• Українська
  • English
Відбулася публічна подія на катедрі медіакомунікацій соціологічного факультету — науковий онлайн-семінар «Публічні події в сучасному українському медіапросторі»

Відбулася публічна подія на катедрі медіакомунікацій соціологічного факультету — науковий онлайн-семінар «Публічні події в сучасному українському медіапросторі»

01.10.2021

Дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 061 — «Журналістика» представила для фахового обговорення старша викладачка катедри медіакомунікацій Олена ЗІНЕНКО на катедрі медіакомунікацй соціологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 28 вересня 2021 року. Головуючим на семінарі був Дмитрій ПЕТРЕНКО — доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії культури та філософії науки. Наукова керівниця Лідія СТАРОДУБЦЕВА, докторка філософських наук, професорка, в. о. завідувача кафедри медіакомунікацій соціологічного факультету підкреслила самостійність дисертаційної роботи, глибинний підхід і ефективне поєднання теоретичної бази з емпіричним полем дослідження. Рецензенти — Олена ЧЕРНЦОВА — докторка філологічних наук, доцентка кафедри російської мови філологічного факультету та Ольга ФІЛІППОВА, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедр соціології та медіакомунікацій соціологічного факультету представили позитивні відгуки на роботу Олени ЗІНЕНКО. До обговорення долучились представники журналістської академічної спільноти науковці, викладачі соціологічного, філологічного, філософського факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківської державної академії культури та практики журналістики. Тема “Публічні події в сучасному українському медіапросторі”, піднята Оленою ЗІНЕНКО в дисертаційному дослідженні, викликала жваве обговорення. В рамках дискусії піднімалися актуальні питання журналістики, повʼязані із висвітленням обʼєкта дослідження в контексті стандартів та етичних засад галузі. Звучали імена сучасних класиків Алена Бадью, Гарольда Лассвелла, Деніса Мак-Квейла, Пьєра Бурдьє та інших. Було відзначено, що привернення уваги до висвітлення публічних подій в журналістському дискурсі є актуальним, а поєднання в дослідженні медіатеорій із концептуальними підходами у філософії, соціології, лінгвістики та культурології відкриває перспективи нових необхідних розвідок у галузі журналістики. Отже, науковий семінар пройшов як міждисциплінарний. Практики журналістики підкреслили, що теоретична рефлексія в роботі тісно повʼязана із практичною складовою журналістської діяльності. За результатами семінару дисертаційну роботу Олени Зіненко рекомендовано до захисту. 

 

Катедра медіакомунікацій

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.

x
99 Coffee Roasters