НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ»

 

 
 


 

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Відеозйомка

Курс «Відеозйомка» присвячений знайомству з особливостям знімального процесу в залежності від різних завдань і технологічних рішень, які дозволяють реалізувати творчий задум на рівні сучасних вимог до відеоконтенту. Курс поєднує теорію і практику відеозйомки. Серед ключових питань – композиція кадру, освітлення і його роль у відеозйомці, ракурси і крупності, «правило третин», види планів (кадрів), тривалість планів та їх залежність від жанру, особливості зйомки інтерв’ю, динамічна і статична зйомка, перебивки, зйомка на вулиці та в приміщенні, види і типи знімальної техніки, прийоми і методи роботи з різними камерами тощо. Курс знайомить з принципами функціонування знімальної техніки, якісними стандартами відеозйомки і різними етапами створення відеосюжету: виникнення його теми та ідеї, складання сценарного плану, визначення жанру і характеру відео, планування часу і місця зйомки, вибір типу освітлення, підготовка і проведення відеозйомки, перегляд відзнятого відеоматеріалу, аналіз, оцінка і розкадровка відзнятого відео, його систематизація для складання монтажного листу. Практичне завдання: підготовка та проведення серії відеозйомок.

Відеопродакшн

Курс «Відеопродакшн» знайомить з основними монтажними принципами створення відеоконтенту; динамікою, темпом і ритмікою монтажу; класичними взірцями і прикладами монтажних практик; різноманітністю монтажних програм в сучасній відеоіндустрії; видами монтажу; відмінностями лінійного та нелінійного монтажу; теорією і практикою нелінійного відеомонтажу; специфікою роботи програм монтажу і композитингу. Розкривається зміст понять «передпродакшн», «продакшн» і «постпродакшн», визначаються базові принципи і прийоми роботи програми Adobe Premiere: монтаж і його прийоми; основні вікна та загальні принципи побудови робочого простору монтажної програми; особливості створення та редагування монтажних доріжок; піксельне і пропорційне представлення форматів; робота з переходами і фільтрами, масками, титрами і статичними картинками; способи накладення кліпів; управління «прозорістю»; швидкість кліпів; створення аудіодоріжки; робота зі звуком; керування гучністю і панорамою; основи анімації та ін. Для закріплення навичок роботи студенти виконують серію практичних завдань та підсумкову творчу роботу: створення трейлеру.

Керівник курсу: Антон Павлович Біжко


+ Основна література:

Гамалей В. А. Мой первый видеофильм от А до Я / В. А. Гамалей. — СПб. : Питер, 2006. — 272 с.

Гудридж М. Профессия : кинооператор / Майк Гудридж, Тим Грирсон ; пер. с англ. — М. : Рипол Классик, 2014. — 192 с. — (Сер. «FilmCraft»).

Железняков В. Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор : учеб. пособие / В. Н. Железняков. — М. : ВГИК, 2000. — 157 с.

Медынский С. Е. Оператор : Пространство. Кадр : учеб. пособие для студентов вузов. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 108 с.

Муратов С. А. Пристрастная камера : учеб. пособие для студ. вузов / Муратов С. А. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 187 с.

Сперанза О. Съемка видеофильмов цифровой фотокамерой. Практическое руководство / Оливия Сперанза ; пер. с англ. — М. : Изд-во «Добрая книга», 2013. — 192 с.

Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / Питер Уорд ; пер. с англ. — М. : ГИТР, 2005. — 196 с. — (Сер. «Телемания»).

Халл Р., Юбанк Дж. Цифровая видеосъемка. Практическое руководство : современ. справ. по работе с цифровыми видеокамерами и основам видеоискусства / Роберт Халл, Джейми Юбанк ; пер. с англ. — М. : Росмэн-Издат, 2004. — 160 с.

Coates K. A Cameraman’s Tale / Karl Coates. — Kibworth Beauchamp : Troubador Publishing, UK ; Matador, 2013. — 224 p.

Long B. The Digital Filmmaking Handbook / Ben Long, Sonja Schenk. — 3rd ed. — Boston, MA : Cengage Learning, 2005. — 608 p.

Stockman S. How to Shoot Video That Doesn’t Suck : Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro / Steve Stockman. — New York : Workman Publishing Company, 2011. — 248 p.

Керівник курсу: Максим Дмитрович Головачов


+ Основна література:

Adobe Premiere Pro CS3. Библия пользователя : к изучению дисциплины / А. Дроблас, С. Гринберг ; пер. с англ. — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2009. — 944 с.

Блейк Б. 50 эффективных приемов создания и обработки цифрового видео / Б. Блейк, Д. Сахлин ; пер. с англ. В. С. Иващенко. — М. : Изд. Дом «Вильямс», 2006. — 400 с.

Боланте Э. Adobe After Effects 7.0. Спецэффекты и создание видеокомпозиций / Энтони Боланте ; пер. с англ. Б. Г. Жадаев, А. А. Тимаков. — М. : Триумф, 2007. — 832 с.

Видеомонтаж на компьютере : Adobe After Effects 5.5. Adobe Premiere 6.0-6.5. Ulead Video Studio 5.1. MGI Video Wave 4.0. Holliwood FX. Main Actor и другие программы видеомонтажа : практическое пособие / А. Иванов. — СПб. : Учитель и учение ; КОРОНА принт, 2002. — 460 с.

Пташинский В. С. 100% самоучитель. Видеомонтаж средствами Adobe Premiere Pro CS3 / В. С. Пташинский. — М. : Триумф, 2008. — 272 с.

Утилова Н. И. Монтаж : учеб. пособие для студентов вузов / Н. И. Утилова. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 171 с. — (Сер. «Телевизионный мастер-класс»).

Соколов А. Г. Монтаж : телевидение, кино, видео. Editing : television, cinema, video / С. Г. Соколов. — 2-е изд. — М. : А. Дворников. — Ч. 1. — 2000. — 242 с.; Ч. 2. — 2007. — 208 с.

Goodman R. M. Editing Digital Video : The Complete Creative and Technical Guide / Robert M. Goodman, Patrick McGrath. — New York : McGraw-Hill Education TAB, 2002. — 361 p. — (Digital Video and Audio Series).

Owens J. Video Production Handbook / Jim Owens . — 5th Ed. — London ; New York : Focal Press, 2011. — 416 p.

Video Production : Disciplines and Techniques / James C. Foust, Edward J. Fink, Lynne S. Gross. — 11th ed. — Scottsdale, AZ : Holcomb Hathaway, 2012. — 300 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Дизайн і соціум

Курс «Дизайн і соціум» присвячений соціальній ролі дизайну в сучасному світі. Це свого роду експериментальний курс-дослідження процесу формування соціальної відповідальності суспільства за допомогою дизайнерських проектів. Курс знайомить з основними напрямками соціальних проектів у графічному дизайні, з особливостями творчих прийомів видатних майстрів світового графічного дизайну на реальних прикладах Міжнародної триєнале екологічного плакату «4-й Блок». У процесі вивчення розгляда-ються основні аспекти сприйняття і розуміння ідей, закладених дизайнерами в соціальних проектах як суспільством в цілому, так і окремим індивідуумом. Курс передбачає ряд соціологічних досліджень на обрану тематику, теоретичний аналіз дизайнерських робіт і представлення досліджень у вигляді ілюстрованого видання (брошура, журнал). Практичні завдання курсу: 1) збір і аналіз інформації з обраної теми; розробка концепції соціального проекту; 2) оволодіння ключовими навичками дизайну та верстки друкованих видань; створення макету видання журнального типу.

Морфологія графічних знаків

У курсі «Морфологія графічних знаків» розглядаються актуальні форми візуального подання інформації та основні методи оптимізації комунікаційних процесів візуально-графічними засобами. В сучасних інформаційних потоках постійно зростає роль та частка візуальних форм, посилюється їх конкуренція між собою. Багатоманітна традиція образотворчого мистецтва та авангардні експерименти сучасного графічного дизайну надають широкий вибір принципів відбору та впорядкування засобів вираження, відповідно естетичним вимогам тієї чи іншої цільової аудиторії. Успіх в комунікації визначає вибір візуальної форми, найбільш адекватної конкретному акту спілкування. Така форма стверджує стосунки взаємо-розуміння і довіри, що робить комунікаційні процеси більш прогнозованими і надійними. Практичні завдання курсу: 1) аналіз та оцінка візуальних текстів, структури і стилю їх візуальної форми згідно конкретному змісту комунікації; 2) розробка і реалізація авторського проекту візуальної комунікації у сфері графічного дизайну.

Керівник курсу: Олег Анатолійович Векленко


+ Основна література:

Буковецкая О. А. Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет / О. А. Буковецкая. — М. : Фаир-Пресс, 2000. — 153 с.

Кричевский В. Типографика в терминах образах : В 2-х т. / В. Кричевский. — М. : Слово, 2000. — Т. 1. — 142 с.

Иттен И. Искусство формы / И. Иттен ; пер. с нем. Л. Монаховой. — М. : Изд. Д. Аронов, 2004. — 136 с.

Форти А. Объекты желания. Дизайн и общество с 1750 года / Адриан Форти ; пер. с англ. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. — 456 с.

Серов С. И. Конспект-программа лекций по авторскому курсу «Проектная концептуалистика» : В 3 ч. / С. И. Серов. — М. : ЗАО «Линия График», 2003. — Ч. 1. Гармония классической типографики. — 32 с. ; Ч. 2. Типографика визуальной коммуникации. — 32 с.

Чихольд Я. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. — 244 с.

Шпикерман Э. О шрифте / Эрик Шпикерман ; пер. с англ. ; под ред. В. Ефимова, А Шмелевой, И. Половодова, Э. Якупова. — М. : ПараТайп, 2005. — 192 с.

Shea A. Designing For Social Change : Strategies for Community-Based Graphic Design / Andrew Shea ; il. By Ellen Lupton ; foreword by William Drenttel. — Princeton : Princeton Architectural Press, 2012. — 160 p. — (Design Briefs).

