с.
 • Приступенко Т. О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посібник / Т. О. Приступенко. — К. : Ін-т журналістики, 2004. — 375 с.
 • Путеводитель по саморегулированию СМИ : все вопросы и ответы / под ред. А. Улен, Дж. Смита. — Вена : ОБСЕ, 2008. — 113 с.
 • Редакційні настанови Бі-Бі-Сі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines (мовою оригиналу) ; http://journlib.univ.kiev.ua/BBC_Guidelines_Ukr.pdf (український переклад).
 • Christians C. G. Media Ethics : Cases and Moral Reasoning / Clifford G. Christians, Mark Fackler, Kathy Brittain Richardson, Peggy Kreshel, Robert H. Woods. — 10th ed. — London ; New York : Routledge, 2016. — 422 p.
 • Patterson P. Media Ethics : Issues and Cases / Philip Patterson, Lee Wilkins. — 8th ed. — New York : McGraw-Hill Education, 2013. — 336 p.

 

[згорнути]


 
 


 

Катерина Сергіївна
НАЗАРЕНКО (ТРЕГУБ)

 

 

МЕДІАКРИТИКА

 

Курс «Медіакритика» присвячений висвітленню проблемних аспектів діяльності мас-медіа та критичному аналізу контенту ЗМК. Медіакритика покликана створювати поле для дискусій та формувати інструменти соціальної взаємодії, піднімати актуальні проблеми медіаспільноти, сприяти вдосконаленню діяльності мас-медіа, формувати соціально-відповідальну журналістську спільноту та сприяти популяризації знань про медіа. В результаті курсу студенти набувають знання про дефініції поняття медіакритики, її роль у соціально-політичному і культурному контекстах сучасності, наукові дослідження з медіакритики, соціальну роль та громадську місію мас-медіа, жанрове та стилістичне розмаїття медіатекстів та специфіку їх критичного аналізу. В межах курсу студенти створюють власні матеріали з оцінкою контенту різних видів ЗМК в наступних жанрах критики: рецензія, стаття, огляд, аналітична кореспонденція.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье; пер. с фр. — М. : Ин-т экспериментальных исследований, 2002. — 159 c.
 • Журналістика та медіа : довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьюрксен ;
  пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.
 • Інформаційний вплив : теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П. Д. Фролова ; Національна акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. — К. : Міленіум, 2011. — 304 с.
 • Липман У. Общественное мнение / Липман Уолтер ; пер. с англ. Т. В. Барчуновой ; редакторы перевода К. А. Левинсон, К. В. Петренко. — М. : Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. — 484 с.
 • Медіакритика : Змінимо медіа на краще [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mediakrytyka.info.
 • Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. — Х. : Прапор, 2008. — 512 с.
 • Різун В. В. Маси : Тексти лекцій / Різун В. В. — К. : Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2003. — 118 с.
 • Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / за ред. Ю. М. Бідзілі. — Ужгород : Закарпаття, 2007. — 224 с.
 • Laughey D. Key Themes in Media Theory / Dan Laughey. — Maidenhead : Open University Press, 2007. — XI, 235 p.
 • Moorse S. Media / Theory : Thinking about media and communications / Shaun Moorse. — London ; New York : Routledge, 2005. — 212 p.
 • Orlik P. B. Media Criticism in a Digital Age : Professional And Consumer Considerations / Peter B. Orlik. — London ; New York : Routledge, 2015. — 624 p.

 

[згорнути]


 
 


 

Надія Володимирівна
КОРИТНІКОВА

 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІА

 

Курс «Методи дослідження медіа» присвячений формуванню критичного мислення у сфері медіааналітики та знайомить з широким спектром методів сучасних медіадосліджень: дискурс-аналізу, контент-аналізу, семіотичними, лінгво-психологічними, психоаналітичними, соціологічними, структурно-функціональними та ін. Володіння методологічним інструментарієм досліджень медіа дозволяє коректно проводити медіааналіз; систематизувати медіадані; генерувати, формулювати і реалізовувати нові ідеї в сфері медіа; грамотно добирати дані, визначати їх достовірність; викладати свою позицію на основі перевірених фактів, аргументовано переконувати і ефективно виступати в соціальних медіа. Курс націлений на оволодіння навичками систематизації та переробки потоків інформації, вміння аналізувати медіатексти, розкривати ідеологічне підґрунтя медіаповідомлень, виявляти ефекти впливу медіапродуктів. Практичне завдання курсу: проведення авторського медіааналітичного дослідження.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Брайант Д. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон. — М. : Изд. дом «Вильямс», 2004. — 432 с.
 • Ионин Л. Г. Философия и методология эмпирической социологии : учеб. пособие / Л. Г. Ионин. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. — 367 с.
 • Страусс А. Основы качественного исследования : обоснованная теория, процедуры и техники / Ансельм Страусс, Джульетт Корбин ; пер. с англ. и послесл. Т. С. Васильевой. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 256 с.
 • Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой коммуникации / Л. Н. Федотова. — М. : Научный мир, 2001. — 214 с.
 • Фомичева И. Д. Индустрия рейтингов : Введение в медиаметрию : учеб. пособие для студентов вузов / И. Д. Фомичева. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 155 с.
 • Фомичева И. Д. Социология Интернет-СМИ / И. Д. Фомичева. — М. : Изд-во фак. журналистики Моск. гос. ун-та, 2005. — 79 с.
 • Хеллевик О. Социологический метод : практич. пособие по социологии / Оттар Хеллевик ; пер. с норв. — М. : Весь Мир, 2002. — 190 с.
 • Berger A. Media and Communication Research Methods : An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches / Arthur A. (Asa) Berger. — 3rd ed. — Thousand Oaks : SAGE Publications Inc., 2013. — 384 p.
 • Brennen B. S. Qualitative Research Methods for Media Studies / Bonnie S. Brennen. — New York ; London : Routledge, 2013. — 248 p.
 • Hammer R. Media / Cultural Studies : Critical Approaches / Rhonda Hammer, Douglas Kellner. — New York : Peter Lang Publishing Inc., 2009. — 644 p.