Papanek V. Design for the Real World : Human Ecology and Social Change / Victor Papanek. — 2nd ed. — Chicago : Chicago Review Press, 2005. — 416 p.

Manzini E. Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation / Ezio Manzini ; transl. by Rachel Coad. — Cambridge, MA : MIT Press, 2015. — 256 p. — (Design Thinking, Design Theory).

Керівник курсу: Ольга Леонідівна Квітка


+ Основна література:

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; пер. с нем. — Благовещенск : Благовещ. гуманитар. колледж, 2000. — 392 с.

Бхаскаран Л. Дизайн и время : стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Лакшми Бхаскаран ; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. — М. : АРТ-РОДНИК, 2006. — 256 с.

Глазычев В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. — Изд. 2-е, доп. — М. : Европа, 2006. — 320 с.

Лаптев В. В. Типографика : порядок и хаос / В. В. Лаптев. — М. : Аватар, 2008. — 216 с.

Лесняк В. И. Графический дизайн (Основы профессии) / В. И. Лесняк. — К. : Биос Дизайн Букс, 2009. — 416 с.

Ньюарк К. Что такое графический дизайн / Квентин Ньюарк ; пер. с англ. И. В. Павловой. — М. : АСТ ; Астрель, 2005. — 255 с.

Рэнд П. Дизайн : форма и хаос / Пол Рэнд ; пер. с англ. И. Форонов. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. — 237 с.

Розенсон И. А. Основы теории дизайна / И. А. Розенсон. — СПб. : Питер, 2008. — 219 с.

Denton C. L. Graphics for Visual Communication / Craig L. Denton. — Dubuque, IA : William C. Brown Pub, 1992. — 400 p.

Graphic Design for the 21st Century / Ed. by Fiell C., Fiell P. — Berlin : Taschen, 2005. — 349 p.

Landa R. Advertising by Design: Creating Visual Communications with Graphic Impact / Robin Landa. — New York :Wiley, 2004. — 256 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Медіавплив

Курс «Медіавплив» націлений на оволодіння арсеналом засобів протидії пропаганді і маніпулятивним медіатехнологіям в умовах інформаційних війн і знайомить з тим, як працюють армії пропагандистів і тролів, рекламістів і маркетологів, піарників і політтехнологів; як працюють пропагандистські машини різних часів і народів; що заховане від нас під виглядом новин, аналітичних програм і художніх творів. Проблема дослідження медіавпливу являє собою міждисциплінарну область знання і зачіпає питання, пов’язані з історією, соціологією, культурологією, психологією, нейрофізіологією, журналістикою, драматургією, образотворчим мистецтвом, кіно, рекламою, маркетингом та паблік рилейшнз. Кожен день на нас обрушується лавина інформації (мовою цифрової епохи, приблизно 40-45 гігабайтів). Книги, телевізор, плакати, радіо, газети, Інтернет та відеоігри – способів передачі інформації стає все більше. І все більше можливостей отримують ті, хто за допомогою інформації, яка передається через медіаканали, намагаються нами керувати. Курс навчає вмінню виділяти приховані елементи пропаганди та реклами із загального контексту, аналізувати маніпулятивні технології, формулювати істинні їх завдання в кожному конкретному випадку. Практичні результати курсу: формування медіакомпетентності і навичок використання засобів протидії інформаційним загрозам.

Режисура екранних мистецтв

Курс «Режисура екранних мистецтв» присвячений вивченню головних інструментів створення візуальних текстів у сучасних «рамкових» (рама-рампа-рамка) видах видовища з використанням монтажних принципів у мистецтві. Курс передбачає знайомство з ключовими концептами режисури та морфологією екранних мистецтв, включає теоретичний огляд видів сучасних видовищ та їх функцій, дає уявлення про професію режисера і навчає практичним навичкам створення аудіовізуальних текстів від їхнього задуму до втілення. Особливий акцент робиться на тому, що кадр, будучи цільної одиницею будь-якого екранного видовища, має двоїсту природу, існуючи як у просторі, так і в часі. В курсі розглядаються основні функції професії режисера у створенні екранного видовища; ключові етапи захоплюючого шляху від режисерського задуму до його втілення; принципи формування творчої групи і особливості відносин між режисером і автором сценарію, оператором і художником; особливості створення режисерського сценарію; періоди створення екранного твору (підготовчий, знімальний, монтажно-тонувальний); види монтажу (міжкадровий, внутрішньокадровий, звукозоровий). Практичні завдання курсу полягають у створенні творчих заявок на запропоновані теми та втіленні режисерського задуму твору екранного мистецтва.

Керівник курсу: Володимир Олексійович Мазур


+ Основна література:

Аронсон Э. Эпоха пропаганды : Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление / Э. Аронсон, Э. Р. Пратканис. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. — 384 с.

Бернейс Э. Пропаганда / Эдвард Бернейс ; пер. с англ. — М. : Hippo Publishing, 2010. — 176 с.

Бредемайер К. Черная риторика : Власть и магия слова / К. Бредемайер ; пер. с нем. — 2-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 224 с.

Бухарин С. Н., Цыганов В. В. Методы и технологии информационных войн / С. Н. Бухарин, В. В. Цыганов. — М. : Академический Проект, 2007. — 384 с.

Зелинский C. A. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание / C. A. Зелинский. — СПб. : СКИФИЯ, 2008. — 416 с.

Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / Кара-Мурза С. — К. : Орияны, 2000. — 473 с.

Панарин И. Н. СМИ, пропаганда и информационные войны / И. Н. Панарин. — М. : Поколение, 2012. — 336 с.

Почепцов Г. Теория коммуникации / Георгий Почепцов. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2001. — 656 с.

Почепцов Г. Г. Психологические войны / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2000. — 528 с.

Chomsky N. Media Control, Second Edition: The Spectacular Achievements of Propaganda / Noam Chomsky. — 2nd ed. — New York : Seven Stories Press, 2002. — 112 p. — (Open Media Series).

Bryant J. Fundamentals of Media Effects / Jennings Bryant and Susan Thompson. — 2nd ed. — New York : Waveland Pr. Inc., 2012. — 410 p.

Керівник курсу: Дмитро Якович Головачов


+ Основна література:

Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. / В. Г. Горпенко; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. — К. : ДІТМ, 2000. — Т. 1. Довиразне зображення. — 242 c. ; Т. 2. Дія – драматургічні засади архітектоніки. — 118 с. ; Т. 3. — Ч. 1. Монтажна архітектоніка фільму. Кадрозчеплення. — 157 с. ; Т. 3. — Ч. 2. Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення. — 182 с. ; Т. 4. — Ч. 1. Архітектоніка кольору. Природа. Функції. — 182 с. ; Т. 4. — Ч. 2. Архітектоніка кольору. Видова специфіка кольору. — 140 с. ; Т. 5. Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення. — 250 с.

Плахов А. Режиссеры настоящего : В 2 т. / Андрей Плахов. — СПб. : Сеанс : Амфора, 2008. — Т. 1. Визионеры и мегаломаны. — 312 с. — (Серия «Дом кино»).

Разлогов К. Э. Искусство экрана : от синематографа до Интернета / К. Э. Разлогов. — М. : РОССПЭН, 2010. — 287 с.

Саруханов В. А. Азбука телевидения: учеб. пособие для вузов / В. А. Саруханов. — М. : Аспект Пресс, 2003. — 223 с.

Стратегії дослідження екранних медіа / Гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України. — К : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2013. — 356 с . — (Наукові студії ІМФЕ ; Вип . 7).

Фрумкин Г. М. Телевизионная режиссура : введение в профессию: учеб. пособие по курсу «Телевизионная журналистика» / Г. М. Фрумкин. — М. : Академический Проект, 2009. — 137 с.

Ширман Р. Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас / Р. Н. Ширман. — К. : ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2004. — 200 с.

Dancyger K. The Technique of Film and Video Editing : History, Theory, and Practice / Ken Dancyger. — 4th ed. — Oxford : Focal Press, 2007. — 484 p.

Shorter G. Designing for Screen : Production Design and Art Direct Explained / Georgina Shorter. — Marlborough : Crowood Press, 2012. —176 p.

Stanley J. Directing for Stage and Screen / J. Stanley and M. Monta. — Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire : Palgrave Macmillan, 2007. — 248 p.

 
  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Репортаж

Курс «Репортаж» спрямований на формування у студента вмінь і навичок роботи репортера, створення текстових та фотоматеріалів у жанрі репортажу. Тісно пов’язаний з дисциплінами «Новини в медіа» і «Медіатехнології», курс «Репортаж» знайомить з методами моніторингу первинних джерел інфор-мації, правовими засадами доступу до інформації та етичними нормами роботи репортера. Студенти повинні оволодіти основними методами і прийомами планування та організації роботи репортера, взаємодії з дже-релами інформації, забезпечення власної фізичної, правової та інформаційної безпеки. Курс знайомить з основними жанрами інформаційної журналістики, їхніми стилістичними особливостями, технікою роботи репортера над текстом. Окремий розділ курсу присвячений ознайомленню студентів з технікою та елементарними прийомами фоторепортажу. Практичне завдання курсу: самостійно підготувати текстовий та фоторепортаж з події.

Інтерв’ю

Курс «Інтерв’ю» розглядає інтерв’ю як окремий жанр журналістики, технологію створення інтерв’ю та його використання в мас-медіа. Курс дає можливість ознайомитись з одним із основних жанрів журналістики та оволодіти первинними навичками з техніки інтерв’ю. В результаті курсу студенти дізнаються, в чому полягає відмінність інтерв’ю як особливого інформаційного жанру від інших жанрів журналістики, знайомляться з різновидами інтерв’ю та набувають практичних вмінь щодо підготовки до телевізійного інтерв’ю, його організації, проведення та оприлюднення, а саме: як працювати з джерелами інформації, користуватись різноманітними методами її збору, селекції, перевірки та аналізу, працювати в умовах мультимедійного простору та конвергентних медіа, готовити інтерв’ю до оприлюднення та оприлюднювати його. За результатами курсу перед-бачається виконання практичнго завдання: підготовка і проведення інтерв’ю.