 

[згорнути]

 
  
 
 


 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Медіариторика» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Медіавплив», «Мова і медіа» і «Реклама та PR в медіа», спрямованих на ознайомлення студентів із технологіями медіавпливу і медіаманіпуляцій, специфікою мови в медіа, мистецтвом створення медіаефектів засобами реклами та PR, основами медіакомпетентності. Дисципліна викладається у першому семестрі, завершується заліком і підсумковим відкритим показом студентських робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Медіариторика» дивіться тут

 

Володимир Олексійович 
МАЗУР

 
 

 

МЕДІАВПЛИВ

 

Курс «Медіавплив» націлений на оволодіння арсеналом засобів протидії пропаганді і маніпулятивним медіатехнологіям в умовах інформаційних війн і знайомить з тим, як працюють армії пропагандистів і тролів, рекламістів і маркетологів, піарників і політтехнологів; як працюють пропагандистські машини різних часів і народів; що заховане від нас під виглядом новин, аналітичних програм і художніх творів. Проблема дослідження медіавпливу являє собою міждисциплінарну область знання і зачіпає питання, пов’язані з історією, соціологією, культурологією, психологією, нейрофізіологією, журналістикою, драматургією, образотворчим мистецтвом, кіно, рекламою, маркетингом та паблік рилейшнз. Кожен день на нас обрушується лавина інформації (мовою цифрової епохи, приблизно 40–45 гігабайтів). Книги, телевізор, плакати, радіо, газети, Інтернет та відеоігри – способів передачі інформації стає все більше. І все більше можливостей отримують ті, хто за допомогою інформації, яка передається через медіаканали, намагаються нами керувати. Курс навчає вмінню виділяти приховані елементи пропаганди та реклами із загального контексту, аналізувати маніпулятивні технології, формулювати їх істинні завдання в кожному конкретному випадку. Практичні результати курсу: формування медіакомпетентності і навичок використання засобів протидії інформаційним загрозам.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Аронсон Э. Эпоха пропаганды : Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление / Э. Аронсон, Э. Р. Пратканис. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. — 384 с.
 • Бернейс Э. Пропаганда / Эдвард Бернейс ; пер. с англ. — М. : Hippo Publishing, 2010. — 176 с.
 • Брайант Д. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон. — М. : Изд. дом «Вильямс», 2004. — 432 с.
 • Бредемайер К. Черная риторика : Власть и магия слова / К. Бредемайер ; пер. с нем. — 2-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 224 с.
 • Бухарин С. Н. Методы и технологии информационных войн / С. Н. Бухарин, В. В. Цыганов. — М. : Академический Проект, 2007. — 384 с.
 • Зелинский C. A. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание / C. A. Зелинский. — СПб. : СКИФИЯ, 2008. — 416 с.
 • Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / Кара-Мурза С. — К. : Орияны, 2000. — 473 с.
 • Панарин И. Н. СМИ, пропаганда и информационные войны / И. Н. Панарин. — М. : Поколение, 2012. — 336 с.
 • Почепцов Г. Г. Психологические войны / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2000. — 528 с.
 • Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2013. — 336 с.
 • Chomsky N. Media Control, Second Edition: The Spectacular Achievements of Propaganda / Noam Chomsky. — 2nd ed. — New York : Seven Stories Press, 2002. — 112 p. — (Open Media Series).
 • Sparks G. G. Media Effects Research : A Basic Overview / Glenn G. Sparks. — 5th ed. — Hampshire : Wadsworth Publishing, 2015. — 336 p. — (Mass Communication and Journalism).

 

[згорнути]

 
 


 

Анатолій Васильович 
ПОДОРОЖКО

 
 

МОВА І МЕДІА

 

Курс «Мова і медіа» присвячений визначенню ролі мови в медіа і виявленню спектру різних медіамов, теорії та практиці розвитку навичок вільного мовного існування в різних жанрах журналістики, мистецтву мови закадрового тексту, в публічних виступах тощо. Курс навчає майстерності мовлення на радіо і телебаченні, знайомить з прийомами публічних виступів у медіапросторі. Особливу увагу приділено основним прийомам майстерності теле- і радіоведучого, спрямованим на володіння голосом: зміцнення мовленневого і дихального апаратів; навчання діафрагмальному диханню, вокальним технікам, звільнення від м’язової напруги і психофізичних затискачів; виправлення мовних дефектів; поліпшення артикуляції, усунення «говірки». В рамках курсу студенти навчаться «говорити за думкою» (усунення монотонності і багатонаголосності), користуватися можливостями свого голосового діапазону, оволодіють діафрагмовим диханням і вмінням говорити «на опорі». Курс передбачає серію практичних завдань з техніки мови на радіо і телебаченні (скоромовний блок роботи з артикуляцією, діафрагмальне дихання, безшумний добір повітря, демонстрація звучання в трьох регістрах при фізичному навантаженні), голосові вправи на темпо-ритм і т. д. Підсумкове завдання курсу: створення художніх етюдов, які репрезентують навички оволодіння технікою мови і акторську подачу матеріалу.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Анненкова И. В. Медиариторика : генезис, теория и методология, перспективы развития / Ирина Васильевна Анненкова. — Минск : Изд. Центр БДУ, 2014. — 576 с.
 • Анненкова И. В. Риторика для журналистов : историко-культурный, теоретический и практический аспекты : учеб. пособие для студентов факультетов и отделений журналистики] / И. В. Анненкова. — 2-е изд., испр. и перераб.]. — М. : МедиаМир, 2013. — 118 с.
 • Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель ; вступ. ст. Ю. С. Трохачева ; пер. с древнегреч. В. Аппельрота, Н. Платоновой. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 346 с.
 • Вжещ Я. Л. Базові категорії медіалінгвістики : медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст / Я. Л. Вжещ // Нова філологія. — 2014. — № 60. — С. 23–27.
 • Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. — К. : Наукова думка, 2010. — 432 с.
 • Культура устной и письменной речи делового человека : справочник-практикум / Н. С. Водина, А. Ю. Иванова, В. С. Клюев, ред. : И. М. Рожкова. — 18-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 315 с.
 • Риторические основы журналистики : учеб. пособие / З. С. Смелкова, Л. В. Ассуирова, М. Р. Савова и др. — 5-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2007. — 319 с.
 • Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». — К. : Політехніка, 2015. — 300 с.
 • Шахиджанян В. В. Учимся говорить публично / Владимир Шахиджанян. — 4-е изд., испр. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 477 с.
 • Язык средств массовой информации : учеб. пособие для вузов / Моск. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова, фил. фак. ; под ред. М. Н. Володиной. — М. : Академический Проект : Альма Матер, 2008. — 758 с. — (Gaudeamus).
 • Brooke C. G. Lingua Fracta : Toward a Rhetoric of New Media / Collin Gifford Brooke. — New Jersey : Hampton Press, 2009. — 222 p. — (New Dimensions in Computers and Composition).
 • Rice J. The Rhetoric of Cool : Composition Studies and New Media / Jeff Rice ; foreword by Gregory L. Ulmer. — Illinois : Southern Illinois University Press, 2007. — 208 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Олена Дмитрівна 
ЗІНЕНКО