Керівник курсу: Сергій Валерійович Бобок


+ Основна література:

Амзин А. Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для студентов вузов / А. Амзин. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 142 с.

Березин В. М. Фотожурналистика : учебник для академического бакалавриата / В. М. Березин. — М. : Юрайт, 2016. — 226 с.

В мастерской фотожурналиста : сб. статей / под ред. О. А. Бакулина, Л. В. Семовой ; ф-т журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. — М. : МГУ, 2011. — 150 с.

Вулф Т. Новая журналистика и Антология новой журналистики / Том Вулф ; пер. с англ. ; под ред. Т. Вулф, Э. У. Джонсона. — М. : Амфора, 2008. — 576 с.

Галлер М. Репортаж : навчальний посібник / М. Галлер ; пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник; за загал. ред. В. Ф. Іванова. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 348 с.

Журналістика та медіа : довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьюрксен ; пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.

Каппон Р. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс : професійний порадник / Рене Каппон ; пер. з англ. А. Іщенка. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 158 с.

Колесниченко А. В. Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко ; ф-т журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. — М. : МГУ, 2008. — 192 с.

Рэндалл Д. Универсальный журналист : учебное пособие / Дэвид Рэндалл ; пер. с англ. А.
Порьяза, под ред. В. Харитонова. — СПб. : Национальный Институт прессы, 2000. — 235 с.

BBC’s Editorial Guidelines : [Електрон. ресурс]. — Режим доступу : http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/Editorial_Guidelines_in_full.pdf

Horton B. Associated Press Guide to Photojournalism / Brian Horton. — 2nd ed. — New York : McGraw-Hill Education, 2000. 224 p. — (Associated Press Handbooks).

Керівник курсу: Пилип Сергійович Дикань


+ Основна література:

Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье ; пер. с фр. — М. : Прагматика культуры ; Ин-т экспериментальных исследований, 2002. — 159 c.

Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Л. : ПАІС, 2004. — 268 с.

Ким М. Н. Жанры современной журналистики : производственно-практическое издание / Максим Николаевич Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. — 335 с.

Лукина М. Технология интервью : учеб. пособие для вузов / Мария Лукина. — 2-е изд., доп. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 192 c.

Мастерство эфирного выступления : учеб. пособие / Гаймакова Б. Д., Макарова С. К., Новикова В. И., Оссовская М. П. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 283 с.

Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / С. А. Муратов. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 202 с.

Плешаков Л. Интервью : проход по минному полю / Л. Плешаков // Профессия журналист. — 2001. — № 3. — С. 45—48.

Попова Т. И. Телеинтервью в коммуникативно-прагматическом аспекте / Т. И. Попова. — СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2002. — 220 с.

Телевизионная журналистика : учебник / Редкол. : Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2005. —368 с.

Cushion S. Television Journalism / Stephen Cushion. — Thousand Oaks : SAGE Publications, Inc., 2011. — 240 p. — (Series: Journalism Studies: Key Texts).

The SAGE Handbook of Interview Research : The Complexity of the Craft / Ed. by Jaber F. Gubrium, James Holstein, Amir Marvasti, Karyn D. McKinney. — 2nd ed. — Thousand Oaks : SAGE Publications, Inc., 2012. — 624 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Кіберкультура

Курс «Кіберкультура» знайомить з основними положеннями теорії нових медіа, зосередженої на вивченні різноманітних феноменів кіберкультури, якій притаманні антиієрархічність, нелінійність, семантичний та аксіологічний плюралізм. Кіберкультура розглядається як продукт інформаційного суспільства, в якому діяльність набуває рис віртуалізації та має символічний характер. Курс ставить на меті розкрити багатоаспектність феномену кіберкультури, визначити потенціал теоретичних підходів до його вивчення, схарактеризувати специфіку кіберкультури як теоретичного концепту та соціальних практик, визначити рівні функціонування кіберкультури та різноманітність її проявів у сучасному суспільстві. Ключові питання курсу: кіберпростір у концептуалізації Деніела Белла, кіберкультура у контексті теорії інформаційного суспільства Мануеля Кастельса, кіберкультурна теорія Донни Харауей, мережева культура, Вільям Гібсон як піонер кіберпанку, кібермистецтво і кібердизайн. За результатами передбачається виконання підсумкового дослідницького проекту з проблем кіберкультури.

Інтернет-комунікації та веб-дизайн

Курс «Інтернет-комунікації та веб-дизайн» знайомить студентів з технологіями інтернет-комунікацій, загальними принципами і методами веб-дизайну, основами роботи в Інтернеті, специфікою використання інтернет-браузерів, технологіями розробки інтернет-сайтів, зокрема, використанням задля цього середовища Dreamweaver MX. Головна увага приділяється формуванню навичок з розробки інтернет-ресурсів, знайомству з властивостями та новими можливостями створення сучасних інтернет-сайтів, особливостями їх розміщення в інтернет-просторі. Ключові питання: інтернет-браузери, їх переваги та недоліки; веб-сторінки, гіперпосилання, клієнти та сервери Інтернету; типові системи розробки інтернет-ресурсів; створення веб-сторінки, структура сайту, робота зі стилями; робота з графічними зображеннями, графіка Macromedia Flash, мультимедіа; використання таблиць при розробці інтернет-сторінок та ін. Практичне завдання курсу: розробка інтернет-сайту з використанням середовища Dreamweaver.

Керівник курсу: Ольга Аркадіївна Філіппова


+ Основна література:

Бабенко В. С. Виртуальная реальность : Толковый словарь терминов / В. С. Бабенко. — СПб. : ГУАП, 2006. — 86 с.

Гибсон У. Граф Ноль; Мона Лиза овердрайв / Уильям Гибсон ; пер. с англ. А. Комаринец. — М. : АСТ, 2003. — 542 с.

Дери М. Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков / Марк Дери ; пер. с англ. Т. Парфеновой. — Екатеринбург : У-Фактория, 2008. — 480 c. — (Серия «Philosophy»).

Кастельс М. Галактика Интернет / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.

Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности / Е. Е. Таратута. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. — 148 с.

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будуще : Последствия биотехнологической революции / Фрэнсис Фукуяма ; [пер. с англ. М. Б. Леви¬на]. — М. : АСТ, 2004. — 349 с. — (Серия «Philosophy»).

Bell D. J. Cyberculture : The Key Concepts / David J. Bell, Brian D. Loader, Nicholas Pleace, Douglas Schuler. — London ; New York : Routledge, 2004. — 288 p. — (Routledge Key Guides).

Bell D. Introduction to Cyberculture / David J. Bell. — London ; New York : Routledge, 2001. — 256 p.

Critical Cyberculture Studies / foreword by Steve Jones ; ed. by David Silver, Adrienne Massanari. — New York : New York University Press, 2006. — 320 p.

The New Media and Cybercultures Anthology / Ed. by Pramod K. Nayar. — West Sussex, UK ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. — 568 p.

Керівник курсу: Дмитро Олексійович Булавін


+ Основна література:

Кирсанов Д. Веб-дизайн / Д. Кирсанов. — М. : Символ, 2009. — 368 с.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебн. для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — 864 с.

Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / Патрик Макнейл ; пер. с англ. В. Черник. — СПб. : Питер, 2014. — 288 с.

Работа в сети Internet : учеб. курс / Глушаков С. В., Ломотько Д. В., Мельников В. В., Сурядный А. С. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. ; Х. : Фолио, АСТ, 2003. — 399 с.

Райтман М. А. Цифровой дизайн. Основы веб-проектирования с помощью инструментов Adobe / М. А. Райтман. — М. : Рид групп, 2011. — 768 с.

Сырых Ю. А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 / Сырых Ю. А. — 2-е изд. — М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2013. — 368 с.

Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение «Четвертой волны»): учеб. Пособие / Шарков Ф. И. – 2-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 260 с.

Adobe Dreamweaver CS5. Официальный учебный курс / пер. с англ. и ред. М. А. Райтмана. — М. : Эксмо, 2011. — 496 с.

Crystal D. Language and the Internet / David Crystal. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — 316 p.

International Handbook of Internet Research / Ed. by Jeremy Hunsinger, Lisbeth Klastrup, Matthew Allen. — London : Springer, 2010. — 512 p. 

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Мультимедіа і гіпертекст

У курсі «Мультимедіа і гіпертекст» розглядаються нелінійні форми організації аудіовізуального дискурсу інтернет-комунікацій. Основу мови нових медіа складають два найважливіших відкриття інформаційної епохи – мультимедіа і гіпертекст, – які радикально змінили тип комунікації, форми збереження, пошуку та передачі знань в сучасному суспільстві. На зміну автору приходить колективний «гіперавтор», на зміну читанню – інтернет-серфінг як «гіперчитання», на зміну лінійному тексту – нелінійний гіпертекст, в якому фрагменти з’єднуються за допомогою гіперпосилань, тексти комбінуються з елементами відео, аудіо і графіки, а читач сам вибирає сценарій руху в електронному лабіринті образів і понять. Інтердисциплі-нарний курс «Мультимедіа і гіпертекст» межує з соціологією культури, теоріями інформа-ційного суспільства, медіадослідженнями, посткласичною філософією, наратологією, постструктуралістським літературознавством, комунікативістикою, комп’ютерною лінгвістикою, інформатикою, дослід-женнями інтернет-мереж і веб-технологій. Практичні завдання курсу: 1) аналіз мультимедійних конвергентних меседжів, в яких поєднуються різні форми подання інформації – звук, образ і текст (кліпи, фрагменти кінофільмів, рекламні ролики тощо), 2) розробка і реалізація авторського мультимедій-ного гіпертекстового проекту.