 

 

РЕКЛАМА ТА PR В МЕДІА

 

Курс «Реклама та PR в медіа» знайомить з історією, концепціями, інструментами та поняттями реклами та PR в контексті розвитку засобів масової комунікації. Реклама та PR – потужні мас-медіа, які конструюють реальність, створюють світи, структурують соціальні відносини, формують громадську думку і актуалізують «загальні смисли» (common senses). Є старий вислів: «Реклама – це те, за що ти платиш, а публічність – це те, про що ти молишся» (Advertising is what you pay for, publicity is what you pray for). Курс спрямований на формування уявлень та базових практичних вмінь щодо здійснення рекламної та PR-діяльності в інформаційному просторі. Курс надає теоретичне підгрунтя для світоглядного розуміння інструментів та технологій реклами та PR в історичному, економічному, соціальному та політичному контекстах. Практичну частину курсу присвячено роботі з конкретними прикладами створення, трансляції та перцепції рекламного або PR-повідомлення в медіа, використанню фреймів в рекламній та PR-коммунікації. Зокрема, нас будуть цікавити банка томатного супу Енді Уорхолла, три кольори італійської піцци від Ролана Барта, Coca Cola та її роль в світових революціях, мода на фото в стилі PinUp в 10-ті роки XXI ст., труднощі перекладу слогану «МакДональдз. Я це люблю» та ін. Завдання курсу: розробка проекту рекламної або PR-кампанії з використанням методології case-study, мультимедійна презентація та захист проекту.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Бернбах Б. Библия Билла Бернбаха : история рекламы, которая изменила рекламный бизнес / Бернбах Билл, Левенсон Боб ; пер. с англ. С. Кировой. — М. : Эксмо, 2011 — 288 с.
 • Гарфилд Б. Десять заповедей рекламы / Боб Гарфильд ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2006. — 256 с.
 • Гримська М. Звязки з громадськістю : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Марта Гримська. — Х. : Фоліо, 2015. — 413 с.
 • Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика : підручник / Королько В. Г. — К. : Вид. дім «Скарби», 2001. — 400 с.
 • Мозер К. Психология маркетинга и рекламы / Клаус Мозер ; пер. с нем. — X. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. — 380 с.
 • Огилви Д. Огилви о рекламе / Д. Огилви ; пер. с англ. — М. : Эксмо, 2007. — 232 с.
 • Почепцов Г. Г. Паблик Рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением / Г. Г. Почепцов. — М. : Центр , 2004. — 336 с.
 • Хейвуд Р. Все о Public Relations / Р. Хейвуд ; пер. с англ. — М. : БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 1999. — 256 с.
 • Belch G. E. Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications Perspective / George E. Belch, Michael A. Belch. — 10th ed. — New York : McGraw-Hill, 2014. — 1760 p.
 • Wilcox D. L. Public Relations : Strategies and Tactics / Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Bryan H. Reber. —11th ed. — London : Pearson, 2014. — 624 p.

 

[згорнути]

 
  

 


 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Нові медіа» містить два взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Конвергентні медіа» і «Історія та теорія нових медіа», спрямованих на ознайомлення студентів із особливостями журналістської діяльності в добу нових медіа. Дисципліна викладається у першому семестрі, завершується заліком і підсумковим відкритим показом студентських робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Нові медіа» дивіться тут.

 

Євген Федорович 
МАСЛОВ

 
 

 

КОНВЕРГЕНТНІ МЕДІА

 