Стратегічні комунікації

Курс «Стратегічні комунікації» знайомить з технологіями налагодження стосунків організації (державної, політичної, громадської, комерційної) з суспільством в умовах нових медіа. Послуг у сфері стратегічних комунікацій потребують не тільки установи, але й бізнесмени, державні та громадські діячі. Стратегічні комунікації формують привабливий імідж і репутацію організації та особистості, будують взаємостосунки з соціумом та іншими установами, підвищують конкурентоспроможність і прибутковість, забез-печують політичну, соціальну та економічну успішність. Курс передбачає оволодіння комплексом теоретичних знань і практичних навичок роботи у сфері реклами, зв’язків з громадскістю; знайомство з інструментарієм соціальних медіа, інтернет-технологій SMM (Social Media Marketing: маркетинг в соціальних мережах) та SEO (Search Engine Optimization: пошукова оптимізація). Особливу увагу приділено оволодінню теорією і практикою стратегічного планування (визначення ролі та основної мети діяльності організації; визначення ключових ділянок, де потрібні зрушення; вироблення системи індикаторів ефективності; вибір і постановка цілей; розробка планів дій; налагодження та здійснення контролю; комунікація; реалізація плану). Практичне завдання курсу: розробка і реалізація авторського проекту у сфері стратегічних комунікацій.

Керівник курсу: Лідія Володимирівна Стародубцева


+ Основна література:

Кастельс М. Мультимедіа та Інтернет : гіпертекст поза конвергенцією // Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / М. Кастельс ; пер. з англ. — К. : Ваклер, 2007. — С. 188—206.

Калмыков А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / А. Калмыков ; под ред. В.С. Хелемендика. — М. : Изд-во ИПК работников ТВ и РВ, 2009. — 84 с.

Кириллова Н. Б. Медиакультура : от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. — М. : Академический Проект, 2006. — 448 с.

Луман Н. Общество общества. Ч. II. Медиа коммуникации / Н. Луман ; пер. с нем. — М. : Логос, 2005. — 280 с.

Маклюэн М. Понимание медиа : внешние расширения человека / М. Маклюэн ; пер. с англ. — М. : Гиперборея, Кучково поле, 2007. — 462 с.

Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н. Костенко, А. Ручки. — К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. — 356 с.

Новые аудиовизуальные технологии : учеб. пособие / Грановская О. В., Дуков, Е. В., Иоскевич Я. Б. и др. ; отв. ред. К. Э. Разлогов. — М. : Едиториал УРСС, 2005. — 484 с. — (Серия «Academia XXI»).

Потятиник Б. В. Медіа : ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. — Львів : ПАІС, 2004. — 312 с. — (Сер: Медіакритика).

Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учеб. пособие / А. В. Крапивенко. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 271 с.

Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Н. А. Фатеева. — М. : Агар, 2000. — 280 с.

Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Найджел Чепмен, Дженни Чепмен ; пер. с англ. — М. : Диалектика, 2005. — 624 с.

Bolter J. D. Writing Space : The Computer, Hypertext, and the Remediation of Print / Bolter J. D. — Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum, 2000. — 232 p.

Interactive Dramaturgies. New Approaches in Multimedia Content and Design. — Hagebolling : Heide (ed.), 2002. — 260 p. — (Series X.media.publishing).

Керівник курсу: Євген Вікторович Сафонов


+ Основна література:

Бакулев Г. П. Массовая коммуникация : Западные теории и концепции : учеб. пособие для студентов вузов / Г. П. Бакулев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 192 с.

Батюк А. Є. Інформаційні системи в менеджменті : навч.посібник / Батюк А. Є., Двуліт З. П., Обельовська К. М., Огородник І. М., Фабрі Л. П. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004. — 520 с.

Коник Д. Л. Стратегічні комунікації : посібник для державних службовців / Дмитро Коник. — К., 2016. — 126 с.

Интернет-технологии в связях с общественностью : учеб. пособие / И. А. Быков, Д. А. Мажоров, П. А. Слуцкий, О. Г. Филатова; отв. ред. И. А. Быков, О. Г. Филатова. — СПб. : Роза мира, 2010. — 275 с.

Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій : навч. Посібник / Т. І. Лук’янець. — К. : КНЕУ, 2004. — 523 с.

Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. — 560 c.

Нохріна Л. А. Ефективні комунікації : навч. посібник / Нохріна Л. А., Кравець О. М. — Х. : ХНАМГ, 2012. — 263 с.

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — 2-е изд. — М. : Рефл-бук, К. : Ваклер. — 2003. — 656 с.

Conrad Ch. Strategic Organizational Communication : In a Global Economy / Charles Conrad, Marshall Scott Poole. — 7th ed. — New York : Wiley-Blackwell, 2012. — 520 p.

O’Hair D. Strategic Communication in Business and the Professions / Dan O’Hair, Gustav W. Friedrich, and Lynda Dee Dixon. — 7th ed. — New York : Pearson, 2010. — 456 p.

Strategic Communication : New Agendas in Communication / ed. by Anthony Dudo, LeeAnn Kahlor. — London ; New York : Routledge, 2016. — 204 p. — (New Agendas in Communication Series).

Wilson L. J. Strategic Communications Planning for Effective Public Relations and Marketing / Wilson Laurie J., Ogden Joseph. — 5th ed. — Dubuque, Iowa : Kendall Hunt Publishing, 2008. — 284 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Методи дослідження медіа

Курс «Методи дослідження медіа» присвячений формуванню критичного мислення у сфері медіааналітики та знайомить з широким спектром методів сучасних медіадосліджень: дискурс-аналізу, контент-аналізу, семіотичними, лінгво-психологічними, психоаналітичними, соціологічними, структурно-функціональними та ін. Володіння методологічним інструментарієм досліджень медіа дозволяє коректно проводити медіааналіз; систематизувати медіадані; генерувати, формулювати і реалізовувати нові ідеї в сфері медіа; грамотно добирати дані, визначати їх достовірність; викладати свою позицію на основі перевірених фактів, аргументовано переконувати і ефективно виступати в соціальних медіа. Курс націлений на оволодіння навичками систематизації та переробки потоків інформації, вміння аналізувати медіатексти, розкривати ідеологічне підґрунтя медіаповідомлень, виявляти ефекти впливу медіапродуктів. Практичне завдання курсу: проведення авторського медіааналітичного дослідження.

Медіакритика

Курс «Медіакритика» присвячений висвітленню проблемних аспектів діяльності мас-медіа та критичному аналізу контенту ЗМК. Медіакритика покликана створювати поле для дискусій та формувати інструменти соціальної взаємодії, піднімати актуальні проблеми медіаспільноти, сприяти вдосконаленню діяльності мас-медіа, формувати соціально-відповідальну журналістську спільноту та сприяти популяризації знань про медіа. В результаті курсу студенти набувають знання про дефініції поняття медіакритики, роль медіакритики у соціально-політичному і культурному контекстах сучасності, наукові дослідження з медіакритики, професійну етику і стандарти журналістики, соціальну роль та громадську місію мас-медіа, жанрове та стилістичне розмаїття медіатекстів та специфіку їх критичного аналізу. В межах курсу студенти створюють власні матеріали з оцінкою контенту різних видів ЗМК в наступних жанрах критики: рецензія, стаття, огляд, аналітична кореспонденція.

Керівник курсу: Надія Володимирівна Коритнікова


+ Основна література:

Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. — 432 с.

Хеллевик О. Социологический метод : практич. пособие по социологии / Оттар Хеллевик ; пер. с норв. — М. : Весь Мир, 2002. — 190 с.

Ионин Л. Г. Философия и методология эмпирической социологии : учеб. пособие / Л. Г. Ионин. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. — 367 с.

Маклюэн Г. М. Понимание медиа : внешние расширения человека / Герберт Маршалл Маклюэн ; [пер. с англ. В. Николаева]. — М. : Гиперборея, Кучково поле, 2007. — 464 с. — (Прилож. к серии «Публикации Центра Фундаментальной Социологии»).

Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. — Львів : ПАІС, 2004. — 312 с. — (Серія «Медіакритика»).

Страусс А. Основы качественного исследования : обоснованная теория, процедуры и техники / Ансельм Страусс, Джульетт Корбин ; пер. с англ. и послесл. Т. С. Васильевой. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 256 с.

Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой коммуникации / Л. Н. Федотова. — М. : Научный мир, 2001. — 214 с.

Фомичева И. Д. Индустрия рейтингов : Введение в медиаметрию : учеб. пособие для студентов вузов / И. Д. Фомичева. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 155 с.

Фомичева И. Д. Социология Интернет-СМИ / И. Д. Фомичева. — М. : Изд-во фак. журналистики Моск. гос. ун-та, 2005. — 79 с.

Berger A. Media and Communication Research Methods : An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches / Arthur A. (Asa) Berger. — 3rd ed. — Thousand Oaks : SAGE Publications, Inc., 2013. — 384 p.

Hammer R. Media/Cultural Studies : Critical Approaches / Rhonda Hammer, Douglas Kellner. — New York : Peter Lang Publishing Inc., 2009. — 644 p.

Brennen B. S. Qualitative Research Methods for Media Studies / Bonnie S. Brennen. — New York ; London : Routledge, 2013. — 248 p.

Керівник курсу: Катерина Сергіївна Назаренко


+ Основна література:

Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье; пер. с фр. — М. : Ин-т экспериментальных исследований, 2002. — 159 c.

Журналістика та медіа : Довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьюрксен ; пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.

Інформаційний вплив : теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П. Д. Фролова ; Національна акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. — К. : Міленіум, 2011. — 304 с.

Квіт С. Масові комунікації : підручник / Квіт Сергій. — K. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. — 206 c.

Короченский А. Регулятивная роль медиакритики / А. Короченский // Саморегулирование журналистского сообщества. Опыт. Проблемы. Перспективы становления в России / Под ред. Ю. В. Казакова. — Фонд защиты гласности. — М. : Галерея, 2004. — C. 209—225.

Кузнецова О. Д. Професійна етика журналістів / О. Д. Кузнецова. — Львів : ПАЇС, 2007. — 246 с.

Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие / Г. В. Лазутина. — М. : Аспект Пресс, 2000. — 208 с.

Липман У. Общественное мнение / Липман Уолтер ; пер. с англ. Т. В. Барчуновой ; редакторы перевода К. А. Левинсон, К. В. Петренко. — М. : Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. — 484
с.

Різун В. В. Маси : Тексти лекцій / Різун В. В. — К. : Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2003. — 118 с.

Laughey D. Key Themes in Media Theory / Dan Laughey. — Maidenhead : Open University Press, 2007. — XI, 235 p.

Moorse S. Media/Theory : Thinking about media and communications / Shaun Moorse. — London ; New York : Routledge, 2005. — 212 p.

Orlik P. B. Media Criticism in a Digital Age : Professional And Consumer Considerations / Peter B. Orlik. — London ; New York : Routledge, 2015. — 624 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Концептуальна фотографія

Курс «Концептуальна фотографія» знайомить з основами мови фотографії в інформаційному полі сучасного мистецтва, ключовими питаннями історії концептуальної фотографії та актуальними концептуальними фотохудож-никами. Курс включає знайомство з історією концептуального мистецтва та практиками художньої фотографії XX століття, феноменом «сконструйованої реальності» і «присвоєння образу» дюссельдорфської школи, підходом до фотографії як «неестетичного документу» у харківській школі, концеп-туальними прийомами в сучасній fashion-фотографії, дослідженнями категорії тіла і статі, соціальних стереотипів і табу в фотографії тощо. Головні завдання курсу – досягнення майстерності у створенні фотографії та формулюванні своєї художньої позиції, знайомство з технікою роботи з фотографією та оволодіння навичками презентації власних арт-проектів. Особлива увага приділяється опануванню методами створення концептуаль-них фотопроектів, заснованих на трьох ключах: «ідея + контекст + зобра-ження». Курс передбачає дискусії, перегляд візуальних матеріалів, практику фотографії, портфоліо-ревю та тренінги з вербалізації ідей. Практичне завдання курсу: створення художнього об’єкту, в якому стануть рівними фотографія, текст та спосіб презентації.

Документальне кіно

Курс «Документальне кіно» знайомить із особливостями створення і сприйняття документального кінематографу; історією і теорією, основними напрямками і трендами розвитку сучасної документалістики; спектром фільмів-переможців престижних кінофестивалів; режисерами і продюсерами документального кіно; творчим і виробничим етапами реалізації кінопроек-тів; сучасним аудіовізуальним ринком. Розглядається специфіка роботи продюсера, автора сценарію, режисера, оператора, звукорежисера, компо-зитора документального фільму, а також форми і моделі фінансування кінопроектів, особливості реалізації проекту в якості міжнародної ко-продукції, маркетингова стратегія і фестивальне просування. Окрема увага приділяється підготовці та оформленню проекту згідно вимог європейського ринку для подальшого створення фільмів у якості міжнародної ко-продукції, реалізації трансмедіа і web-documentary проектів. Практичні завдання: 1) ана-ліз та обговорення візуального матеріалу, драматургічної структури докумен-тальних кінопроектів, розробка синопсису, трітменту, режисерської експліка-ції, виробничого плану та бюджету, продюсерської стратегії, а також підго-товка проекту до пітчинг-презентації; 2) розробка, презентація та реалізація авторського документального кінопроекту.

Керівник курсу: Роман Йосипович Пятковка


+ Основна література:

Барт Р. Camera lucida : Комментарий к фотографии / Ролан Барт ; пер. с фр., коммент. и послесловие М. Рыклин. — М.: Ad Marginem, 1997. — 224 с.

Кошут Дж. Искусство после философии / Джозеф Кошут ; пер. с англ. А. А. Курбановского // Искусствознание. — 2001. — № 1.

Петровская Е. Антифотография / Елена Петровская. — М.: Три квадрата, 2003. — 112 с. — (Серия: «artes et media», вып. 2).

Петровская Е. Теория образа / Елена Петровская. — М. : РГГУ, 2010. — 281 с.

Рассел Дж. Концептуальное искусство / Джесси Рассел ; пер. с англ. с М. : VSD, 2012. — 72 с.

Сонтаг С. О фотографии / Сьюзен Сонтаг ; пер. с англ. Голышева В. — М. : Ad Marginem Press, 2013. — 272 с.

Сосна Н. Фотография и образ : визуальное, непрозрачное, призрачное / Нина Сосна. — М. : Новое литературное обозрение, 2011. — 194 с.

Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер ; пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб.: Издво СПБУ, 2008.—. 146 с.

Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.

Light Years: Conceptual Art and the Photograph, 1964-1977 / Mark Godfrey, Robin Kelsey, Anne Rorimer ; ed. by Matthew S. Witkovsky. — Chicago : Art Institute of Chicago, 2012. — 264 p. (Art Institute of Chicago).

Photography After Conceptual Art / Ed. by Diarmuid Costello, Margaret Iversen. — New York : Wiley-Blackwell, 2010. — 208 p.

Керівник курсу: Геннадій Леонідович Кофман


+ Основна література:

Делез Ж. Кино : Кино 1. Образ-движение ; Кино 2. Образ-время / Жиль Делез ; пер. с фр. Б. Скуратова. — М : Ad Marginem, 2004. — 622 с.

Зак М. Кино как искусство, или Настоящее кино : сборник / М. Е. Зак ; сост. Т. А. Симачева ; Науч.-исслед. ин-т киноискусства. — М. : Материк, 2004. — 440 с.

Ирвинг Д. К. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. ; пер. с англ. С. И. Биченко, А. П. Бойцовой, М. С. Меньшиковой, под ред. Т. Н. Яковлевой-Нельсон. — М. : ГИТР, 2008. — 416 с.

Кино : Реалии и вызов глобализации : сборник / Под. ред. М. И. Жабского. — М. : НИИ киноискусства, 2002. — 309 с.

Короткий енциклопедичний словник кіно / Авт.-уклад. В. Миславський. — Х. : Колорит, 2007. — 215 с.

Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / К. Э. Разлогов. — М. : ЭКСМО, 2011. — 688 с.

Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности / Н. Хренов. — М. : Аграф, 2006. — 736 с.

Ямпольский М. Язык – тело – случай : Кинематограф и поиски смысла / Михаил Ямпольский. — М. : НЛО, 2004. — 376 с. — (Кинотексты).

Cousins M. The Story of Film / Mark Cousins. — London : Pavilion, 2013. — 512 p.

Honthaner E. L. The Complete Film Production Handbook / Eve Light Honthaner. — 4th ed. — London : Focal Press, 2010. — 544 p. — (American Film Market Presents).

 


 

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Створення авторських телепрограм

Курс «Створення авторських телепрограм» знайомить з основними принципами авторської подачі інформації в телевізійному дискурсі та специфікою створення авторських телепрограм. Курс покликаний дати розуміння особливостей телевізійного мислення, познайомити з основними екранними засобами передачі інформації та методами аналізу сюжетів авторських телепрограм, сформувати уявлення про процес створення авторського телевізійного тексту, закласти основи розуміння взаємозв’язку між відео-, аудіо- та текстовим рядом у телевізійному матеріалі та надати можливість отримання самостійного практичного досвіду створення телевізійної програми. Тісно пов’язаний з дисциплінами «Режисура екранних мистецтв», «Теорія візуальної культури», «Відеозйомка і монтаж», «Відео-продакшн», «Телевізійні новини», «Технології створення медіаконтенту» та «Основи телеінтерв’ю», даний курс зорієнтований на формування навичок телевізійної роботи та передбачає в якості підсумкового практичного завдання розробку самостійного сюжету в межах студентської авторської телепрограми (повний цикл виробництва: від задуму до реалізації).

Мистецтво нових медіа

Курс «Мистецтво нових медіа» присвячено розкриттю спектру основних напрямків мистецтва епохи нових медіа (цифрового мистецтва), таких як відеоарт, відеоданс, віджеїнг, відеомапінг, нет-арт, саунд-арт, кінетична скульптура, ґлітч-арт, фрактальна графіка, сінемаграфія, стоп-моушн, електронна інсталяція, інтерактивний медіаперформанс та ін. Розглядаються історичні витоки мистецтва нових медіа (авангард, концептуальне мистецтво, перформанси та гепенінги ХХ ст.), особливості зародження медіамистецтва в 1960-70-х рр. (Нам Джун Пайк, «Флюксус»), теоретичні концепції мистецтва нових медіа (Олівер Грау, Ришард Клющинський, Майкл Раш та ін.), персоналії та твори класиків сучасного медіамистецтва (Метью Барні, Білл Віола, Філіп Гайст, Пітер Грінуей та ін.). Ключове питання курсу: чи є New Media Art принципово новим етапом розвитку мистецтва або це всього лише форма медіатизації традиційних мистецтв в епоху електронної революції? Завдання курсу: 1) аналітичне есе про один з напрямків мистецтва нових медіа, 2) інтерпретація одного з творів мистецтва нових медіа, 3) створення авторського проекту в одному з напрямків мистецтва нових медіа.

Керівник курсу: Олена Григорівна Толстокора


+ Основна література:

Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пьер Бурдье ; пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой ; отв. ред., предисл. Н. Шматко. — М. : Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002. — 160 с.Егоров В. В. Телевидение : Страницы истории / Егоров В. В. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 202 с.

Кемарская И. Н. Телевизионный редактор : учеб. пособие для студ. вузов / И. Н. Кемарская. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 191 с.

Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / С. А. Муратов. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 202 с.

Падейский В. В. Проектирование телепрограмм : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Падейский. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 238 с.

Поберезникова Е. В. Телевидение взаимодействия. Интерактивное поле общения : учеб. пособие / Е. В. Поберезникова.— М. : Аспект Пресс, 2004. — 222 с. — (Сер. : Телевизионный мастер-класс).

Саруханов В. А. Азбука телевидения : учеб. пособие для вузов / Саруханов В. А. — М. : Аспект Пресс, 2003. — 223 с.

Цвик В. Л. Телевизионная журналистика : История, теория, практика : учеб. пособие / Цвик Валерий Леонидович. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 382 с.

Яковець А. В. Телевізійна журналістика : теорія і практика : посібник / А. В. Яковець. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — 262 с.