Курс «Конвергентні медіа» присвячений знайомству з новими формами журналістики, що виникли в результаті інтеграції комунікативних технологій в добу нових медіа: онлайн-видання, інтернет-радіо, веб-телебачення та ін. У рамках курсу особливу увагу приділено понятійному апарату конвергентної журналістики, порівняльному аналізу понять «онлайн-журналістика», «інтернет-журналістика», «цифрова журналістика», «мультимедійна журналістика», «кросмедійна журналістика», «мережева журналістика» etc. Основні питання курсу: трансформація традиційних засобів масової комунікації під впливом комп’ютерних технологій; специфіка мультимедійного представлення інформації та принципи інтернет-журналістики; онлайн-журналістика як результат взаємопроникнення медіатехнологій; інтерактивність і ефект фідбеку як семантичні маркери конвергентної журналістики; візуалізація даних в мережі Інтернет; види інфографіки; поняття «універсальний журналіст» (Девід Рендалл) і нові професійні стандарти мережевої журналістики; специфіка журналістської діяльності в добу нових медіа. Практичні завдання курсу: аналіз конвергентного медіаповідомлення, розробка і реалізація індивідуального медіапроекту в сфері конвергентної журналістики.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Вайшенберг З. Журналістика та медіа : довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен ; пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.
 • Журналистика и конвергенция : почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 200 с.
 • Интернет-СМИ : теория и практика : учеб. пособие / под ред. М. М. Лукиной. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 с.
 • Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / под ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. — Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. — 304 с.
 • Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; пер. з нім. В. Климченко; за загал. ред. В. Іванова. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. — 358 с.
 • Олешко Е. В. Конвергентная журналистика : Профессиональная культура субъектов информационной деятельности / Е. В. Олешко. — М. : Флинта, 2016. — 128 с.
 • Перевалов В. В. Основы интернет-журналистики : учеб. пособие / В. В. Перевалов ; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. — М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2012. — 232 с.
 • Рус-Моль Ш. Журналістика : посібник / Штефан Рус-Моль ; пер. з нім. В. Климченко; наук. ред. В. Іванов. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. — 343 с.
 • Convergent Journalism : An Introduction : Writing and Producing Across Media / ed. by Vincent F. Filak. — 2nd ed. — Amsterdam ; Boston : Focal Press, 2014. — 262 p.
 • Lieb T. All the News : Writing and Reporting for Convergent Media / Thom Lieb. — London ; New York : Pearson, 2008. — 352 p.
 • Quinn S. Convergent Journalism : The Fundamentals of Multimedia Reporting / Stephen Quinn. — New York : Peter Lang Publishing Inc., 2005. — 256 p.
 • Wilkinson S. Principles of Convergent Journalism / Jeffrey S. Wilkinson, August E. Grant, Douglas J. Fisher. — 2nd ed. — New York : Oxford University Press, 2012. — 320 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Ігор Меркурійович
СОЛОМАДІН

 
 

 

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ НОВИХ МЕДІА

 

Предметом вивчення курсу «Історія та теорія нових медіа» є механізми функціонування інститутів масової комунікації в інформаційному суспільстві. Курс знайомить із концептуальним полем понять «інформаційне суспільство» та «нові медіа» і передбачає розгляд трансформації комунікативних практик сьогодення під впливом нових інформаційних технологій. Основними завданнями курсу є формування уявлення про феномен інформаційного суспільства та стан основних інформаційних ресурсів сучасної культури, розгляд основних концептуальних положень функціонування інститутів комунікації сучасного суспільства. Серед ключових питань курсу – культура web 2.0, трансмедійний сторітелінг, блогінг, комунікації на базі цифрових медіа, дискурсивні трансформації, проблеми діалогу в нових медіа, мок’юментарі в медійному просторі, медіапросьюмеризм як тип компетентного медіаспоживання, нові медіа та виклики сучасної освіти. Студенти мають досягти таких результатів навчання: знання сутнісних характеристик нових медіа, етапів ґенези, теоретичного та концептуального поля феномену інформаційного суспільства, сучасного категоріального апарату і проблемного поля комунікації, вміння застосовувати теоретико-методологічні підходи до системного аналізу нових медіа та мати навики ідентифікації і порівняння етапів розвитку комунікаційної парадигми в контексті існуючих соціальних практик. За результатами курсу передбачається виконання авторського інтернет-проекту.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции / Бакулев Г. П. — М. : Аспект-пресс, 2005. — 176 с.
 • Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация / Дейк Т. А. ван ; пер. с англ. — Благовещенск ; М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — 608 c.
 • Иванов Д. В. Виртуализация общества : версия 2.0 / Иванов Д. В. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 2002. — 217 с.
 • Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.
 • Луман Н. Общество общества. Часть II. Медиа коммуникации : пер. с нем. / Н. Луман. — М. : Логос, 2005. — 280 с.
 • Новые медиа : социальная теория и методология исследования : словарь-справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. — СПб: Алетейя, 2015. — 264 с.
 • Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер ; пер. с англ. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 400 с.
 • Яковлев И. П. Ключи к общению. Основы теории коммуникации / И. П. Яковлев. — 2-е изд., перераб. — СПб. : Авалон : Азбука-классика, 2006. — 238 с.
 • Encyclopedia of New Media : An Essential Reference to Communication and Technology / ed. by Steven G. Jones. — Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2003. — 532 p.
 • New Media, Old Media / Ed. by Natalie Fenton. — London, New Delhi : Journalism & Democracy in the Digital Age. — London : SAGE Publications, 2010. — 220 p.
 • New Media Language / Ed. by Jean Aitchison and Diana M. Lewis. — London ; New York : Routledge, 2004. — 209 p.

 

[згорнути]

 
  
 
 

 

 

Курс «Професійна іноземна мова» є нормативною навчальною дисципліною, спрямованою на удосконалення практичного використання знань з англійської мови. Курс викладається у другому семестрі і завершується заліком. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)» дивіться тут

 

Ірина Анатоліївна 
ТКАЛЯ

 
 

 

ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

 

Курс «Професійна іноземна мова» ставить за мету удосконалення практичного використання знань з англійської мови в галузі професійних інтересів студентів-медійників і зорієнтований на розвиток практичної та аналітичної лінгвістичної компетенції майбутніх медіафахівців. Курс передбачає розвиток навичок роботи з автентичним англомовним матеріалом у межах магістерської програми «Медіакомунікації»; розпізнання і правильне використання граматичних структур, які є характерними для текстів академічного стилю; розвиток комунікативних навичок участі у дискусіях на англійській мові, включаючи вміння висловлювати своє ставлення до теми обговорення як в усній, так і у письмовій формі. Особлива увага приділяється розширенню активного загальнонаукового та професійного вокабуляру, включаючи елементи словотворення, фразеології та стилістики. Особливостями курсу є залучення аудіовізуального англомовного контенту та міждисциплінарний підхід до підбору учбових матеріалів, що відображає різноманіття контенту магістерської програми «Медіакомунікації». Формат роботи включає загальні обговорення, а також індивідуальні та групові проекти.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Кравченко Н. К. Практичний курс з ділової англійської мови / Н. К. Кравченко. — К. : Фенікс, 2010. — 302 с.
 • Соціологія англійською мовою. Культура та комунікація : навч. посібник для студентів-соціологів / Укл. І. А. Ткаля, Г. Г. Гусєва, О. А. Сергеєва. — 2-е вид., випр. та доп. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,
  2010. — 168 с.
 • Advanced Grammar Practice / Укл. Л. О. Омеляненко, І. В. Василенко, І. Д. Піроженко. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2006. — 278 с.
 • Danesi M. Dictionary of Media and Communications / Marcel Danesi. — New York : M. E. Sharpe, 2009. — 313 р.
 • Evans V. Round-Up Grammar Practice 6 / Virginia Evans. — Harlow : Pearson Education Limited, 2003. — 268 p.
 • Laughey D. Key Themes in Media Theory / Dan Laughey. — Maidenhead ; New York : Open University Press, 2007. — 235 p.
 • MacAndrew R. Taboo and Issues / Richard MacAndrew, Ron Martinez. — Boston : Thomson Heinle, 2001. — 51 p.
 • New Media Language / Ed. by Jean Aitchison and Diana M. Lewis. — London ; New York : Routledge, 2004. — 209 p.
 • Sociology in English. Grammar Handbook : навч.-метод. посіб. для розвитку граматичних навичок для студентів немовних факультетів / Укл. І. А. Бєляєва, О. А. Сергеєва. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 52 с.
 • Swan M. How English Works / Michael Swan, Catherine Walter. — Oxford : OUP, 1997. — 258 p.

 

[згорнути]
 

  

 


 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Телемистецтво» містить чотири взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Теледраматургія», «Виробництво телеконтенту», «Телеінтерв’ю» і «Професія телеведучого», спрямованих на засвоєння студентами теоретичних знань щодо теледрамаругії та формування практичних вмінь у сфері телевиробництва. Дисципліна викладається у другому семестрі, завершується заліком і підсумковим відкритим показом серії практичних студентських робіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Телемистецтво» дивіться тут

 

Ганна Вікторівна 
КУРІННА

 

ТЕЛЕДРАМАТУРГІЯ

 

Сценарій є базовою складовою існування будь-якого аудіовізуального твору – мистецтвом побудови дії. Курс «Теледраматургія» складається з двох базових тем: «Мистецтво телесценарію» та «Створення авторської телепрограми». Курс знайомить з основами конструювання дії у сценаріях різноманітних телевізійних жанрів; розкриває методику та етапи роботи з драматургічними елементами у процесі створення екранного твору; знайомить з процесом сценарної роботи над авторською телепрограмою; передбачає розвиток творчої фантазії та літературних здібностей, уміння побудови сюжетної конструкції та драматургічного аналізу екранних творів на телебаченні; розкриває зміст драматургічних понять «дія», «тема», «ідея», «композиція», «конфлікт», «сценарний хід», а також «сценарій», «сценарний план», «сценарна заявка», «синопсис» тощо у контексті драматургії телесценарію. Курс поєднує теорію і практику створення телесценарію: від формування задуму до сценарного втілення. Практичні завдання курсу: драматургічний аналіз телевізійної роботи (за вибором); розробка оригінальної драматургії телевізійного сценарію шляхом створення сценарного плану, сценарної заявки та сценарію.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Аристотель. Поэтика / Аристотель ; пер. с древнегреч. М. М. Позднева. — Книга сочинителя. — СПб. : Амфора, 2008. — 320 с. — (Александрийская библиотека).
 • Катышева Дж. Вопросы теории драмы : действие, композиция, жанр / Дженни Катышева. — СПб. : СПбГУП, 2001. — 208 с.
 • Курінна Г. В. Сценарна майстерність на телебаченні. Теледраматургія : навч. посібник / Г. В. Курінна. — Х. : ХДАК, 2013. — 189 с.
 • Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения / Скип Пресс ; пер. с англ. — М. : Триумф, 2012. — 369 с.
 • Сурмели А. Искусство телесценария / Анна Сурмели. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Лань ; Планета музыки, 2016. — 224 с.
 • Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство : кино – телевидение – реклама : учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. — Изд. 2-е. — М. : Академ. проект, 2008. — 224 с. — (Gaudeamus).
 • Brody L. Television Writing from the Inside Out : Your Channel to Success / Larry Brody. — New York : Applause Theatre & Cinema Books, 2003. — 350 p.
 • Douglas P. Writing the TV Drama Series : How to Succeed as a Professional Writer in TV / Pam Douglas. — San Francisco : Michael Wiese Productions, 2011. — 309 p.
 • Longworth J. L. TV Creators : Conversations with America’s Top Producers of Television Drama / James L. Longworth. — Syracuse : Syracuse University Press, 2002. — (Television and Popular Culture).
 • Trottier D. The Screenwriter’s Bible / David Trottier. — 6th ed. — West Hollywood, CA : Silman-James Press, 2014. — 430 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Ірина Борисівна 
ПЕРВИШЕВА

 

 

ВИРОБНИЦТВО ТЕЛЕКОНТЕНТУ

 