Dahlman C. L. Television Production / Christine L. Dahlman, Phillip L. Harris. — Workbook ed. — New York : Goodheart-Willcox Co, 2006. — 112 p.

Harris P. L. Television Production & Broadcast Journalism / Phillip L. Harris. — 2nd ed. — New York : Goodheart-Willcox, 2011. — 520 p.

Shook F. Television Field Production and Reporting / Fred Shook and John Larson. — London : Focal Press, 2007. —368 p.

Керівник курсу: Лідія Володимирівна Стародубцева


+ Основна література:

Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева ; ред. О. Хованова. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 488 с.Вишеславський Г. А., Сидор-Гібелинда О. В. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України / Гліб Вишеславський, Олег Сидор-Гібелінда. — Париж-Київ, 2010. — 416 с.

Власов В. Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм : терминол. словарь / Виктор Власов, Наталия Лукина. — СПб. : Азбука-классика, 2005. — 315с. — (Малый лексикон искусства).

Дебрэ Р. Введение в медиологию / Р. Дебрэ ; пер. с фр. — М. : Праксис, 2010. — 368 с.

Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство / C. В. Ерохин. — СПб. : Алетейя, 2011. — 192 с. — (Серия : Цифровое искусство).

Ерохин С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства / C.В. Ерохин. — СПб. : Алетейя, 2010. — 538 с. — (Серия : Цифровое искусство).

Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия / А. Б. Олива ; пер. с ит. — М. : Художественный журнал. — 2003. — 216 с.

Тейлор Б. Art Today. Актуальное искусство 1970-2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской. — М. : Слово/SLOVO, 2006. — 256 c.

Шустрова О. И. Пространство медиа искусства / О. И. Шустрова. — СПб. : Алетейя, 2013. — 132 с.

Grau O. Media Art Histories / Oliver Grau. — Cambridge : The MIT Press, 2010. — 475 p.

Rush M. New Media in Art / Michael Rush. — 2nd ed. — London : Thames & Hudson, 2005. — 248 p. — (World of Art).

Shanken E. A. Art and Electronic Media / Edward A. Shanken. — Lonon : Phaidon Press, 2014. — 304 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Технології створення медіаконтенту

Курс «Технології створення медіаконтенту» знайомить з теоретичними та практичними аспектами медіапланування, медіаменеджменту і прийомами створення медіаконтенту на радіо, телебаченні та в інтернет-ЗМІ. Особлива увага приділяється системі медіапланування як управління інформацією в засобах масової комунікації, економічним і соціально-політичним проблемам формування медіаконтенту, процедурам відбору медіаносіїв і технологіям створення медіатвору. В курсі розглядаються питання медіамоніторингу і медіаметрії, формування цільової аудиторії медіа, медіарейтингів і піплметрів, цільових медіапоказників з урахуванням специфіки медіаринку, порівняльного аналізу ЗМІ, телевізійних вимірювань TNS Gallup Media і основних медійних показників: HUT, PUT, PUR (people using radio), рейтингу TVR , Share, застосування GRP / TRP, взаємозв’язку охоплення, частоти і GRP та ін. Під медіаменеджментом розуміється феномен управлінської культури інформаційної епохи, який розглядається в тісному зв’язку з питаннями державної медіаполітики, інтернет-ЗМІ, електронної демократії та електронної комерції. Окремі розділи курсу присвячені продюсуванню в сфері медіа, моделям і перспективам розвитку мас-медіа як соціального інституту. Практичне завдання курсу: створення індивідуального медіапроекту в сфері медіапланування й медіаменеджменту.

Медіариторика

Курс «Медіариторика» присвячений теорії та практиці розвитку навичок вільного мовного існування в різних жанрах журналістики, навчає майстерності мовлення на радіо і телебаченні, знайомить з прийомами публічних виступів у медіапросторі. Особливу увагу приділено основним прийомам майстерності теле- і радіоведучого, спрямованим на володіння голосом: зміцнення мовленневого і дихального апаратів; навчання діафрагмальному диханню, вокальним технікам, звільнення від м’язової напруги і психофізичних затискачів; виправлення мовних дефектів; поліп-шення артикуляції, усунення «говірки». В рамках курсу студенти навчаться «говорити за думкою» (усунення монотонності і багатонаголосності), користуватися можливостями свого голосового діапазону, оволодіють діафрагмовим диханням і вмінням говорити «на опорі». Курс передбачає серію практичних завдань з техніки мови на радіо і телебаченні (скоромовний блок роботи з артикуляцією, діафрагмальне дихання, безшумний добір по-вітря, демонстрація звучання в трьох регістрах при фізичному навантаженні (в русі), голосові вправи на темпо-ритм, мистецтво мови в різних жанрах тележурналістики, закадрового тексту, публічних виступах і т.д. Підсумкове завдання курсу: створення художніх відеоетюдов, які репрезентують навички оволодіння технікою мови і акторську подачу матеріалу.

Керівник курсу: Антоніна Ростиславна Абашнік


+ Основна література:

Бузин В. Н. Медиапланирование. Теория и практика : учеб. пособие / В. Н. Бузин, Т. С. Бузина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 495 с.

Зверева Н. В. Школа регионального тележурналиста / Н. В. Зверева. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 320 с.

Ворошилов В. В. Техника и технология СМИ / В. В. Ворошилов. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. — 48 с.

Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения / М. Н. Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. — 320 с.

Кириллова Н. Б. Медиакультура и основы медиаменеджмента : учеб. пособие / Н. Б. Кириллова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 184 с.

Колесниченко А. В. Практическая журналистика : учебное пособие / А. В. Колесниченко. — М.: Изд-во МГУ, 2008. — 192 с.

Коханова Л. А. СМИ и современные медиа-технологии : учебное пособие / Л. А. Коханова, А. Е. Джазоян, А. А. Калмыков. — М. : АСМО-пресс, 2000. — 128 с.

Лазутина Г. В. Жанры журналистского творчества : учеб. пособие для студентов вузов / Г. В. Лазутина, С. С. Распопова. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 320 с.
Ситников В. П. Техника и технология СМИ : печать, телевидение, радиовещание / В. П. Ситников. — М. : Филол. о-во «СЛОЮ» ; Эксмо, 2004. — 415 с.

Фролова Т. И. Человек и его мир в информационной повестке дня. Гуманитарные технологии в журналистике / Т. И. Фролова. — М. : АСИ, 2009. — 288 с.

Media Technologies : Essays on Communication, Materiality, and Society / ed. by Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski, Kirsten A. Foot. — Cambridge, MA : The MIT Press, 2014. — 344 p. (Inside Technology).

Graham G. Content is King : News Media Management in the Digital Age / Gary Graham, Anita Greenhill, Donald Shaw, Chris J. Vargo. — London : Bloomsbury Academic, 2015. — 256 p.

Керівник курсу: Оксана Віталіївна Кречківська


+ Основна література:

Анненкова И. В. Медиариторика : генезис, теория и методология, перспективы развития / Ирина Васильевна Анненкова. — Минск : Изд. Центр БДУ, 2014. — 576 с.

Анненкова И. В. Риторика для журналистов : историко-культурный, теоретический и практический аспекты : учеб. пособие для студентов факультетов и отделений журналистики] / И. В. Анненкова. — 2-е изд., испр. и перераб.]. — М. : МедиаМир, 2013. — 118 с.

Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель ; вступ. ст. Ю. С. Трохачева ; пер. с древнегреч. В. Аппельрота, Н. Платоновой. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 346 с.

Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. — К. : Наукова думка, 2010. — 432 с.

Культура устной и письменной речи делового человека : справочник-практикум / Н. С. Водина, А. Ю. Иванова, В. С. Клюев, ред. : И. М. Рожкова . — 18-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 315 с.

Риторические основы журналистики : учеб. пособие / З. С. Смелкова, Л. В. Ассуирова, М. Р. Савова и др. — 5-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2007. — 319 с.

Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». — К. : Політехніка, 2015. — 300 с.

Шахиджанян В. В. Учимся говорить публично / Владимир Шахиджанян. — 4-е изд., исправленное. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. — 477 с.

Язык средств массовой информации : учебное пособие для вузов / Моск. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова, фил. фак. ; под ред. М. Н. Володиной. — М. : Академический Проект : Альма Матер, 2008. — 758 с. — (Gaudeamus).

Brooke C. G. Lingua Fracta : Toward a Rhetoric of New Media / Collin Gifford Brooke. — New Jersey : Hampton Press, 2009. 222 p. — (New Dimensions in Computers and Composition).

Rice J. The Rhetoric of Cool : Composition Studies and New Media / Jeff Rice ; foreword by Gregory L. Ulmer. — Illinois : Southern Illinois University Press, 2007. — 208 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Аудіоподкастинг

Курс «Аудіоподкастинг» знайомить з основами функціонування радіожурналістики, засобами радіомовлення і аудіоподкастингом в системі електронних ЗМІ. Курс знайомить з аудиторією ефірного, інтернет-радіо та аудіоподкастингу, історією розвитку і сучасним станом аудіоподкастингу, нормами і правилами роботи радіожурналіста, можливостями подкастера. Розглядаються форми і жанри радіожурналістики: інформаційні (новини, інформаційне радіоповідомлення, інформаційний огляд преси, інформаційний радіорепортаж, інформаційне радіоінтерв’ю, радіозвіт, інформаційна радіокореспонденція, опитування), аналітичні (аналітичне радіоінтерв’ю, аналітична радіокореспонденція, аналітичний радіорепортаж, журналістське розслідування для радіо, коментар як аналітичний жанр, бесіда, радіоогляд), документально-художні (фічер, радіонарис, радіозамальовка, радіопортрет, радіооповідь, радіокомпозиція, радіовистава). Особлива увага приділяється виражальним звуковим засобам і стилістичним прийомам радіожурналістики, звуковому монтажу подкастів, принципам і прийомам радіорежисури, особливостям створення інтерв’ю, репортажу у прямому ефірі та інтерактивного ток-шоу. Практичне завдання курсу: самостійно спланувати та створити авторський аудіоподкаст.