Курс «Виробництво телеконтенту» формує розуміння основ виробництва телевізійної продукції і спрямований на оволодіння студентами термінологічним апаратом телевізійного мовлення, розуміння процесів розвитку сучасних медіа та їх взаємодії. Дисципліна вивчає основні критерії якості телепродукту, його структуру, шляхи планування та запровадження нових форматів, принципи верстки поточного ефіру, його тематичної матриці, принципи і форми програмування телепередач, диференційований підхід при створенні програм для різних категорій глядачів, типи мовлення та організаційні форми, форми власності телеорганізацій, загальнонаціональні та нішові канали, рейтинг як відносну категорія оцінювання ефективності роботи телекомпаній. Основними завданнями вивчення дисципліни є освоєння основних методів та прийомів створення телеконтенту, аналіз існуючих форматів медіа та цільової аудиторії; здобуття навичок критичного формування задуму і його презентації, написання сценарного плану або сценарію, робота у підготовчому періоді реалізації проекту, проведення зйомки (різних рівнів складності), редагування відзнятого матеріалу, робота з вихідником та драматургійною конструкцією, зйомка епізоду майбутнього проекту в межах існуючих телеформатів та жанрово-видових форм телебачення.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Гоян В. В. Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм : світовий досвід : метод. рекоменд. / В. В. Гоян. — К., 2002. — 40 с.
 • Кузнецов Г. В. Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. — 400 с.
 • Муратов С. А. Телевидение в поисках телевидения : хроника авт. наблюдений. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. — 175 с.
 • Падейский В. В. Проектирование телепрограмм : учеб. пособие / В. В. Падейский — М : Юнити-Дана, 2004. — 238 с.
 • Первишева І. Б. Розвиток «відкритої екранної форми» в період постмодерну / І. Б. Первишева // Культура України. — 2013. — Вип. 40. — С. 239–246.
 • Саруханов В. А. Азбука телевидения : учеб. пособие для вузов / В. А. Саруханов. — М. : Аспект Пресс, 2003. — 223 с.
 • Телевизионная журналистика : учебник / редкол. : Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Моск. ун-та ; Наука, 2005. — 368 с.
 • Українське телебачення : вчора, сьогодні, завтра / ред. М. М. Карабанов. — К. : Дирекція ФВД, 2006. — 648 с.
 • Lotz A. Beyond Prime Time : Television Programming in the Post-Network Era / Amanda Lotz. — London ; New York : Routledge, 2009. — 224 p.
 • Meehan E. R. Why TV i not Our Fault : Television Programming, Viewers, and Who’s Really in Control / Eileen R. Meehan. — Lanham ; Maryland : Rowman & Littlefield Publishers, 2005. — 160 p. — (Critical Media Studies : Institutions, Politics, and Culture).

 

[згорнути]

 
 


 

Пилип Сергійович 
ДИКАНЬ

 

 

ТЕЛЕІНТЕРВ’Ю

 

Курс «Основи телеінтерв’ю» розглядає інтерв’ю як окремий жанр журналістики, технологію створення інтерв’ю та його використання в мас-медіа, знайомить зі специфікою створення телевізійного інтерв’ю. Курс дає можливість ознайомитись з одним із основних жанрів журналістики та оволодіти первинними навичками з техніки інтерв’ю, а також поглибити знання в таких учбових дисциплінах як «Теледраматургія», «Виробництво телеконтенту», «Майстерність телеведучого», «Відеопродакшн». У результаті курсу студенти дізнаються, в чому полягає відмінність інтерв’ю як особливого інформаційного жанру від інших жанрів журналістики, знайомляться з різновидами інтерв’ю та набувають практичних вмінь щодо підготовки до телевізійного інтерв’ю, його організації, проведення та оприлюднення, а саме: як працювати з джерелами інформації, користуватись різноманітними методами її збору, селекції, перевірки та аналізу, працювати в умовах мультимедійного простору та конвергентних медіа, готовити інтерв’ю до оприлюднення та оприлюднювати його. За результатами курсу передбачається виконання практичнго завдання: підготовки і проведення телеінтерв’ю.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье ; пер. с фр. — М. : Прагматика культуры ; Ин-т экспериментальных исследований, 2002. — 159 c.
 • Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Л. : ПАІС, 2004. — 268 с.
 • Лукина М. Технология интервью : учеб. пособие для вузов / Мария Лукина. — 2-е изд., доп. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 192 c.
 • Мастерство эфирного выступления : учеб. пособие / Гаймакова Б. Д., Макарова С. К., Новикова В. И., Оссовская М. П. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 283 с.
 • Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / С. А. Муратов. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 202 с.
 • Плешаков Л. Интервью : проход по минному полю / Л. Плешаков // Профессия журналист. — 2001. — № 3. — С. 45–48.
 • Поберезникова Е. В. Телевидение взаимодействия : интерактивное поле общения : учеб. пособие для студ. вузов / Поберезникова Е. В. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 222 с. — (Сер. «Телевизионный мастер-класс»).
 • Попова Т. И. Телеинтервью в коммуникативно-прагматическом аспекте / Т. И. Попова. — СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2002. — 220 с.
 • Cushion S. Television Journalism / Stephen Cushion. — Thousand Oaks : SAGE Publications Inc., 2011. — 240 p. — (Series: Journalism Studies: Key Texts).
 • The SAGE Handbook of Interview Research : The Complexity of the Craft / Ed. by Jaber F. Gubrium, James Holstein, Amir Marvasti, Karyn D. McKinney. — 2nd ed. — Thousand Oaks : SAGE Publications Inc., 2012. — 624 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Олена Григорівна 
ТОЛСТОКОРА (ГРИГОР’ЄВА)

 

 

ПРОФЕСІЯ ТЕЛЕВЕДУЧОГО

 

Курс «Професія телеведучого» знайомить з основними принципами авторської подачі інформації в телевізійному дискурсі, із основними аспектами та етапами формування іміджу в різних технологіях самопрезентації. Заняття по курсу спрямовані на формування навичок роботи телеведучого. Студенти відпрацьовуватимуть перед камерою дикторські та ораторські навички, ознайомляться із роботою з телесуфлером і без нього, отримають навички зрозуміло доносити інформацію з урахуванням телеаудиторії та телевізійного жанру. Курс розкриває як вербальні, так і візуальні аспекти роботи телеведучого, знайомить зі специфікою ведення інформаційної, розважальної, аналітичної, освітньої телепрограм і передбачає формування навичок роботи в кадрі: кожний спробує себе у якості телеведучого, навчиться працювати перед камерою в режимі відеозапису і прямого ефіру: і у стаціонарній мультимедійній студії, і у міському просторі. Курс складається з серії практичних занять, які дозволяють сформувати компетенції магістранта, і передбачає виконання серії аудіовізуальних завдань.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Андрющенко М. Ю. Іміджеві імперативи українського телебачення : монографія / М. Ю. Андрющенко. — К. : Щек, 2008. — 215 с.
 • Гоян В. В. Творчість телевізійного ведучого : теоретико-прикладний аспект // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К. : Ін-т журналістики, 2005. — Т. 18. — С. 41–45.
 • Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когдаугодно и где угодно / Ларри Кинг при участии Билла Джилберта ; пер. с англ. — 6-е изд. — М. : Альпина Паблишерз, 2011. — 204 с.
 • Кузнецов Г. В. Так работают журналисты ТВ : учеб. пособие / Г. В. Кузнецов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. — 400 с.
 • Кузнецов Г. В. ТВ-журналистика : критерии профессионализма / Г. В. Кузнецов. — М. : Изд. РИП-холдинг, 2004. — 222 с.
 • Мастерство эфирного выступления : учеб. пособие / Б. Д. Гаймакова, С. К. Макарова, В. И. Новикова, М. П. Оссовская. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 283 с.
 • Сербенська О. А. Основи телетворчості : практикум / О. Сербенська, В. В. Бабенко. — Львів : ПАІС, 2007. — 112 с.
 • Яковець А. В. Телевізійна журналістика : теорія і практика : посібник / А. В. Яковець. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — 262 с.
 • Cushion S. Television Journalism / Stephen Cushion. — New York ; London : SAGE Publications Ltd., 2011. — 240 p. — (Journalism Studies : Key Texts).
 • Shook F. Television Field Production and Reporting / Fred Shook and John Larson. — London : Focal Press, 2007. — 368 p.

 

[згорнути]

 
  

 

 

 

Комплексна навчальна дисципліна «Фотомистецтво» містить три взаємопов’язаних індивідуальних авторських курси: «Філософія фотографії», «Концептуальна фотографія» і «Технології фотозйомки», спрямованих на формування у студентів уявлень про специфіку фотообразу, знайомство з історією та теорією фотографії, філософсько-концептуальними основами її розуміння та отримання практичних навичок фотозйомки. Дисципліна викладається у другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом серії студентських фоторобіт. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Фотомистецтво» дивіться тут

 

Дмитро Володимирович
ПЕТРЕНКО

 

 

ФІЛОСОФІЯ ФОТОГРАФІЇ

 

Курс «Філософія фотографії» присвячено ознайомленню з філософськими дослідженнями фотографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. У межах курсу на матеріалі історії фотографії розглядаються питання еволюції фотообразності, онтології та антропології фотографії. Історія фотографії аналізується в контексті загального розвитку візуальної медіакультури з другої половини ХІХ ст. по теперішній час. Окрім філософських досліджень фотографії в курсі використовується доробок соціології фото, культурологічних і медіалогічних досліджень фотографії. Основні завдання дисципліни: сформувати в майбутніх фахівців з досліджень фотографії знання з основних теоретичних напрямів, шкіл, концепцій фотомистецтва, категоріального апарату фототеорій та основних першоджерел з досліджень мистецтва фотографії, а також спроможність генерувати нові ідеї та теорії під час аналізу сучасного фотомистецтва. Практичні завдання курсу: створення фоторимейку твору одного з класиків чорно-білої фотографії кінця XIX–XX ст. (Ансель Адамс, Ежен Атже, Дьюла Галас (Брассай), Еліот Ервіт, Роберт Капа, Ман Рей, Олександр Родченко, Альфред Стігліц та ін.) і твору одного з лауреатів премії «Hasselblad» за останні 20 років (Хіросі Сугімото, Грасьела Ітурбіде, Жоан Фонткуберта, Міяко Ісіучі, Йозеф Куделка, Борис Михайлов та ін.).

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

   

 • Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика / Ролан Барт ; пер. с фр. под ред. Г. К. Косикова. — М. : Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. — С. 297–318.
 • Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Озарения : статьи, эссе, критика / Вальтер Беньямин ; пер. с нем. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. — М. : Мартис, 2000. — С. 122–152.
 • Сонтаг С. О фотографии / Сьюзен Сонтаг ; пер. с англ. В. Голышев. — М. : Ad Marginem, 2013. — 272 с.
 • Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Розалинда Краусс ; пер. с англ. А. Матвеевой, К. Кистяковской. — М. : Художественный журнал, 2003. — 320 с. — (Классика современности).
 • Рансьер Ж. Что может означать понятие «медиум» : пример фотографии / Жак Рансьер ; пер. с фр. Д. Скопин // Медиа : между магией и технологией / сост. и ред. Н. Сосна и К. Федорова. — М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2014. — С. 289–312.
 • Руйе А. Фотография. Между документом и современным искусством / Андре Руйе ; пер. с фр. М. Михайловой. — СПб. : Клаудберри, 2014. — 712 с.
 • Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер ; пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 146 с.
 • Фризо М. Новая история фотографии / Мишель Фризо ; пер. с фр., нем., англ. В. Е. Лапицкого, В. М. Кислова, Ю. Н. Попова, А. В. Шестакова.  — СПб. : Machina ; Андрей Наследников, 2008. — 337 с.
 • Crary J. Techniques of the Observer / Jonathan Crary // October. — 1988. — Vol. 45. — P. 3–35.
 • Media Archeology : Approaches, Applications, and Implications / ed. by E. Huhtamo, J. Parikka. — Berkeley, CA : University of California Press, 2011. — 368 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Роман Йосипович
ПЯТКОВКА

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ

 