Телевізійні новини

Курс «Телевізійні новини» спрямований на формування вмінь і навичок роботи журналіста-новинаря на телебаченні. Студенти повинні оволодіти основними методами і прийомами дослідницької та практичної роботи на телебаченні відповідно до сучасних технологічних стандартів. Курс знайомить з поняттям «інформаційний привід», вмінням виділяти його з потоку інформації, визначати стиль сюжету і готувати сюжети в різних стилях. Студенти дізнаються, як працювати на місці подій, брати коментар у чиновників, потерпілих, свідків подій, навчаться працювати в кадрі, готувати спецрепортаж, писати Stand Up і брати участь в прямих включеннях; отримають знання з основ зйомки і монтажу новинного сюжету та специфікою його озвучування. Курс містить екскурс до журналістських розслідувань, розгляд етичних норм при підготовці новинного матеріалу, питань щодо визначення достовірності та спотворення інформації в теленовинах. В рамках курсу передбачено серію творчих зустрічей з поважними новинарями (журналістами, редакторами) України та зарубіжжя. Практичні завдання курсу: самостійно знайти тему сюжету, скласти синопсис, зібрати всю необхідну за журналістськими стандартами інформацію і підготувати сюжет до ефіру.

Керівник курсу: Володимир Анатолійович Носков


+ Основна література:

Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Журналістика» / О. Я. Гоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. — 189 с

Ефимова Н. Н. Звук в эфире : учеб. пособие для вузов / Ефимова Н. Н. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 142 с.

Журналістика та медіа : Довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьюрксен. [пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк]. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.

Іванов В. Ф. Журналістська етика : підручник / Іванов В. Ф., Сердюк В. Є. ; передм. В. П. Мостового. — 2-ге вид., випр. ? К. : Вища шк., 2007. — 231 с.

Коханова Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 536 с. — (Сер. Медиаобразование).

Лизанчук В. В. Радіожурналістика : засади функціонування : підруч. для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за спец. «Журналістика» / В. В. Лизанчук ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Академія наук вищої школи України. — Л., 2000. — 365 с.

Михайлин І. Основи журналістики : підручник / І. Михайлин. — Х. : ХИФО, 2000. — 250 с.

Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики : учеб. пособие для вузов / В. В. Смирнов. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 286 с.

Телерадиоэфир : история и современность / Под ред. Я. Н. Засурского. — М. : Аспект Пресс, 2005. — 239 с.

Swanson J. The Radio Producer’s Handbook / John Swanson, Rick Kaempfer. — New York : Allworth Press, 2004. — 256 p.

Whitaker J. Master Handbook of Audio Production / Jerry Whitaker. — New York : McGraw-Hill/TAB Electronics, 2002. — 420 p. — (Digital Video and Audio).

Керівник курсу: Наталія Андріївна Дрозд


+ Основна література:

Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посібн. / Зігфрид Вайшенберг ; пер. з нім. В. Климченко, А. Баканов ; за загал. ред. В. Ф. Іванова. — К. : Академія Української Преси, 2011. — 262 с.

Гаврилов К. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом / К. Гаврилов. — СПб. : Амфора, 2007. — 299 с.

Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики : навч. посіб. / В. Ф. Іванов. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. — 72 с.

Как новые медиа изменили журналистику. 2012-2016 / под ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. – 304 с.

Ким М. Н. Новостная журналистика / М. Н. Ким. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. — 420 с.

Куляс І. Ефективне виробництво теленовин : стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника / І. Куляс, О. Макаренко. — К. : МГО «Інтерньюз Україна». — 2006. — 120 с.

Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Маркіянович Лубкович. — Львів : ПАІС, 2005. — 176 с.

Стівенс М. Виробництво новин : телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс ; пер. з англ. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. — 284 с.

Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / Эрик Фихтелиус ; пер. со швед. — М. : Медиа Мир, 2008. — 214 с.

Boydstun A. E. Making the News: Politics, the Media, and Agenda Setting / Amber E. Boydstun. — Chicago : University of Chicago Press, 2013. — 280 p.

Garagiola S. TV News : Writing and Surviving / Steve Garagiola. — Bloomington: iUniverse, 2004. — 146 p.

Meltzer K.TV News Anchors and Journalistic Tradition : How Journalists Adapt to Technology / Kimberly Meltzer. — New York : Peter Lang Publishing Inc., 2010. — 216 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Конвергентна журналістика

Курс «Конвергентна журналістика» присвячений знайомству з новими формами журналістики, що виникли в результаті інтеграції комунікативних технологій в епоху нових медіа: онлайн-видання, інтернет-радіо, веб-телебачення та ін. У рамках курсу особливу увагу приділено понятійному апарату конвергентної журналістики, порівняльному аналізу понять «онлайн-журналістика», «інтернет-журналістика», «цифрова журналістика», «мульти-медійна журналістика», «крос-медійна журналістика» etc. Основні питання курсу: трансформація традиційних засобів масової комунікації під впливом мережевих комп’ютерних технологій; специфіка мультимедійного пред-ставлення інформації та принципи інтернет-журналістики; онлайн-жур-налістика як результат взаємопроникнення медіатехнологій; інтерактивність і ефект фідбек як семантичні маркери конвергентної журналістики; візуа-лізація даних в мережі Інтернет; види інфографіки; поняття «універсальний журналіст» (Девід Рендалл) і нові професійні стандарти журналістики; принципи журналістської етики та нові медіа. Практичні завдання курсу: 1) аналіз конвергентного медіаповідомлення, 2) розробка і реалізація індивідуального проекту в сфері конвергентної журналістики.

Теорія та історія нових медіа

Предметом вивчення курсу «Теорія та історія нових медіа» є механізми функціонування інститутів масової комунікації у сучасному інформаційному суспільстві. Програма курсу складається з таких розділів: 1) інформаційне суспільство: теоретичне та концептуальне поле; 2) нові медіа та трансформації комунікативних практик сьогодення. Основними завданнями вивчення курсу є формування уявлення про феномен інформаційного суспільства та стан основних інформаційних ресурсів сучасної культури, розглядання основних концептуальних положень функціонування інститутів комунікації сучасного суспільства. Студенти мають досягти таких результатів навчання: знання сутнісних характеристик нових медіа, етапів ґенези, теоретичного та концептуального поля феномену інформаційного суспільства, сучасного категоріального апарату і проблемного поля комунікації, вміння застосовувати теоретико-методологічні підходи до системного аналізу нових медіа та мати навики ідентифікації і порівняння етапів розвитку комунікаційної парадигми в контексті існуючих соціальних практик. За результатами курсу передбачається виконання авторського інтернет-проекту.

Керівник курсу: Євген Федорович Маслов


+ Основна література:

Больц Н. Абетка медіа / Норберт Больц ; за загал. ред. В. Ф. Іванова; пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2015. — 177 c.

Вайшенберг З. Журналістика та медіа : довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен ; пер. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.

Журналистика и конвергенция : почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 200 с.

Интернет-СМИ : теория и практика : учеб. пособие / под ред. М. М. Лукиной. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 с.

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. М. Михайлин. — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 496 с.

Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; пер. з нім. В. Климченко; за загал. ред. В. Іванова. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. — 358 с.

Олешко Е. В. Конвергентная журналистика : Профессиональная культура субъектов информационной деятельности / Е. В. Олешко. — М. : Флинта, 2016. — 128 с.

Рус-Моль Ш. Журналістика : посібник / Штефан Рус-Моль ; пер. з нім. В. Климченко; наук. ред. В. Іванов. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. — 343 с.

Convergent Journalism : An Introduction : Writing and Producing Across Media / ed. by Vincent F. Filak. — 2nd ed. — Amsterdam ; Boston : Focal Press, 2014. — 262 p.

Lieb T. All the News : Writing and Reporting for Convergent Media / Thom Lieb. — London ; New York : Pearson, 2008. — 352 p.

Quinn S. Convergent Journalism : The Fundamentals of Multimedia Reporting / Stephen Quinn. — New York : Peter Lang Publishing Inc., 2005. — 256 p.

Wilkinson S. Principles of Convergent Journalism / Jeffrey S. Wilkinson, August E. Grant, Douglas J. Fisher. — 2nd ed. — New York : Oxford University Press, 2012. — 320 p.

Керівник курсу: Ігор Меркурійович Соломадін


+ Основна література:

Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции / Бакулев Г. П. — М. : Аспект-пресс, 2005. — 176 с.

Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация / Дейк Т.А. ванн ; пер. с англ. — Благовещенск ; М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — 608 c.

Иванов Д. В. Виртуализация общества : версия 2.0 / Иванов Д. В. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 2002. — 217 с.

Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.

Квіт С. Масові комунікації : підручник / Сергій Квіт. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. — 206 с.

Луман Н. Общество общества. Часть II. Медиа коммуникации : пер. с нем. / Н. Луман. — М. : Логос, 2005. — 280 с.

Луман Н. Реальность массмедиа = Die Realitat der Massenmedien / Н. Луман ; пер. с нем. Ю. Антоновского. — М. : Праксис, 2005. — 254 с.

Маклюэн М. Понимание медиа : Внешние расширения человека / М. Маклюэн. — М. : КАНОН-пресс-Ц, 2003. — 464 с.

Новые медиа : социальная теория и методология исследования : словарь-справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. — СПб: Алетейя, 2015. — 264 с.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер ; пер. с англ. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 400 с.

Яковлев И. П. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций / И. П. Яковлев. — 2-е изд., перераб. — СПб. : Авалон : Азбука-классика, 2006. — 238 с.

Encyclopedia of New Media : An Essential Reference to Communication and Technology / Ed. by Steven G. Jones. — Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2003. — 532 p.

New Media, Old Media / Ed. by Natalie Fenton. — London, New Delhi : Journalism & Democracy in the Digital Age. — London : SAGE Publications, 2010. — 220 p.