Курс «Концептуальна фотографія» знайомить з основами мови фотографії в інформаційному полі сучасного мистецтва, ключовими питаннями історії концептуальної фотографії та актуальними концептуальними фотохудожниками. Курс включає знайомство з історією концептуального мистецтва та практиками художньої фотографії XX ст., феноменом «сконструйованої реальності» і «присвоєння образу» дюссельдорфської школи, підходом до фотографії як «неестетичного документу» у харківській школі, концептуальними прийомами в сучасній fashion-фотографії, дослідженнями категорії тіла і статі, соціальних стереотипів і табу в фотографії тощо. Головні завдання курсу – досягнення майстерності у створенні фотографії та формулюванні своєї художньої позиції, знайомство з технікою роботи з фотографією та оволодіння навичками презентації власних арт-проектів. Особлива увага приділяється опануванню методами створення концептуальних фотопроектів, заснованих на трьох ключах: «ідея + контекст + зображення». Курс передбачає дискусії, перегляд візуальних матеріалів, практику фотографії, портфоліо-ревю та тренінги з вербалізації ідей. Практичне завдання курсу: створення художнього об’єкта, в якому стануть рівними фотографія, текст та спосіб презентації.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Барт Р. Camera lucida : Комментарий к фотографии / Ролан Барт ; пер. с фр., коммент. и послесловие М. Рыклин. — М. : Ad Marginem, 1997. — 224 с.
 • Кошут Дж. Искусство после философии / Джозеф Кошут ; пер. с англ. А. А. Курбановского // Искусствознание. — 2001. — № 1. — С. 109–118.
 • Петровская Е. Антифотография / Елена Петровская. — М. : Три квадрата, 2003. — 112 с. — (Сер. «artes et media», вып. 2).
 • Петровская Е. Теория образа / Елена Петровская. — М. : РГГУ, 2010. — 281 с.
 • Рассел Дж. Концептуальное искусство / Джесси Рассел ; пер. с англ. — М. : VSD, 2012. — 72 с.
 • Сонтаг С. О фотографии / Сьюзен Сонтаг ; пер. с англ. Голышева В. — М. : Ad Marginem Press, 2013. — 272 с.
 • Сосна Н. Фотография и образ : визуальное, непрозрачное, призрачное / Нина Сосна. — М. : Новое литературное обозрение, 2011. — 194 с.
 • Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер ; пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб. : Изд–во СПБУ, 2008. — 146 с.
 • Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.
 • Light Years : Conceptual Art and the Photograph, 1964–1977 / Mark Godfrey, Robin Kelsey, Anne Rorimer ; ed. by Matthew S. Witkovsky. — Chicago : Art Institute of Chicago, 2012. — 264 p. — (Art Institute of Chicago).
 • Photography After Conceptual Art / ed. by Diarmuid Costello, Margaret Iversen. — New York : Wiley-Blackwell, 2010. — 208 p.

 

[згорнути]

 
 


 

Кристина Юріївна
ПАШКІНА

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОТОЗЙОМКИ

 

У курсі «Технології фотозйомки» розглядається специфіка процесу підготовки до фотозйомки, технологій її проведення і постобробки фотографій. Оновну увагу приділено репортажній фотографії як носію соціальної інформації, а також визначенню місця цього жанру в пресі і нових медіа серед усього розмаїття фотозображень. У ході виконання серії практичних завдань курсу студенти повинні оволодіти основним інструментарієм створення та постобробки зображення, навчитися аналізувати знімки, виокремлювати якісні кадри. У результаті курсу студенти дізнаються, в чому полягає відмінність використання в журналістиці сучасних медіа образотворчого матеріалу, який є не тільки естетичною прикрасою та ілюстративним доповненням до тексту, а й самодостатнім жанровим продуктом. У процесі навчання у студентів буде можливість попрацювати на натурі, навчитися вибудовувати композицію, відпрацювати різні прийоми і техніки фотозйомки. Ключові питання курсу: історія виникнення фотожурналістики: від першої фотофіксації військових дій до фотографії в нових медіа; технології репортажної зйомки, її відмінність від інших напрямків фотозйомки; комунікативний ефект репортажної фотографії; текстове та фотографічне оповідання в нових медіа як єдине ціле; фотозйомка подій: документальне vs. eстетичне; аналіз кадрів та вибірка знімків; репортажна зйомка офіційних заходів; постобробка фотознімків, підготовка до їх розміщення на новинних ресурсах; фотографування в екстремальних умовах тощо. У рамках курсу передбачено проведення серії майстер-класів з практикуючими фоторепортерами. Підсумкове практичне завдання курсу: самостійно розробити та відзняти репортаж, який відображатиме специфіку життя міста Харкова з точки зору людини, що приїхала у місто з туристичною метою.

 

 
Переглянути основну літературу з курсу

 

 • Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Ролан Барт ; пер. с фр., послесл. и коммент. Михаила Рыклина. — М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2011. — 272 с.
 • Беньямин В. Краткая история фотографии / Вальтер Беньямин ; пер. С. Ромашко. — М. : Ad Marginem, 2015. — 143 с.
 • Картье-Брессон А. Воображаемая реальность = L’imaginaire d’apres nature : дневниковые записи, мемуары и эссе / Анри Картье-Брессон ; пер. с фр. Г. Соловьева. — СПб. ; М. : Лимбус Пресс ; Изд-во К. Тублина, 2013. — 123 с.
 • Лапин А. Фотография как… / А. Лапин. — Изд. 6-е, испр. — М. : Тримедиа, 2016. — 308 с.
 • Левашов В. Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 100 лет / Левашов Владимир. — М. : Тримедиа, 2016. — 88 с.
 • Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / Сьюзан Сонтаг ; пер. В. Голышев. — М. : Ад Маргинем, 2014. — 96 с.
 • Шульга В. Invisible photo business : Що має знати фотограф, який хоче знімати для світових брендів / Василь Шульга. — К. : Pabulum, 2017. — 200 с.
 • Cartier-Bresson H. The Decisive Moment / Henri Cartier-Bresson. — Göttingen : Steidl, 2015. — 160 p.
 • Kobre K. Photojournalism : The Professionals’ Approach / Kenneth Kobre. — 6th ed. — Oxford ; London : Focal Press, 2008. — 504 p.
 • Simon S. The Passionate Photographer : Ten Steps Toward Becoming Great / Steve Simon. — San Francisco : New Riders, 2011. — 264 p. — (Voices That Matter).

 

[згорнути]

  

 

 

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.

x