New Media Language / Ed. by Jean Aitchison and Diana M. Lewis. — London ; New York : Routledge, 2004. — 209 p.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Сучасне візуальне мистецтво

Курс присвячено сучасному візуальному мистецтву з усіма притаманними йому рисами і суперечностями: актуальністю, провокативністю, епатажем, навіть радикалізмом; запрограмованою філософічністю, гротеском, іронічністю і стьобом, пріоритетом концепту, літературної основи над зображальністю та ін. Курс знайомить з усім розмаїттям форм, жанрів, технік та напрямів сучасного візуального мистецтва (акціонізм, робота з об’єктами та інсталяціями, «живі» перформанси, гепенінги та їх відео- документація, принт, фото і відео-арт, сучасний живопис, стріт-арт та ін.), витоками сучасного мистецтва починаючи з другої половини ХХ століття (модернізм, постмодернізм, пост-постмодернізм) та «іконами» Сontemporary Art від Енді Уорхола, Йозефа Бойса, Марселя Дюшана та Джексона Поллока до Деміана Герста, Джефа Кунса, Олександра Кабакова та Герхарда Ріхарда. Ключові моменти курсу: знакова фігура куратора, політика і стратегії провідних арт-інституцій, проектне мислення і різноманітність художньо-виставкових практик, основні світові форуми сучасного мистецтва, фестивалі і Бієнале (Венеціанська, Документа, Маніфеста та ін.). Курс передбачає детальний аналіз шляхів і особливостей розвитку сучасного українського мистецтва, головних дійових осіб вітчизняної арт-сцени; унікальну можливість вивчати актуальне мистецтво не тільки в теорії, а й на практиці, відвідуючи і аналізуючи нові виставкові проекти, мистецькі акції та майстер-класи на кращих майданчиках міста, зустрічаючись з лідерами сучасного мистецтва: художниками і кураторами. Творче завдання курсу – створення власного кураторського проекту (від концепції до втілення).

Візуальні дослідження

У курсі «Візуальні дослідження» розглядаються теоретичні концепції візуальної медіакультури. «Візуальний поворот» у гуманітарних і соціальних науках кінця ХХ – початку ХХІ ст. призвів до радикального перегляду як статусу візуального образу в культурі, так і методологій дослідження візуальної культури. Особлива увага приділяється історії та теорії різних пластів візуальної медіакультури: фотографії, кінематографу, телебачення, відео. Інтердисциплінарний курс «Візуальні дослідження» межує з соціологією культури, теоріями інформаційного суспільства, медіа-дослідженнями, посткласичною філософією, культурною антропологією, теорією кіно і фотографії. Основні завдання дисципліни: сформувати методологічний інструментарій для майбутніх фахівців у галузі візуальних досліджень; розглянути засади та головні характеристики візуальної культури; виявити механізми функціонування візуальної культури в просторі медіакомунікацій. Курс передбачає вивчення історії та теорії сучасного кінематографу. Творчість як класичних, так і сучасних кінорежисерів розглядається в контексті загальної еволюції кіномови наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Практичні завдання курсу: створення ремейку твору одного з класиків чорно-білої фотографії кінця XIX – XX ст. (серед яких Ансель Адамс, Ежен Атже, Дьюла Галас (Брассай), Еліот Ервіт, Роберт Капа, Ман Рей, Олександр Родченко, Альфред Стігліц etc.) та аудіовізуального есе за мотивами фільмів одного з актуальних кінорежисерів початку XXI ст. (серед яких Міхаель Ганеке, Філіпп Гранрійє, Ежен Грін, Пітер Грінуей, Лав Діас, Брюно Дюмон, Алехандро Гонсалес Іньярріту та ін.).

Керівник курсу: Тетяна Аркадіївна Тумасян


+ Основна література:

Андреева Е. Ю. Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века / Екатерина Андреева. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 584 с.

Бергер Дж. Искусство видеть / Джон Бергер ; пер. с англ. Е. Шраги. — СПб. : Клаудберри, 2012. — 184 с.

Бонами Ф. Я тоже так могу : Почему современное искусство все-таки искусство / Франческо Бонами ; пер. с ит. К. Мискарян под ред. М. Визеля. — М. : V-A-C press, 2013. — 204 с.

Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х / В. Бурлака. — К. : Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. — 206 с.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. — М. : Изд-во В. Шевчук, 2009. — 344 с.

Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. / А. В. Рыков. — СПб. : Алетейя, 2007. — 376 с.

Обрист Х. У. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; пер. с англ. А. Зайцева. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2012. — 256 с.

Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань : Розвиток візуального мистецтва України ХХ—ХХІ століть / В. Сидоренко ; Ін-т проблем сучасного мист-ва ; Акад. мистецтв України. — К. : ВХ [студіо], 2008. — 187 с.

Art Since 1900 : Modernism, Antimodernism, Postmodernism / Hal Foster, Rosalind Krauss Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit. — New York : Thames and Hudson, 2011. — 816 p.

Contemporary Art: 200 of the World’s Most Groundbreaking Artists / Charlotte Bonham-Carter and David Hodge ; foreword by Richard Cork. — 2nd ed. — New York : Goodman, 2013. — 400 p.

Contemporary Art: 1989 to the Present / Ed. by Alexander Dumbadze and Suzanne Hudson. — New York : Wiley-Blackwell, 2013. — 512 p.

Керівник курсу: Дмитро Володимирович Петренко


+ Основна література:

Барт Р. Camera Lucida : Комментарии к фотографии / Ролан Барт ; пер. с фр. М. Рыклина. — М. : Ad Marginem, 1997. — 224 с.

Киттлер Ф. Оптические медиа : Берлинские лекции 1999 г. / Фридрих Киттлер ; пер. с нем. О. Никифорова, Б. Скуратова. — М. : Логос ; Гнозис, 2009. — 272 с. — (Сер. «Mediae res. Логос, Гнозис»).

Кноблаух Х. Видеография. Фокусированная этнография и видеоанализ / Хуберт Кноблаух ; пер. с англ. А. Жукова // Визуальная антропология : настройка оптики. — М. : Вариант, ЦСПГИ, 2009. — С. 19—36.

Маклюэн Г. М. Понимание медиа : внешние расширения человека = Understanding Media : The Extensions of Man / Герберт Маршалл Маклюэн ; пер. с англ. В. Николаева. — М. : Гиперборея ; Кучково поле, 2007. — 464 с. — (Прилож. к сер. «Публикации Центра Фундаментальной Социологии»).

Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф / Лаура Малви ; пер. с англ. // Антология гендерной теории : сб. пер. / Сост. и комментарии Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой. — Мн. : Пропилеи, 2000. — С. 280—296.

Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот : анализ и интерпретация изображений / Е. Мещеркина-Рождественская // Визуальная антропология : новые взгляды на социальную реальность / Под. ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова, В. Круткина. — Саратов : Научная книга, ЦСПГИ, 2007. — С. 28—42.

Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер ; пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2008. — 146 с.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Умберто Эко ; пер. с ит. А. Погоняйло, В. Резник. — СПб. : Петрополис, 1998. — С. 119—160.

Элкинс Д. Исследуя визуальный мир / Д. Элкинс ; пер. с англ. А. Денщик, С. Любимова, С. Полещук. — Вильнюс : ЕГУ, 2010. — 534 с.

Davis W. A General Theory of Visual Culture / Whitney Davis. — Princeton, NJ : Princeton University Press, 2011. — 432 p.

Jay M. That Visual Turn : The Advent of Visual Culture / Martin Jay // Visual Culture Studies : Interviews with Key Thinkers / Ed. by Marquard Smith. — Los Angeles, CA ; London : Sage Publications, 2008. — P. 182—188.

  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни дивіться тут

Професійна іноземна мова (англійська)

Курс «Професійна англійська мова» ставить за мету удосконалення практичного використання знань з англійської мови в галузі професійних інтересів студентів і зорієнтований на розвиток практичної та аналітичної лінгвістичної компетенції. Курс передбачає розвиток навичок роботи з автентичним англомовним матеріалом у межах магістерської програми «Медіакомунікації»; розпізнання і правильне використання граматичних структур, які є характерними для текстів академічного стилю; розвиток комунікативних навичок участі у дискусіях на англійській мові, включаючи вміння висловлювати своє ставлення до теми обговорення як в усній, так і у письмовій формі. Особлива увага приділяється розширенню активного загальнонаукового та професійного вокабуляру, включаючи елементи словотворення, фразеології та стилістики. Особливістю курсу є міждисциплінарний підхід до підбору учбових матеріалів, що відображає різноманіття контенту магістерської програми «Медіакомунікації». Формат роботи включає загальні обговорення, а також індивідуальні та групові проекти.

Керівник курсу: Ірина Анатоліївна Ткаля


+ Основна література:

Кравченко Н. К. Практичний курс з ділової англійської мови / Н. К. Кравченко. — К. : Фенікс, 2010. — 302 с.

Соціологія англійською мовою. Культура та комунікація : навч. посіб. для студентів-соціологів / Укл. І. А. Ткаля, Г. Г. Гусєва, О. А. Сергеєва. — 2-е вид., випр. та доп. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 168 с.

Advanced Grammar Practice / Укл. Л. О. Омеляненко, І. В. Василенко, І. Д. Піроженко. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2006. — 278 с.

Danesi M. Dictionary of Media and Communications / Marcel Danesi. — New York : M. E. Sharpe, 2009. — 313 р.

Evans V. Round-Up Grammar Practice 6 / Virginia Evans. — Harlow : Pearson Education Limited, 2003. — 268 p.

Laughey D. Key Themes in Media Theory / Dan Laughey. — Maidenhead ; New York : Open University Press, 2007. — 235 p.

MacAndrew R. Taboo and Issues / Richard MacAndrew, Ron Martinez. — Boston : Thomson Heinle, 2001. — 51 p.

New Media Language / Ed. by Jean Aitchison and Diana M. Lewis. – London ; New York : Routledge, 2004. – 209 p.

Sociology in English. Grammar Handbook : навч.-метод. посіб. для розвитку граматичних навичок для студентів немовних факультетів / Укл. І. А. Бєляєва, О. А. Сергеєва. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 52 с.

Swan M. How English Works / Michael Swan, Catherine Walter. — Oxford : OUP, 1997. — 258 p.